Muğla’da Kırsal Kalkınma Atölyesi Kuruluyor: Atölye Muğla Bir

Turizm ve tarımın tetikleyici güç olduğu Muğla’da, birlikte kalkınmak için birlikte üretim yaklaşımını benimseyen Atölye Muğla Bir’de tarımsal çeşitlilik ve katma değeri destekleyen program ve projeler, üretenler ve tüketenler ile birlikte geliştiriliyor.

Muğla’nın on üç ilçesinin farklılığını çeşitlilik içinde koruma, her ilçenin farklılıkları ve benzerliklerini, bir hedef doğrultusunda ortaklaştırmak için kurulan atölyede sorunlar tespit ediliyor, çözüm yollarını bulunuyor. Uygulamalar Muğla Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, on üç ilçe delediyesi ile birlikte hayata geçiriliyor.

Neden Kuruldu?

Atölye Muğla Bir olarak, “Bir” olmanın gücüne inanıyoruz, birlikte kalkınmak için birlikte üretiyoruz.

Nasıl Çalışacak?

13 ilçenin tamamı için geliştirdiğimiz 13 proje ile kırsalda yenilik ve yaratıcılığı destekliyoruz.

Neler Yapar?

Bölgede, üreten ve tüketenleri, kişiler ve kurumları bir araya getiriyoruz. Araştırma, katılım ve tasarım süreçlerini kurguluyor, kalkınma projelerini hayata geçiriyoruz.

Hemşehri Birliği’ne Katılın, Kırsal Kalkınma Hareketinin Parçası Olun:

Hemşehri Birliği, Muğla için üreten girişimci ve gönüllüleri atölye ile buluşturan sosyal etkileşim platformu (www.muglabir.com). Hemşehri Birliği’ne katılmak için, Muğla’da doğmuş olmak gerekmez. Muğla için düşünen ve üreten herkes Hemşehri Birliği’ne davetlidir. Fikir Birlikleri kurun, ortak amaç etrafında kümelenen hemşehrilerinizle buluşun. Proje ve etkinlik önerilerinizi paylaşın. Tasarım çağrılarını takip edin, Muğla’daki kırsal kalkınma hareketinin parçası olun.

Muğla Büyükşehir Belediyesi için Kentsel Strateji tarafından geliştirilen Atölye Muğla Bir Eylem Planı’nı buradan indirebilirsiniz.

13 ilçenin tamamı için geliştirilen 13 projenin (Sarıkız, Kır Çiçeği, Çam Balı, Yeşil Yolculuk, Bahçe Kent, Sepet, Sarnıç, Sefertası, Mitoloji, Hemşehri, Güzergah, Tasarla Tak, Katman) detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın