SALT e-yayıncılığa başladı

SALT, üretimini artık e-yayınlarla kamuyla paylaşıyor. SALT’ın yeni yayınları, ücretsiz olarak PDF ve e-yayın formatlarında okunabilecek, tabletlere aktarılabilecek ve istenirse basılabilecek.

Uzun vadede “kağıt devri sonrası” bir kuruma dönüşmeyi amaçlayan ve ilkesel olarak “çöpe atılabilecek” nitelikteki yayın ve iletişim araçları basmayan SALT e-yayıncılığa başladı. Kurulduğu Nisan 2011’den bu yana dört basılı kitap yayımlayan SALT, üretimini artık basılı yayınların yanı sıra e-yayınlarla kamuyla paylaşıyor.

Okuyucular, SALT’ın yeni yayınlarını PDF ve e-yayın formatlarında okuyabilecek, tabletlere aktarabilecek ve isterlerse basabilecekler. Kurumun kolay erişilebilir e-yayın platformu, SALT gibi ücretsiz.

Dünyada bir ilk: Kendi kitabını oluştur!

SALT’ın e-yayın platformunun birinci sürümü, okuyuculara dünyada bir başka örneği bulunmayan bir hizmet de sunuyor. Okuyucular, kurumun farklı e-yayınlarından okumayı diledikleri bölümleri seçerek kendi kitaplarını oluşturabilecekler. Ad, kapak ve içindekiler sıralamasını belirledikleri özelleştirilmiş kitap, birkaç dakikada indirmeye uygun şekilde hazırlanarak e-postalarına gönderilecek.

E-yayınlar sayesinde, yeni baskıların yerini yeni sürümler alacak. Her yeni sürüm, son yapılmış düzelti ve eklerle yeni tartışmaları barındıracak. Dolayısıyla, bu yayınlar hiçbir zaman “tamamlanmayacak”, sürekli geliştirilmeye açık olacak.

SALT’ın e-yayın platformu, belirli ortak ya da ilişkili konular çerçevesinde başka kurumların yayınlarını da içerecek.

Dünyanın dört bir köşesinde bilgi üretilen günümüzde, ulaşılabilir olmak bir tercihten öte bir zorunluluk haline geldi. Kültür sektöründe bilginin en yaygın paylaşım biçimini artık -kültür kurumlarının ortalama 1500 adet çoğalttığı, dağıtım ve satış koşulları için ciddi bir emek/zaman harcadığı ve büyük bir bölümü depolarda bekletilen- basılı yayınlar oluşturmuyor. Yakın tarihli araştırmalar, son yıllarda e-yayın okunma oranlarının basılı yayın okunma oranları göre belirgin bir artış kaydettiğini gösteriyor.

SALT, özellikle Türkiye kültür belleği ve güncelliğinin dünyayla paylaşılması için erişilebilir olma gerekliliğine inanıyor. Bu bağlamda kurum, yerinde üretilen bilgiyi dünyadaki başka bilgi kümeleriyle buluşturma hedefiyle bu süreçlerin pasif bir izleyicisi olmak yerine “değişimin içerisinde değişmeyi” seçiyor.

Kişiselleştirmeye olanak tanıyan yeni okuma modelleri

Basılı yayıncılıkta entelektüel üretim ile son ürün olan kitap arasındaki ilişki kabul görmüş bir seri üretim mekanizmasından oluşur. Grafik tasarımdan kağıt cinsi ve baskı tekniklerine, dağıtımdan satışa yayının tüm aşamaları -içerik ve biçim birbirinden bağımsızmışçasına- gitgide üreticiye yabancılaşır, ikincil birer sürece dönüşür.

İletişim kuramcısı Marshall Mcluhan, baskı makinesinin icadıyla oluşan dünyayı “Gutenberg Galaksisi” olarak tanımlamıştır. Herkesin okuma imkanına sahip olduğu bu galakside farklı fikirlerin dillendirildiği kamusal bir okuma yerine “yalnız ve sessiz” bir okuma söz konusudur. Bugün ise okuyucu, bir e-yayının altını çizip içine not ve yorumlar yerleştirebilir, onu kişiselleştirerek başkalarıyla paylaşabilir. E-yayıncılık ile “Gutenberg Galaksisi”ndeki tekil, müdahalesiz ve paylaşımsız okuma modeli anlayışı kökten değişmektedir.

