Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2021-2022 Diploma Projeleri Dijital Sergisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Doç. Dr. Uğur Tuztaşı yürütücülüğünde oluşturulan 2021-2022 Diploma Projesi Dijital Sergisi erişime açıldı.

Bölümümüz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde diploma projesi (Mimari Proje 8) konusu olarak öğrencilerimize Sivas Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi verilmiştir. Mekânsal Potansiyeli bakımından kent hafızasında önemli bir yere sahip Sanayi sitesi, Atatürk Caddesi üzerinde konumlanmaktadır. Alan, doğu yönünden Sait Paşa Caddesi ve güney yönünden ise Aksu Park ve Halfelik Mezarlığı ile çevrelenmektedir. Vali Mehmet Varinli’nin girişimleriyle yapımına başlanan Sanayi Sitesi, Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu döneminde tamamlanmış ve Rahmi Günay’ın ikinci belediye başkanlığı döneminde alanda yeniden çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Sanayi sitesinin inşa edileceği alan 1963’te istimlak edilmiş ve 1965’te çeşitli iş kolları içi n 398 adet dükkândan oluşan bir yerleşke haline gelmiştir (İl Yıllığı 1973, s. 283). Alana daha sonradan eklenen dükkânlarla birlikte toplam 451 adet dükkândan oluşan site, bir kooperatif girişimidir. Sanayi Sitesi’nde bulunan dükkânlar çeşitli büyüklükteki basit, rasyonel plan şemasına sahip olup yapılar, tek katlı ya da asma katlıdır. Eski Sanayi Sitesi’nde bıçakçılık, marangozluk, tenekecilik işleri, tekstil birçok zanaat programı gibi işlevler karşılanmıştır. Kent hafızasında yaklaşık 50 yıl hizmet veren bu programlama kent merkezindeki ticari aksla kurulan izleğin de değişimiyle birlikte zamanla yıpranmış ve kentsel görünürlükteki canlılığını kaybetmiştir. Özellikle Mısmılırmak Deresi’nin ıslah edilerek alanın güney hattında Aksu Projesi’nin hizmete geçmesiyle birlikte kentsel cazibe yükselmiş ve alanda yoğun bir konut dokusu oluşmaya başlamıştır.

Yaklaşık 10 yıldır kentsel dönüşüm potansiyeli yüksek bir alan olarak gündemden düşmeyen Sanayi Sitesi’nin barındırdığı donatıların sürekliliğini gözeten tasarım yaklaşımlarını deneyimlemek amacıyla seçilen alanda öğrencilerimiz bir dönem boyunca senaryolar geliştirmiştir. Alanın kentsel dinamiklerinin analiziyle başlayan süreçte öğrenciler tarafından kentsel doku düzeyinde sorgulamalar yapılmış ve alana ilişkin gelecekçi yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Kentsel dönüşüme ilişkin kavramsal bağıntılarla geliştirilen yaklaşımlarda alanın canlandırılması için yeni donatıların alana dahil edilmesi gerekliliği dikkate alınmış böylelikle kentsel imaja katkı sağlayan tasarım uzantıları çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Tasarım yaklaşımlarında alanın karakteristik örgüsünde yer alan az katlı yapılaşma izleğinin korunumu, başat tasarım girdisi olmuştur. Özellikle kent hafızasında hala canlılığını sürdüren zanaat programlarının sürekliliği de gözetilerek bu öğretinin kentli tarafından deneyimlerini artırıcı üretim mekânlarının potansiyeli, sergileme ve atölyeler gibi yeni tasarım donatılarıyla da artırılmaya çalışılmıştır. Yine tasarım yaklaşımlarında özgün mekânsal donatıların ve cephe örgülerinin tespiti yapılarak zaman içinde çeşitli ilavelerle özgünlüğü bozulan ticari ve üretim mekanlarına yönelik restitüsyonlar uygulanmıştır. Özetle alanın kent hafızasında yer etmiş özgün unsurlarını muhafaza eden ama aynı zamanda kültürel, sosyal donatılarla ve bu donatıları destekleyen peyzaj öğeleriyle bir bütünlük içerisine programlanmış bir kentsel odak olarak oluşturulmaya çalışılmıştır.

Sivas kent hafızasında sanayi üretiminin önemli bir izleğini sunan Sanayi Sitesi, maalesef artık yıkım sürecine geçmiştir. 1960’lı yıllardan günümüze kadar işlevini sürdüren bu kentsel alanın dönüşüm senaryolarına ilişkin öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeleri dijital olarak sergiliyoruz. Dijital sergide 25 öğrencimizin projesi kavramsal imajlarla sunulmaktadır. Diğer taraftan yine sergi İçin hazırlanan kitapçıkta ise 27 öğrencimizin projeleri paftalarıyla yer almaktadır.

Dijital sergiye buradan erişim sağlanabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın