ODTÜ Planına Dava

Mimarlardan Bakanlığın hazırladığı içinde ODTÜ yolunun da olduğu ODTÜ İmar Planı’na dava.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, içerisinde geçtiğimiz yaz aylarında çatışmalara neden olan ODTÜ yolunun da bulunduğu ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na iptal davası açtı. İdare Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, planın “Şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına aykırı” olduğu dile getirildi. Dilekçede ayrıca, “ODTÜ sınırından geçecek yol ile trafiğin Konya Yolu’na aktarılma çabası yaşanan tıkanıklığın çözümünde bir rahatlama getirmeyecektir” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyunda çok tartışılan ODTÜ Yolu inşaatının planın da içerisinde bulunduğu ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından İdare Mahkemesi’nde iptal davası açıldı. Yol inşaatının kamu yararına aykırı olduğu belirtilen dava dilekçesinde yolun trafik sorununu da çözmeyeceğine ilişkin yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına da yer verildi. İmar haritalarıyla da desteklenen dilekçede, imar planının üst ölçekli planlara aykırı olduğu belirtildi. Buna göre plan konusunda, “Ankara kent bütününde nazım imar planları ile ulaşım ana planları arasında hazırlanma yı­lı, hedef yılı, ölçeği, hatta önerileri ve kararları konusunda önemli uyumsuzluklar bulunmak­tadır” denildi. “Kapsamında ulaşım etüdü ve talep tahmin çalışması olmadan temel ulaşım kararları, yeni yollar ve raylı sistem hatları önermektedir ki bu durum planlama ilke­lerine ve planlama tekniğine aykırı bulunmaktadır” ifadeleri kullanılan dava dilekçesinde, binlerce ağacın kesilmesine neden olan ODTÜ Yolu’na açılan davadaki benzer gerekçeler bu dava dilekçesinde de anımsatıldı.

Trafik sıkışıklığına çözüm değil

Ayrıca dava dilekçesinde ODTÜ Nazım İmar Planı içerisindeki yolların trafik sıkışıklığına çözüm olmayacağı da belirtildi. Dilekçeye göre bu konuda şu ifadelere yer verildi:

“Burada yapılan temel vahim hata Eskişehir Yoluna erişildiğinde yoldaki trafiğin aktığı var­sayımıdır. Oysa ki trafik tıkanıklıkları devam edeceği için gereksiz yol uzatmaları ve tünel­lerle tıkanık bir Eskişehir Yoluna ulaşılacağı için bu düzenlemelerin yararı olmayacak, köp­rüler, alt ve üst geçitler tıkanan trafiğin beklemesi için yeni kuyruklanma alanları yaratmış olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin reklam amacıyla hazırlattığı animasyon filmle­rinde tüm kavşaklarda ve şeritlerde trafik tıkanmasa da projeler gerçekleştirildiğinde durum filmlerdeki gibi olmayacaktır. Belediyenin daha önceki kavşak animasyon filmlerinde akan trafik düzenlemeleri gerçek hayatta tıkanmakta ve tüm katlı kavşaklar ve Eskişehir Yolu gibi genişletilen yollar tıkanan trafiğin tampon tampona beklediği kuyruklanma alanlarından öteye bir işlev görmemektedir.”

Etiketler

Bir cevap yazın