Mülk Devletinse İzne Ne Gerek!

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri binasının, Kağıthane'ye taşınmasıyla birlikte Sultanahmet'teki Özel İdare'ye ait tarihi bina hiçbir izin alınmadan işletmeye açıldı.

Sultanahmet’te Başbakanlık Osmanlı Arşivleri tarafından kullanılan ve daha sonra arşiv binasının Kağıthane’ye taşınmasıyla birlikte bakıma alınan bina şimdi otel oldu! İl Özel İdare’ye ait bina kentsel Arkeolojik SİT alanı içinde kalıyor. Normal şartlarda 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin almadan ne güçlendirme ne de yenileme yapılabilir. Lakin Sura Hagia Sophia Otel izin alınmadan işletmeye açıldı.

Kuruldan İzin Yok

Sultanahmet 38 ada 80 parsel 2001 yılında Koruma Kurulu kararı ile kentsel arkeolojik SİT alanı ilan edildi. Osmanlı arşivleri olarak kullanılan binanın tescil kaydı yok. 2012 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı’nda Dünya Kültür Mirası Alanı içinde 1. derece koruma bölgesinde yer alıyor. Plan notlarına göre 1 ve 2. derece koruma bölgelerinde yapılacak her türlü inşai faaliyette Koruma Kurulu uygun karar alınması şartı bulunuyor. 38 Ada 80 parselle ilgili yani Sura otelin bulunduğu binaya yönelik Koruma Kurulu’na yeni yapılaşma talebi doğrultusunda proje izni alınmadı. Bina için güçlendirme-bakım-onarımı için de Koruma Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor. Lakin böyle bir izin de kurul arşivinde bulunmuyor.

Suç Duyurusunda Bulunuldu

İzinsiz yapılan inşai faaliyetlerden dolayı İstanbul 4 Numaralı Koruma Kurulu 29.01.2014 tarihinde bir karar almış. Kurul kararında şöyle deniliyor; “2863 sayılı yasanın 9. Maddesi’nde ‘…Kültür ve tabiat varlıkları koruma alanları ile SİT alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır.’ hükmü yer almakta olup, bu hükümlere ve aynı yasanın ruhsatsız yapı yasağı ile 16. Maddesi’ne aykırı hareket edildiğinden ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.”

Kurul Kararını Umursayan Yok!

Kurul’un bu kararına rağmen hem inşaat devam etti hem de Sura Hagia Sophia isimli otelin açılmasına göz yumuldu. Kurul kararına göre Fatih Belediyesi tarafından otel işletmesinin derhal durdurulması gerekiyor. Fatih 1 / 1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Plan notlarının 25. Maddesine göre işletme ruhsatının verilmemesi gerekiyor. 25. Maddede aynen şöyle deniliyor; “planda getirilen fonksiyonlar dışındaki işlevlere, ilgili merkezi ve yerel idarelerce işletme ruhsatı verilemez.”

Etiketler

Bir cevap yazın