Taksim Kışlası Hortlar mı?

Taksim, Beyoğlu bölgesine bakan 2 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan ismini vermek isteyemeyen bir üye ile görüştüm.

Radikal Gezetesi’nden Ömer Erbil haberine göre Taksim Topçu Kışlası’nın son durumu…

Taksim, Beyoğlu bölgesine bakan 2 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan ismini vermek isteyemeyen bir üye ile görüştüm. Gezi Parkı’na yapılmak istenen Topçu Kışlası’nın oraya yapılmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. İtiraz ettim, ‘mahkeme kararları var, planlar iptal nasıl engel olmaz’ dedim. Açıklamaya başladı, şaşırdım…

Taksim yayalaştırma projesi ve Gezi parkına kışlanın yapılabilmesinin dayanağı olan 1/5000 ölçekli Beyoğlu Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile 1 / 1000 ölçekli Uygulama imar planları mahkemece iptal edildi. 2 No’lu Koruma Kurulu 11.12.2012 tarih ve 883 sayılı kararı ile ortasında buz pateni olan Topçu Kışlası’na ait avan projeyi reddetmişti.

Hatırlanacağı gibi dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’da ‘o kurulun da üzerinde de kurul var’ açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 27.02.2013 tarih 139 sayılı karar ile avan projenin uygun olduğuna 2 Nolu Koruma Kurulu kararını da iptal etmişti.

Koruma Yüksek Kurulu’nun 139 sayılı kararına hem TMMOB hem de Taksim Gezi Parkı Koruma ve Yaşatma Derneği dava açtı. İstanbul 4.İdare Mahkemesinde 2013/994 sasında TMMOB Şehir Plancıları Odası-Mimarlar Odası tarafından Kültür Varlıkları Yüksek Kurulun 27/02/2013 tarih ve 139 sayılı kurul kararının iptalini istemiş, mahkeme ehliyet yönünden reddetmişti. Odalar temyiz etmiş, Danıştay 24.10.2013 tarih 2013/7093 sayılı karar ile mahkemenin kararını bozmuştu. Dava süreci devam ediyor.

İstanbul 6.İdare Mahkemesi 2013/956 esasında Taksim Gezi Parkı Koruma Derneği’de Koruma Yüksek Kurulu’nun 139 sayılı kararının iptali istemiyle dava açtı. 19.06.2013’te yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bakanlık itiraz edince, 17.07.2013’te önce yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı daha sonra 21/02/2014 tarih ve K:2014/277 sayılı karar ile davanın reddine karar verildi. Dava temyiz aşamasında.

İstanbul 9.İdare Mahkemesi’nde 2013/940 esasında Uğur Emine Erdoğmuş’un 139 sayılı kurul kararının iptali istemiyle açtığı dava da reddedildi. Aynı şekilde Nazlı Eğinlioğlu İstanbul 2.İdare Mahkemesi’nde Yüksek Kurul kararını iptali sebebiyle açmış olduğu dava da süre aşımı yönünden reddedildi.

Bu durumda temyizden bu davalarla ilgili olumlu bir sonuç çıkmaz ise hali hazırdaki buz patenli proje yürürlükte olur. Beyoğlu Koruma amaçlı Nazım İmar Planı hazırlıklarının da bu doğrultuda olduğu ortada. 2015 – 2019 yıllarını kapsayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan içinde de Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi’nin yer alması boşuna değil.

Bir başka açı daha var. İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği 10.06.2014 tarihinde Koruma Kurulu’na başvuru yaparak ‘’Taksim Kışlası ile Mete caddesine bakan orta bloğun mescid olduğu gerekçesiyle ihyası ve tescilini istedi. Kurul bu talebe mahkeme aşaması devam ettiği için işlem yapılamayacağını belirtti. Mahkemeler temyizde sonuçlandıktan sonra bu talep yeniden gelebilir ve Koruma Kurulu bu talebi sonuçlandırmak zorunda kalır.

İşte kurul üyesinin bu anlattıklarından sonra Topçu Kışlası’nın ihyasının yeniden gündeme geleceğine ikna oldum. Açıkçası temyizden de çok umutlu olmadığımı söyleyebilirim. Koruma Yüksek Kurulu’nun 139 sayılı kararı halen yürürlükte ve bu durum kışlanın yeniden inşasına onay veriyor. Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına da işlenmesi halinde kışlanın hortlaması mümkün görünüyor.

 

Etiketler

Bir cevap yazın