TSMD Mimarlık Ödülleri, Adaylarını Bekliyor

Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından iki yılda bir verilen TSMD Mimarlık Ödülleri'nin 13.süne aday göstermek için son tarih 6 Temmuz 2018.

2017 – 2018 Dönemi Ödül Kurulu Jüri Üyeleri, Suha Özkan (başkan), Nesrin Yatman, Enis Öncüoğlu, Neşe İtez, Önder Kaya, Hüseyin Egeli, Cem Sorguç ve Gökhan Aksoy (yedek)’dan oluşmaktadır.

Jüri çalışmalarının katılımcı, objektif ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme sürecinin katılıma ve önerilere açık bir süreç olarak gelişmesi önemsenmektedir. Bu kapsamda aday gösterme sürecinin web, sosyal medya vb. yollar ile tüm mimarlık camiasına duyurulması planlanmıştır. Herkesin aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, aşağıda verilen kategorilerdeki adaylarınızı en geç 6 Temmuz 2018 tarihine kadar jürimize ulaştırılmak üzere TSMD merkezine iletmeniz beklenmektedir.

Adaylarınızı, sadece isim ile (yapı adı, kurum/kişi ismi) bildirmeniz yeterli olacaktır. Yapı Ödülü adaylarınız için yapıların fotoğraflarını da iletebilirsiniz.

Ödüller Hakkında

  • TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.

  • TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.

  • TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

  • TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

  • TSMD Jüri Özel Ödülü

İletişim:
Türk Serbest Mimarlar Derneği
[email protected]
0312 219 94 08

Etiketler

Bir cevap yazın