“Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” Projesine TÜBİTAK Proje Performans Ödülü

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi TÜBİTAK Proje Performans Ödülü kazandı.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nuray Bayraktar’ın yürüttüğü, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiş olan “Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi” TÜBİTAK Proje Performans Ödülü kazandı.

Projenin araştırmacıları ise, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı ve Atılım Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Tezcan Karakuş Candan, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Bülent Batuman, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Umut Şumnu’dur.

Bursiyerleri Elif Selena Ayhan, Yeşim Uysal, Ece Akay Şumnu, Aslı Tuncer, Didem Bahar, Emine Çiğdem Asrav’dan oluşan projeye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

“Proje ile VEKAM desteği de sağlandı. Bu kapsamda iki çalıştay düzenlendi, çalıştay kitapları VEKAM tarafından yayınlandı. Projenin VEKAM desteği ile çok kapsamlı bir sergisi düzenlendi ve sergi kataloğu da yine VEKAM tarafından yayınlandı. “Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” başlığıyla düzenlenen sergi büyük ses getirdi, yerel basında büyük yer tuttu ve sonrasında İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri olmak üzere dört büyük kente davet edilerek yinelendi. Projenin ana hedefi olan Ankara’nın sivil mimari belleğinin belgelenmesi, akademik çevrelerde heyecanla karşılandı. Proje bitiminin ardından “sivil mimarlık” alanı ile ilgili birçok tez çalışması gerçekleştirildi. Projenin tanımlı hedefleri arasında olan “Sanal Kent Arşivi (Müzesi)” sergi ile birlikte 29 Kasım 2014 tarihinde www.sivilmimaribellekankara.com adresinden erişime de açıldı. Web sitesi halen sürekli güncellenmekte ve özellikle araştırmacılar ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Proje ayrıca bünyesinde yer alan bursiyerler ve araştırmacılar için burs ve araştırma olanakları yarattı. Proje kapsamında pek çok akademik yazı yazıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda pek çok bildiri sunuldu ve bildiri kitaplarında yayınlandı. Öte yandan projenin bir devamı olarak VEKAM işbirliği ile “Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” başlığı altında üç yıllık bir paneller dizisi başlatıldı. Ankara ile ilgili oldukça önemli bir belgeleme çalışması olan ve kentliler, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler açısından pek çok erişilebilir bilgi ve belgeyi içeren projenin tamamlanmasının ardından VEKAM tarafından “Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” adıyla proje ekibinin makalelerini içeren bir kitap ta yayınladı.”

Kaynak

Etiketler

Bir cevap yazın