Saklı Anlamı Bulma

"Saklı anlamı bulma", Belçikalı genç mimarlar Pieterjan Gijs (Leuven, 1983) ve Arnout Van Vaerenbergh (Leuven, 1983) tarafından kurulmuş bir ortaklık olan Gijs Van Vaerenbergh'in ortaya attığı bir proje.

2007’den bu yana mimari arka planlarından kaynaklanan fakat bir yandan da sanatsal bir amaç taşıyan projelere imza atıyorlar. Kamusal alanlara ilişkin bu projeleri birlikte hayata geçiriyorlar. İkilinin projeleri her zaman klasik bir müşterinin ön ayak olmasından kaynaklanmıyor ve büyük ölçüde otonom özelliğe sahip. Temel kaygıları elde ettikleri sonuç ve gözlemcinin tavsiyeleriyle deneyim elde etme, yankı uyandırma, fiziksel bağlılık yaratma.

Gijs Van Vaerenbergh tarafından tasarlanan kilise 30 ton çelik, 2000 kolon içerirken, temelinde de desteklenmiş beton bulunuyor. Yatay tabakaların kullanımıyla geleneksel kilise yapısı açık bir sanat nesnesine dönüştürülüyor.

Gözlemcinin bakış açısına bağlı olarak kilise heybetli bir yapı olarak da algılanabilir, kısmen ya da tamamen kır manzarasının içinde kaybolmuş olarak da algılanabilir. Diğer yandan kilisenin içinden dışına bakan bu gözlemciler, etrafı çevreleyen kır manzarasını yeniden şekillendiren çizgilerin kısa bir oyununa tanıklık ederler. Bu nedenle kilise ve kır manzarasının ikisi de işin ve dolayısıyla onun başlığının, bu başlık “saklı anlamı bulma”yı işaret eder, bir parçası olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle: Kilise kır manzarası görünümüyle, kır manzarası da kiliseyle öznel bir deneyim yaşatmaktadır.

“Saklı anlamı bulma” ölçek, zemin planı gibi mimari temalar üzerindeki yansıma olarak okunabilir. Fakat proje aynı zamanda kesin olarak, katı bir şekilde mimari olanı da aşmış durumda. Buna karşın kilisenin iyi tanımlanmış bir işlevi yok ve kilise kendi içinde görsel bir deneyim yaratmaya dayanıyor (birisi onu boşlukta çizilen bir çizgi olarak düşünebilir bile). Aynı zamanda söz konusu yapı bu deneyimin gerçekte tasarımın bir sonucu olduğunu gösteriyor. Çünkü kilise kendi ele alınış biçimi içinde yer alan çeşitli basamaklara açık bir biçimde değiniyor: tasarımın çizimi, model… Bundan ayrı olarak söz konusu kilise, bölgedeki kiliselerin şu an boş olmasının (ve sanatsal amaçla kullanılabilirlik potansiyeli taşımalarının) etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal bir ilişkiden etkilenmiş gibi görülebilir. Çünkü bir kilisenin klasik, bilinen işlevini yerine getirmiyor.

Tüm bu katmanlar, sanatsaldan sıkı bir mimari okumaya kadar uzanan farklı okumalara açık sanat eserinde birleşir.

Etiketler

Bir cevap yazın