Bu açmazları göz ardı etmeyen SALT, kolektif çalışmaya dayalı bir üretimle hazırlanmış, hızla erişilebilir, her daim geliştirilebilir ve paylaşılabilir e-yayınlar yapmayı amaçlıyor.

Haziran’da beş e-yayın

Kurumun ilk e-yayınlarını, 80’ler ve erken 90’lar Türkiye’sinin en etkin sanat eleştirmenlerinden Nilgün Özayten’in ayrıntılı çalışmalarını kapsayan iki yayın (Türkçe), 2012’de SALT Beyoğlu’nda açılan In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri] sergisinin yayını (Türkçe) ile küratör ve eleştirmen Nazlı Gürlek’in sanatçı Sarkis’le söyleşilerini içeren yayın (Türkçe-İngilizce) oluşturuyor.

Daha ayrıntılı bilgi için: http://saltonline.org/tr/books

MÜTEVAZI BİR MİRAS
NİLGÜN ÖZAYTEN KİTABI
(Türkçe)

Bu yayın, 2004 yılında kaybettiğimiz sanat tarihçisi ve yazar Nilgün Özayten’in kaleme aldığı yazıları, konuşma metinlerini, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yöneticilik yaptığı dönemde kurumda düzenlenen sergilerin liste ve görsellerini bir araya getiriyor. Canan Beykal, Zerrin İren Boynudelik, Vasıf Kortun ve Kadri Özayten’in birer yazısını da içeren yayın, Nilgün Özayten’in Türkiye sanat tarihindeki konumunu vurguluyor.

MÜTEVAZI BİR MİRAS
BATI’DA OBJE SANATI / KAVRAMSAL SANAT / POST KAVRAMSAL SANAT VE TÜRKİYE’DE 1965-1992 YILLARI ARASINDAKİ BENZER EĞİLİMLER
(Türkçe)

http://saltonline.org/tr/#!/tr/546/mutevazi-bir-miras/

Sanat tarihçisi ve yazar Nilgün Özayten’in doktora tezi.

IN DEED: CERTIFICATES OF AUTHENTICITY IN ART
[SANATTA ÖZGÜNLÜK BELGELERİ]
(Türkçe. Özgün dil: İngilizce)

http://saltonline.org/tr/#!/tr/549/in-deed-certificates-of-authenticity-sanatta-ozgunluk-belgeleri/

2011-2012 yıllarında, Susan Hapgood ve Cornelia Lauf’un küratörlüğünde sekiz ayrı mekânda açılan In Deed: Certificates of Authenticity in Art sergisinin yayını. 30 Mayıs-26 Ağustos 2012’de SALT Beyoğlu’nda yer alan aynı adlı sergi kapsamında Türkçeleştirildi. Yayında Lorenzo Benedetti, Martha Buskirk, Susan Hapgood, Cornelia Lauf ve Daniel McClean’ın birer yazısı yer alıyor.

SARKİS VE “WHEN ATTITUDES BECOME FORM”
[TUTUMLAR BİÇİME DÖNÜŞÜNCE]
(Türkçe)

http://saltonline.org/tr/#!/tr/598/sarkis-ve-when-attitudes-become-form-tutumlar-bicime-donusunce/

SARKIS AND “WHEN ATTITUDES BECOME FORM”
(İngilizce)

http://saltonline.org/tr/#!/tr/599/sarkis-and-when-attitudes-become-form/

Küratör ve eleştirmen Nazlı Gürlek’in Sarkis’le, sanatçının Paris, Villejuif’deki atölyesinde Ocak 2011 ve Aralık 2012’de gerçekleştirdiği yarımşar günlük üç ayrı söyleşinin derlemesi. Yayın, geçtiğimiz yüzyıldaki kültür üretimine yön vermiş akımları bir araya getiren 1969 tarihli When Attitudes Become Form [Tutumlar Biçime Dönüşünce] sergisine odaklanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın