Sorunları Bitmeyen Büyükdere Caddesi

İstanbul'un MİA Bölgesi olan Zincirlikuyu- Maslak aksının sorularını masaya yatırmak ve alternatif bir merkez aksı önerisi tartışılmak üzere gayrimenkul sektörünün öncüleri, mimarlar, şehir plancıları ArkiPARC'ta bir araya geldi.

{video475 src=”http://player.vimeo.com/external/43023374.sd.mp4?s=e43159e61f2a3ef943262172d6b1f8f9″}

Kentsel Strateji’den Ali Faruk Göksu ve Sıla Akalp’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, Bünyamin Derman (DB Mimarlık), Selva Gürdoğan (Superpool), Gregers Tang Thomsen (Superpool), Erhan İşözen (Kentsel Tasarım Ltd), Murat Şahin, Tayfun Kahraman (Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı) gibi Türkiye’nin önemli mimar ve şehir plancılarının yanı sıra Ali Dumankaya (Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi), Hamdi Akın (Akfen Yönetim Kurulu Başkanı), Ayla Heyfegil (Servotel İstanbul Ofisi, Yönetici Ortak), Tavit Köletavitoğlu (Atlas Proje, Kurucu), Firuz Soyuer (DTZ Pamir&Soyuer Yönetici Ortak), Murat Ergin (Kuzeybatı, Genel Müdür) ve Fatma Aslı Yılmaz (TSKB GYO, Yatırımlar Müdürü) gibi gayrimenkul sektörünün öncüleri yer aldı.

Büyükdere II Çalıştayı’nda ilk olarak İstanbul’un gelecek vizyonu ve hedefleri Çevre Düzeni Planı üzerinden aktarıldı. Gelecekte İstanbul’un yeni merkez ihtiyacına karşın Kartal Bölgesi planda öngörülüyor. Büyükdere II Çalıştayı’nda da Büyükdere’nin hemen arkasında yer alan Gültepe Bölgesi’nin “Büyükdere’ye alternatif olabilir mi?” sorusunun cevapları arandı.

Superpool, Kentsel Strateji ve Arkitera Mimarlık Merkezi’nin ortak çalışması ile elde edilen alternatif proje önerisi katılımcılara aktarıldı. Superpool’dan Selva Gürdoğan Thomsen öneri projenin genel hatlarını çizerek, Çeliktepe- Gültepe aksının mekansal özelliklerini ve mevcut durum verilerini bir sunum eşliğiyle ifade etti. Proje için toplam 3 temel öneri getirdiklerini belirten Thomsen, Büyükdere II ile hedeflenenin bir bulvar ve cadde hayatı oluşturarak, sosyal donatı alanlarının oluşumuna bir omurga yaratmak olduğunu söyledi. Büyükdere aksının ulaşım sorununun da E5-TEM bağlantısı sağlanarak giderilebileceğini söyleyen Thomsen, yapılaşma düzenini yatayda ve dikeyde olmak üzere 2 öneri ile destekledi.

Faruk Göksu proje alanının 1 milyon metrekarelik bir alanda gerçekleşmeye imkan verdiğini ve bunun en iyi şekilde nasıl bir modelle yaratılabileceği konusunda bir tartışma ortamı yarattıklarını belirterek, ilk önce bu projeye ters görüşü olanların fikirlerini aldı.

Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, proje hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Orada yaşayan ve çalışan biri olarak caddenin durumu gerçekten de çok feci. Fakat E5 ve TEM zaten oldukça yoğun akslar, onları birbirine bağlamayı avantajlı görmüyorum. Büyükdere’nin öncelikle olarak yaya sorununun çözülmesi gerekir. O nedenle araç trafiği yeraltına alınabilir.”Akın, proje önerisini bir yatırımcı olarak değil de orada yaşayan ve çalışan biri olarak yaptığının da altını çizdi.

Atlas Proje kurucusu Talit Köletavitoğlu, “Büyükdere aksı keşke 20 yıl öncesinden planlanıp gelişmiş olsaydı,” diyerek, planlama koşulları ön planda tutularak 2.bölgenin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman, kamu mülkiyeti sorununa dikkat çekti. Planlamanın önemini vurgulayan Kahraman, alternatif gösterilen bölgede yaşayan insanların bu alan dönüşünce nerede yaşayacaklarının sorgulanması gerektiğini söyledi.

DTZ Pamir&Soyuer Yönetici Ortağı Firuz Soyuer, ilk olarak İstanbul’un “mobility” sorunun çözülmesi gerektiğini ve planlama hukukunun işleyişinin hızlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Ali Dumankaya, kamusal alanlar yaratmak gerektiğini ve yapılacakların bir master plan çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.
Murat Şahin ve TSKB GYO Yatırımlar Müdürü Aslı Yılmaz ise alternatif bir alan yaratmak yerine, mevcut alanın daha yaşanabilir hale getirilmesinin doğru olacağını söylediler.

AECOM’dan Christoper Choa ise tüm konuşulanlar üzerine bir değerlendirme yaparak, yapılacakların kim için yapılacağının altının çizilmesi gerektiğini vurguladı. Choa, insanların güzel binalarla değil, bir araya gelerek mutlu olacaklarını söyledi.

Katılımcıların görüş ve soruları ile devam eden çalıştayda Kentsel Strateji’den Sıla Akalp tüm konuşulanların özetini şu şekilde maddeledi:

  1. Yeni Vizyon
  2. Kentsel Bütünlük
  3. Yeni Kentsel Kurgu
  4. Büyükdere’yi Yaşatmak
  5. Kapasite
  6. Yeni Kullanımlar
  7. Yeni Yapı
  8. Yeni İş birlikleri ve yönetim
  9. Dönüşüm Modeli
  10. Değerin Eşit Paylaşımı
Etiketler

Bir cevap yazın