‘Olasılıklar Alanı’ Konut Kavramını Mikro-Mimariler Aracılığıyla Sorguluyor

Döppel Studio, 1952'de inşa edilmiş küçük bir ahşap ev olan efsanevi Cabanon'dan ilham  aldığı altı mikro-mimari tasarımıyla alternatif yaşam tarzlarına odaklanıyor. 'Olasılıklar Alanı' olarak adlandırılan proje, Le Corbusier'in Firminy, Fransa'daki kilisesinde yer alıyor.

Stüdyo, bu yerleştirmeler aracılığıyla ziyaretçileri, konut kavramını ve yemek, su, uyku, korunma duygusu gibi temel ihtiyaçlara nasıl yanıt verdiğini sorgulamaya davet ediyor. Ayrıca, barınma ihtiyaçlarını karşılarken, ‘Olanaklar Alanı’, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı inceliyor.

İlk proje fikri, Roquebrune-Cap Martin’deki Cabanon’un yeniden yorumlanmasıyla başlamış. Modern mimarinin tüm dünyayı etkisi altına almış bir ikonu olarak düşünüldüğünde, bununla yüzleşmek ve artık bir sanat eseri mertebesine yükselen bu mikro-mimarinin yeni bir performansını vermeye çalışmak oldukça zor.

Bununla birlikte, nazik bir jest ve saygı ile stüdyo, günümüzün yaşam tarzlarına ve toplumsal zorluklara karşılık gelen yeni kişisel ve yenilikçi bir versiyon sunuyor.

İçinde yaşayacak nesneler, mimari ve giysiler arasında salınan enstalasyonlara, hasat dönemi için tahıl atıkları ile doldurulmuş tarımsal muşambalı sarı ceketler giydiriliyor. Tasarım ekibine göre, ‘Olasılıklar Alanı’ Le Corbusier’in küçük evi gibidir, beden ve zihin için bir sığınak olarak temel şeyler üzerinde düşünmeye yol açar.

Stüdyo, Cabanon’un inşa edildiği olağanüstü konumun aksine, enstalasyonları, Akdeniz’de, yemyeşil bitki örtüsü ile çevrili doğal bir arazi olan kırsal alana yerleştirmeyi tercih etmiş.

Turistik yerlerden uzakta, gelip geçici saman kalelerle bezeli boş bir arazide, kabinler kullanıcısını göçebeliğe teşvik ediyor ve konfor kavramını sorguluyor. Konum radikal bir seçim olmasına rağmen, işlev Le Corbusier’in projesiyle aynı tutularak geçici ve mevsimlik konut olarak hizmet veriyor. Bu boş zaman mikro mimarisi, günümüz mobilyaların kanıtladığı gibi barınma, uyku ve çalışma ihtiyaçlarımızı karşılayabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın