TBMM Kongre Merkezi Kompleksi için Yürütmeyi Durdurma

Danıştay 6.Dairesi AOÇ'deki eski bira fabrikası alanında yapılması planlanan TBMM Kongre Merkezi Kompleksi için yürütmeyi durdurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasının açtığı dava sonucunda AOÇ eski bira fabrikası alanında yapılması planlanan, TBMM Kongre ve Kültür Merkezi yanı sıra düğün salonu, arşiv merkezi, spor kompleksi gibi yapıların planlarının yürütmesini Danıştay durdurdu. Danıştay 6.Dairesi, meslek odalarının AOÇ’de bira fabrikası kompleksinde 1/10.000 ölçekli Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım imar Planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada bilirkişi raporları gelinceye kadar yürütmeyi durdurdu. Mimarlar Odasın’da meslek odaları bugün ortak basın toplantısı yaparak Danıştay’ın kararını açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’deki talanlara meslek odaları olarak iki yıldır dava açtık, mücadele ettik şimdi hasat toplama zamanı. Yargı kendi içinde bir krizdeyken bile bazı idarelerin hukukun üstünlüğünü savunarak karar verdiğini görmek bizim için umut verici. AOÇ ile ilgili Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu alanda açtığımız ikinci bir dava daha vardı, tescil başvurusunda bulunmuştuk. Bazı yapılar tescil edilirken TBMM Kongre ve Kültür Merkezi’nin yapılacağı alanda bulunan, işçi memur lojmanları ve lokanta tescil edilmemişti, bu konuyu yargıya taşıdık. Mahkeme burada da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hem TBMM Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak alanda bilirkişi raporları gelene kadar yürütmeyi durdurma hem tescil başvurumuzda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu süreçte işçi ve memur lojmanlarını bir kısmı maalesef yıkıldı, yıkım konusunda da yaptırım için gerekli başvuruları yapacağız. İki kararı birleştirdiğimizde tarihi çekirdek alanda olan TBMM Kongre Kültür Merkezi ve düğün salonu yapılmak istenen alanda hiçbir işlem yapılmaması gerekiyor. Kongre merkezi ve düğün salonu yapmak isteyen AKP’li milletvekillerine geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.

Kentin kimliğinin yok olmasını engelliyoruz

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreter Üyesi Gökhan Yıldırım: “Geçtiğimiz günlerde AOÇ’deki sit alanlarıyla ilgili olarak alınan iptal kararına ilişkin siyasi iktidar tarafından ‘tarihi yok, tarih savaştan ibarettir’ denilmişti. Biz tarihi kültürel ve sosyal yönleriyle ele alıyoruz. Bu nedenle davalar açıyoruz, onların dediği gibi seçimden sonra isyan çıkartacak bir şey olduğu için dava açmaktan ziyade kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz, kentin kimliğinin yok olmasını engelliyoruz, bu nedenle hukukun hala işlevsel olduğunu görmek sevindirici. Hala davalar kazanıyoruz, hala savunduklarımıza sahip çıkılıyor, bunu görmemiz sevindiricidir ” şeklinde konuştu.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Deniz Kimyon : “Bilirkişi raporu hazırlanmadan yürütmeyi durdurma kararı alınmış olması çok önemli bir karar. Sit kararının değiştirilemeyeceği, AOÇ’nin bütünlüğünün parçalanamayacağını AOÇ’nin korunması gerektiğine dair yargı kararlarının ortada olduğunu her zaman söylüyoruz. Odalar olarak mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı .

Tahribatı mahkeme kararı ile durduruyoruz

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Hekimoğlu: “Daha önceki mahkeme süreçlerinde hep bilirkişinin vereceği rapor doğrultusunda alınıyordu, bilirkişi raporları gelene kadar süreç uzun zamana yayılıyordu ve inşaat süreci başlıyor bölgede olumsuzluklar yaşanıyordu. Geri dönülmez tahribatlara yol açıyordu, kararı değerlendirdiğimiz de mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarını bilirkişi raporlarından önce alması gerekiyor. Bilirkişi raporundan önce verilen bu yürütmeyi durdurma kararı çok önemlidir. Meslek Odaları olarak geri dönülmez tahribata yol açan hükümetin icraatlarını ne yazık ki mahkeme kararları alarak durdurmak zorunda kalıyoruz. Doğal kültürel tarihi çevreyi gelecek nesillere aktarmakta ne yazık ki mahkeme kararlarına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak: “AOÇ bu ülkenin bütün varlık değerlerine vahşice saldıran bu hükümet ve iktidar için anahtar gibi duruyor. Kentliler olarak AOÇ’de böyle bir ruh hali içerisindeyiz. AOÇ’de bu ardı ardına gelen olumlu kararlar, bizim bu saldırgan tutumla başa çıkacağımız anlamına geliyor. Rövanşı kazandık aldık.”

Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Kamil Bayram: “Saldırganlıklar eskiden beri sürüyordu son zamanlarda yoğunlaştı. AOÇ’deki talanın duracağını sanmıyorum ama dayanışma içerisinde olduğumuz odalarla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Etiketler

Bir cevap yazın