Taksim için Dayanışma

Taksim Gezi Parkı'nın yerine Topçu Kışlası'nın yapılmasını öngören projeye karşı sendikalar, odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve dernekler birleşerek Taksim Dayanışması'nı kurdu.

Taksim Yayalaştırma Projesi olarak sunulan projeye tepkiler artmaya devam ediyor. Bunların sonuncusu ise 70’ye yakın STK’nın ve siyasi partinin bir araya gelerek oluşturdukları “Taksim Dayanışması”nın oldu.

Aralarında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, DİSK, KESK, İstanbul Tabip Odası, CHP, TKP, İP, ÖDP, Taksim Platformu ÇYDD vb. çok sayıda derneğin bulunduğu Taksim Dayanışması, bugün Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

Etkinlikte ilk söz alan Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı oldu. İlk olarak projenin gelişim sürecinden bahseden yapıcı, Taksim Meydanı’nın Maksem, Taksim Cumhuriyet Anıtı, AKM ve Gezi Parkı ile bir bütün olduğunu ve yapılacak projenin bu tarihi yok edeceğini söyledi. Gezi Parkı’nın SİT alanı ve koruma kararı olmasına rağmen yok edilmek istendiğini, projenin Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla çok kısa sürede geçirildiğini ifade etti.

Ardından Taksim Dayanışması ortak deklarasyonunu okuyan Şehir Plancıları Odası’ndan Akif Burak Atlar, “Çağdaş ve demokratik ülkelerde kabul edilemez karar mekanizmaları Taksim Projesi ile karşımıza çıktı. Proje ilk olarak Başbakan tarafından açıklandı ve kamuoyunda yayalaştırma projesi olarak duyuruldu ve işleyiş şekli itibariyle evrensel şehircilik planları tamamen göz ardı edildi” diye konuştu. Deklarasyonun okunmasının ardından dayanışmanın katılımcılarının temsilcileri tek tek söz aldı.

Atlar’ın ardından Taksim Dayanışması bileşenlerinden olan DİSK adına söz alan Önder Atay, AKP’nin ülkede kendi rejimini tesis ederken uygulamaya koymak istediği Taksim Projesinin iki nedeni olduğuna değindi ve şöyle konuştu: “İlk neden AKP’nin genlerine kadar işlemiş rant, diğeri de; temel neden motivasyonu oluşturan, bu meydandan yayılan hayatı sonlandırmaktır. Bu mekanda tarih, suyun, eşitlik ve özgürlük idealinin taksim edilmesiyle oluşmuştur,” dedi.

Katılımcı Kurumlar

Taksim Projesine karşı çıkarak, Taksim Dayanışması bileşenleri arasına katılan kurumlar şöyle;

İstanbul Dişhekimleri Odası,

İstanbul Eczacı Odası,

İstanbul Tabip Odası,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası,

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası,

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Bk. Şubesi,

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi,

Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği,

DİSK,

İstanbul Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi,

KESK,

Kültür Sanat Sendikası,

Sendikal Güçbirliği Platformu,

Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu,

Emekliler Yaşlılar Hareketi,

İstanbul Halkevi,

İstanbul Kültür Forumu,

İstanbul SOS Girişimi,

Kamusal Sanat Laboratuvarı,

Karadeniz İsyandadır Platformu,

Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması,

Lambda İstanbul,

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi,

Nazım Hikmet Kültür Merkezi,

Özerk Sanat Konseyi,

Sanatçılar Girişimi,

Sulukule Platformu,

Taksim Platformu,

Toplumcu Mühendis,

Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi,

Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu,

Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği,

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi,

Asmalı Mescit Derneği,

Ayaspaşa Derneği,

Bedrettin Derneği,

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği,

Cihangir Güzelleştirme Derneği,

Çağdaş Hukukçular Derneği,

Denge Ekolojik Yaşam Derneği,

Galata Derneği,

Gazhane Çevre Gönüllüleri,

Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği,

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği,

Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği,

Kızıldere Derneği,

LGBTT Dayanışma Derneği,

Sosyal Haklar Derneği,

Tokatlılar Derneği,

Tozkoparan Derneği,

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği,

Tüketiciyi Koruma Derneği Beşiktaş Şubesi,

TÜKODER İstanbul Şubesi,

Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği,

Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi,

Validebağ Gönüllüleri Derneği,

Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

Barış ve Demokrasi Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Emek Partisi,

Halkın Sesi Partisi,

Özgürlük ve Dayanışma Partisi,

Türkiye Komünist Partisi,

İşçi Partisi,

Yeşiller Partisi.

Etiketler

Bir cevap yazın