Roboski Müzesi Yarışması Soru-Cevapları Yayınlandı

Roboski Müzesi Yarışması ilk grup soru ve cevapları yayınlandı.

Yarışmacılar, 16 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yarışmaya ait sorularını [email protected] adresine gönderebilirler. Cevaplar 19 Mayıs 2014 Cuma günü kayıt yaptırmış tüm yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecek.

İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI

Soru: 3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak için öğrenci olmamın bir engel olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Böyle bir projede bulunmak ve insanlığımız adına bende bir şeyler yapmak isterim.

Cevap: Şartnamenin 2.3. maddesinde yarışmaya katılım koşulları belirtilmiştir. Bu maddenin 2.3.1 nolu fıkrası şu şekildedir:

“Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir mimar bulunan ekipler katılabilirler.
Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların, aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de yeterli olmayacağı düşünülmektedir. “

Buna göre ekip içinde en az bir mimar, (mezuniyet durumda olan ve 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi olabilecek olan mimarlık bölümü öğrencileri dahil) olan ekipler yarışmaya katılabilirler.

Soru: Girişiminizi kutlamak ve yarışmaya katılıp destek olmak istemekle birlikte teslim tarihi konusunda öngörüsüz karar verdiğinizi düşünüyorum. 9 haziran tarihinde (Roboski’den 2 gün önce) oldukça ilgi çekecek bir yarışma (Expo antalya kule) teslimi var. Hemen hemen aynı meslek grubunun ilgileneceği iki yarışmanın aynı tarihlere denk gelmesi tercih yapılmasını gerektirecek ve böyle bir durumda tahmin edebileceğiniz gibi ödülsüz olan roboski yarışması dezavantajlı durumda olacaktır.Teslim tarihi konusunda diğer yarışmaları da gözeterek yapılacak bir revizyon, yarışmaya daha çok sayıda ve daha nitelikli önerilerin gelmesini sağlayacaktır.

Cevap: Gelen benzer talepler değerlendirilerek yarışma takvimi ekteki şekilde revize edilmiştir:

 • Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba
 • Soru sormak için son tarih: 16.05.2014 Cuma
 • Cevapların yayınlanması: 19.05.2014 Pazartesi
 • Proje teslimi için son gün: 01 Temmuz 2014 Salı
 • Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 04-06 Temmuz 2014
 • Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 11-13 Temmuz 2014
 • İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 18-20 Temmuz 2014
 • Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 21 Temmuz 2014

 

Soru: Mimarlık 3 sınıf öğrencisiyim biz bir grup olarak tasarım yarışmasına katılmayı düşünüyoruz. Benim sorum bu müze nerde yapılacak ve kaç m2 düşünüyorsunuz buyukluk olarak. Buarada böyle bir çalışma yaptığınız için sizlere tşk ediyorum umarım çok güzel bir proje ortaya çıkar.

Cevap: Şartnamenin 2.1. İhtiyaç Programı bölümünde açıkça belirtildiği üzere
“Roboski Müzesi toplam kapalı inşaat alanı en fazla 300 m2 olacaktır.”
Müzenin yerine ilişkin detaylar da Şartname’nin 1.4. Roboski Müzesi’nin Yeri başlığı altında ve Şartname ekinde sunulan arsa ile ilgili belgelerde açıkça belirtilmiştir.

Soru: Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim.Yarışmayı görünce çok etkilendiğimi belirtmek isterim çaba göstermiş herkesi kutlarım.Fakat katılım koşullarını okuduktan sonra öğrencilere kapalı olduğunu öğrendim. Acaba bir ekibin içinde yer alabiliyor mu öğrenciler?

Cevap: Şartnamenin 2.3. maddesinde yarışmaya katılım koşulları belirtilmiştir. Bu maddenin 2.3.1 kısmı şu şekildedir:
“Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir mimar bulunan ekipler katılabilirler.
Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların, aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de yeterli olmayacağı düşünülmektedir.”

Buna göre, ekip içinde en az bir mimar, (mezuniyet durumda olan ve 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi olabilecek olan mimarlık bölümü öğrencileri dahil) olan ekipler yarışmaya katılabilirler.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde yarışmaya katılacak ekiplerde mimarlık öğrencilerinin yer almasının önünde bir engel olmadığı gibi yukarıda da belirtildiği üzere seçici kurul karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir.

Soru: Merhaba biz … üniversitesi öğrencileri olarak katılmak istiyoruz. Bizim imza yetkimiz yok ikincisi ise projeyi dwg dosyası olarak mail adresinize göndersek yeterli mi yoksa çıktı şeklinde mi belirtilen adrese gönderecez. Üçüncüsü ise bu projeyi kaç m2 düşünüyorsunuz ortalama olarak.

Cevap: Şartname’nin 2.8. nolu bölümünde belirtildiği üzere;
“Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir.
Çizimler ölçeğinin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olmalıdır.
Sunum panoları A0 boyutunda toplam 2 adet olmak üzere, fotoblok altlık malzemeden hazırlanacaktır.
Pafta sunumları kuzey yönü yukarı olacak şekilde yapılmalıdır.
Sunum panolarının 300 dpi çözünürlüklü PDF, JPEG ve TIFF formatındaki kopyaları CD’ye kaydedilecek ve zarf içine konulmuş olarak kimlik zarfı içinde teslim edilecektir.”

