Saraçoğlu mahallesi halka açılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası Saraçoğlu'nun kamusal kullanımı için halk katılımlı sürece başlıyorlar.

Saraçoğlu’nun yeniden işlevlendirihnesi kamusal kullanım haline gelmesi sürecinde, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı görüşmesi sonrasında, başlatılan toplantıların ikincisine Mimarlar Odası Ankara Şubesi ev sahipliği yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yapılan toplantıya, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, Ankara Şube Sekreter Üyesi Tezcan Karakuş Candan, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Atakan ve Bülent Batuman, Ankara Ticaret Odası Başkam Salih Bezci, Ankara Ticaret Odası’ndan Ekrem Akdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, Çevre ve Şehircilik Bakaruığı’ndan Seda İnici Akarsu, ve S. Hale Sarıkavun katıldı.

Saraçoğlu Mahallesi’nin kente kazandırılması, halk katılımının sağlanması için, 29 Ekim- 3 Kasım tarihlerinde Saraçoğlu mahallesi halka açılıyor etkinlikleri yapıla cak. Kentlilerin katılımının sağlanması için yapılacak olan etkinliklerle Saraçoğlu Mahallesi gezileri, konserler, sergiler forumlar, geçici mekanlar kurulacak, yarışmalar ve çocuklarla kentülerin farkmdalığıru arttıracak etkinlikler ile Saraçoğlu Mahallesi kamusal kullanımlarla canlanacak. Temel prensiplerde anlaşmaya varı lan toplantıda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Saraçoğlu Mahallesinin geçmişten bu güne değerlerini anlatan, bugün ortak akü la şekillendirilen sürecin Ulucanlar Cezaevi gibi belgesel çalışması ve prestij yayma dönüştürülmesi içinde belgesel yapımı dosyası hazırlayarak toplantıda sundu. Belgeselin gösteriminin, yapıların mimarının alman Paul Bonatz olması nedeniyle, iki dilde ve iki ülkede gösteriminin öneminden bahsedildi. Cumhuriyetin 70 yıllık hafızası Saraçoğlu Mahallesi Belgeseli’nin 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Saraçoğlu Mahallesi’nin geleceğine dair dünyadaki benzer örneklerde incelenecek Halkın karan ve katılımında Ulucanlar Cezaevi’nin kente kazandırılması sürecinde elde edilen birikimlerden yararlanılacak Proje elde edilme ve uygulama sürecinde Ankara Ticaret Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimarlar Odası birlikte çalışırken, kamuoyuna açık ve şeffaf bir bilgilendirme sürecini de yürütecek. Projenin uygulama süreci ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tararından etüt edilecek. Uygulama sürecinin uzmanlar tarafından ve halk tarafından takip edilebilmesi için katılımcı yöntemler oluşturulacak. Mimarla] Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası’nın birlikte imza atacağı protokol taslağı ve projenin bütçesi ise sonraki toplantılarda karara bağlanacak.

Etiketler

Bir cevap yazın