Temel Tasar: Anadolu

Temel Tasar: Anadolu Atölyesi, kendi öz kültürümüzü tanımayı ve Anadolu Sanatı örneklerini bir tasarlama aracı olarak kullanmayı hedeflerken; üretilen varyasyonları soyut düzlemde yorumlamanın ve somut ölçekte ifade etmenin yaratıcı örneklerini sunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü kapsamındaki Temel Tasarım Atölyesi, felsefe, sanat ve bilim alanında süregelen arayışlar ışığında, her yıl kendini yenileyen ve değiştiren dönem temalarına ve kurgulara sahip. Bu bağlamda Temel Tasarım olgusunu, farklı düşünsel, anlamsal boyutlarıyla ve değişen örneklem, ifade biçimleriyle tartışan kurgular, son iki yıldır, “Temel Tasarım: Anadolu” üst teması ile öğrencileriyle buluşuyor.

İlgili yarıyıllarda, Temel Tasarım Elemanları, Temel Tasarım İlkeleri ve Gestalt Algı Kuramı konularına ait temel bilgiler ve her konuya uygun olarak seçilen; hat, ebru, çini, minyatür, halı, bezeme/motif, kukla, karagöz, ortaoyunu, meddah gibi Anadolu kavramları, kuramsal ve görsel veriler eşliğinde öğrencilere sunuluyor. Öğrencilerden, söz konusu Anadolu kavramlarına özgü karakteristik özellikler aracılığıyla düşünme ve tasarlama becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda dönem sonu çalışması olarak alt tema; “Mekanın Örüntüsü ve Örüntünün Mekanı” olarak belirlenmiştir.

5 Ocak- 15 Şubat 2016 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde sergilenen çalışmalar; “bağdadi, bindirme, cumba, çörten, eliböğründe, göz dolma, kafes, kasnak, kündekâri, mukarnas, muskalı dolma, pandantif, payanda, taç kapı ve Türk üçgeni kavramlarıyla, Temel Tasarım öğretileri kapsamında mekansal dışavurumlar olarak yorumlandı.

Temel Tasar: Anadolu Atölyesi, kendi öz kültürümüzü yerel ve evrensel ölçekten tanımayı ve Anadolu Sanatı örneklerini bir tasarlama aracı olarak kullanmayı hedeflerken; üretilen varyasyonları soyut düzlemde yorumlamanın ve somut ölçekte ifade etmenin yaratıcı örneklerini sunuyor.

Denenen bu tematik eğitim modeli, 2016-2017 yılı, Temel Tasarım Atölyesi öğretim üyeleri Nilgün Kuloğlu, Asu Beşgen ve Serap Durmuş’un yürütücülüğünde halen sürdürülüyor. Çalışmanın ürünleri 9 Ocak- 16 Şubat 2017 tarihlerinde KTÜ Mimarlık Bölümü Giriş Fuayesinde sergilenecek.

İki yıl boyunca sürdürülen atölye çalışmaları, Temel Tasar: Anadolu temasıyla kitap olarak yayına hazırlanmakta olup, okuyucularıyla bulaşacağı günü heyecanla bekliyor.

2015-2016 Temel Tasarım Atölyesi Yürütücüleri: Nilgün Kuloğlu, Asu Beşgen, Demet Yılmaz Yıldırım, Serap Durmuş, Kıymet Sancar Özyavuz
Asistanları: Gürkan Topaloğlu, Şölen Köseoğlu Henden, Neva Gerçek Atalay

2016-2017 Temel Tasarım Atölyesi Yürütücüleri: Nilgün Kuloğlu, Asu Beşgen, Serap Durmuş
Asistanları: Gürkan Topaloğlu, Şölen Köseoğlu Henden, Merve Gerçek

Etiketler

Bir cevap yazın