Bu şekilde hazırlanacak başvurular Şartnamenin 2.12. maddesinde belirtilen
“ROBOSKI MÜZESI DERNEĞI
Meşrutiyet Mahallesi Selanik Caddesi No: 82/32 Çankaya / ANKARA”
adresine, süresinde, elden ya da kargo ile teslim edilmelidir.

Soru: Bize iletilen autocad çizim dosyasında layer adı “arsa” olan mavi çizgili bir yol belirtilmiş. Aynı zamanda çizimde eğrilerle aynı layer altında olan ve layer adı “yol” olan başka bir yol tanımlanmış ve bu yol arsa içinden geçerek arsanın üst kısımlarına doğru ilerlemektedir. Yol düzenlemesi yaparken bu yollardan hangisini dikkate almalıyız?

Cevap: Layer adı “arsa” olan mavi renkli yol imar paftasına göre olması gereken yoldur. Layer adı “yol” olan çizgi ile belirlenen ise mevcutta kullanılan, oluşmuş olan yoldur. Dolayısıyla mavi renkli olan “arsa” adlı layer esas alınmalıdır.

Soru: Kendi tasarımımıza uygun olacak şekilde yol güzergahında yeni bir kurgu yapabilir miyiz?

Cevap: Paftanın güneyinde doğu batı aksında giden ana yola müdahale edilemez. Ancak ana yol ile arsa arasındaki bağlantı için yeni bir kurgu önerilebilir.

Soru: Arsanın çevresinde bir peyzaj düzenlemesi önerebilir miyiz?

Cevap:
Arsa ile mezarlık arasında kalan alanın ve mezarlık içinin peyzaj düzenlenmesi için yarışmacıların önerileri beklenmektedir.

Soru: Mevcut haritada iki yol görünüyor. Bunların hangisi köye giden yoldur ve mezarlık ile köy arasındaki mesafe kaç km’dir? Bir de yitirilenlerin köyden çıktıktan sonra katledildikleri yere kadar olan mesafeyi çok aramama rağmen bulamadım. Bununla ilgili bir veri var mıdır? Bunun harita üzerinde bir gösterimi mevcut mudur? Teşekkür ederim, kolay gelsin…

Cevap: Paftanın güneyinde bulunan ve doğu-batı aksında uzanan ana yol her iki yönde yaklaşık birer buçuk km mesafede bulunan iki köy arası yoldur. Ancak bölgede köy yerleşimleri oldukça dağınık yapıda olup mezarlık yakınlarında da yerleşim birimleri bulunmaktadır. Mezarlık alanı her iki köyden de görünen bir konumdadır.
Katliamın gerçekleştiği yer köylere 5-8 km mesafede, sınır noktasındadır. Paftaya göre güney yönde olup gözle görülebilecek mesafededir. Ancak harita üzerinde gösterilememiştir.
Milliyet Gazetesi’nden gazeteci Namık Durukan’ın ekli haber videosu açıklayıcı olabilir.

Soru: Mimarlar Odası’na kayıtlı mimar öğrenci üyesi olabilir mi? Yani takımda mimarlık öğrencisi bulunabilir mi?

Cevap:  Şartnamenin 2.3. maddesinde yarışmaya katılım koşulları belirtilmiştir. Bu maddenin 2.3.1. kısmı şu şekildedir:
“Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir mimar bulunan ekipler katılabilirler.
Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların, aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de yeterli olmayacağı düşünülmektedir.”

Buna göre ekip içinde en az bir mimar, (mezuniyet durumda olan ve 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi olabilecek olan mimarlık bölümü öğrencileri dahil) olan ekipler yarışmaya katılabilirler.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde yarışmaya katılacak ekiplerde mimarlık öğrencilerinin yer almasının önünde bir engel olmadığı gibi yukarıda da belirtildiği üzere seçici kurul karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir.

Soru: En son kayıt tarihi ve proje teslim tarihi ne zaman?

Cevap: Yarışmaya kayıt için en son gün proje teslimi için belirtilen son gündür. Yarışma takvimi ertelemelerle revize edilerek aşağıdak gibi belirlenmiştir:

 • Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba
 • Soru sormak için son tarih: 16.05.2014 Cuma
 • Cevapların yayınlanması: 19.05.2014 Pazartesi
 • Proje teslimi için son gün: 01 Temmuz 2014 Salı
 • Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 04-06 Temmuz 2014
 • Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 11-13 Temmuz 2014
 • İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 18-20 Temmuz 2014
 • Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 21 Temmuz 2014

 

Soru: Böylesine değerli bir proje için çalışmayı ve yarışmayı katılmayı çok istiyorum ancak başka yarışmaların teslim tarihleri ile çakışmakta bu da hem benim hem de başka katılmak isteyen arkadaşların katılımını engelliyor acaba yarışmanın teslim tarihinin ileri çekilme ihtimali var mı?

Cevap: Gelen benzer talepler değerlendirilerek yarışma takvimi ekteki şekilde revize edilmiştir:

 • Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba
 • Soru sormak için son tarih: 16.05.2014 Cuma
 • Cevapların yayınlanması: 19.05.2014 Pazartesi
 • Proje teslimi için son gün: 01 Temmuz 2014 Salı
 • Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 04-06 Temmuz 2014
 • Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 11-13 Temmuz 2014
 • İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 18-20 Temmuz 2014
 • Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 21 Temmuz 2014
Etiketler

Bir cevap yazın