MimED 2012 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri Soru-Cevapları Yayınlandı

Son başvuru tarihi 5 Aralık olan ödülün soru-cevapları şu şekilde...

2012 mezunu olarak, 2011-2012 güz döneminde yapmış olduğum (bitirme öncesi son proje) dönem projem ile yarışmaya katılabiliyor muyum? Eğer mümkünse benden ayrıca istenen bir belge ya da form var mı?

‘MimED2012 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2011-2012 güz’, ‘2011-2012 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2011-2012 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır. Göndereceğiniz proje belirtilen dönemler içerisinde gerçekleşmişse yarışmaya katılabilirsiniz. Kimlik zarfı içerisinde teslim edilmesi istenen belgeler katılabilmeniz için yeterlidir.

MimED’e göndermeyi düşündüğüm projem İngilizceydi; dolayısıyla pafta ve görsellerim de İngilizce üzerinden hazırlandı. Yarışmaya gönderilen paftaların İngilizce veya Türkçe olması gibi bir kısıtlama var mıdır?

Stüdyo İngilizce olarak gerçekleştirildi ise paftalar da İngilizce hazırlanabilir.

Ben 2011-2012 eğitim yılımı Farabi Öğrenci Değişim Programı ile Gazi Üniversitesi’nde geçirdim. Fakat şu an kendi üniversitemde okuyorum. Başvuru formunda bağlı bulunduğum üniversiteyi Gazi Üniversitesi olarak mı gireceğim? Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğumu belirtmem gerekecek mi? Ayrıca projeleri 3 Aralık 2012’den önce yolladığımızda bir sorun olur mu?

Formda hem, değişim programı kapsamında, projenin üretilmiş olduğu üniversitenin, hem de bağlı bulunduğunuz üniversitenin belirtilmesi doğru olacaktır.

Projenizi 3-5 Aralık 2012 tarihleri arasında yollamanız gerekmektedir. Bu tarihlerden önce gönderilen projelerin kaybolma ihtimali vardır.

Teslim esnasında vereceğimiz kimlik zarfındaki başvuru formunun öncesinde yarışmaya katıldığımıza dair başka bir işlem yapılması gerekiyor mu? Yarışmaya katıldığımızı proje teslimi ile mi yapmış oluyoruz?

Teslim esnasında proje paftalarınızla birlikte vereceğiniz kimlik zarfı içindekiler ve katılım ücretini yatırdığınıza dair makbuz kayıt olmanız için yeterlidir.

Katılım ücretini yatırmak için bir son tarih söz konusu mu? Yoksa 05 aralık teslim tarihinden önce herhangi bir zamanda yatırılmış olması yeterli mi?

Katılım ücretini 5 Aralık 2012 tarihine kadar yatırmanız gereklidir.

Kimlik zarfında şartnamede yer alanlar dışında halen lisans öğrencisi olduğumuza dair öğrenci belgesi de gerekli mi?

Kimlik zarfı içerisindeki öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan ‘başvuru formu’ yeterlidir.

Çizimler iki A1 kağıdı olmak zorunda mı daha fazla olabilir mi?

Yarışmaya teslim edilecek projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, vb.] pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano[lar] düşey / dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yanyana ya da altalta konulabileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.

Paftaların A1 olması kesin mi, daha esnek boyutlar olabilir mi (A1’i yatay ve dikey geçmeyecek şekilde)?

Paftaların A1 boyutunda olması ve düşey / dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanması zorunludur. Bu boyut dışında teslim edilen projeler jüri kararıyla yarışma dışı bırakılabilir.

Ayrıca paftalar kalın karton, fotoblok vb. üzerine monte edilerek teslim edilmelidir. Sert zemine monte edilmemiş ya da rulo halinde yollanan projeler, aynı şekilde, jüri kararıyla yarışma dışı bırakılabilir.

Maket göndermek gerekiyor mu?

‘MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’ değerlendirmeleri proje posterleri üzerinden yapılmaktadır; maket istenmemektedir.

Geçen sene MİMED’e katıldığım projemle (ödül almamıştı) bu yıl tekrar katılabiliyor muyum?

‘MimED2012 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2011-2012 güz’, ‘2011-2012 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2011-2012 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır. Gönderilen proje belirtilen dönemler içerisinde gerçekleşmişse yarışmaya aynı proje ile katılmak mümkündür.

MimED proje yarışmasına katılmak istiyorum ancak proje konusu ve şartlarıyla ilgili detaylı bilgiyi nasıl alabilirim?

Yarışma www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.mim.itu.edu.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri elektronik olarak yollanmaktadır. Yarışmaya ait detaylı bilgiye bu kanallarla ulaşabilirsiniz.

Projeyi iki kişi yapmış ise başvuru sürecinde nasıl bir yol izlememiz gerekir? Başvuru formunu nasıl doldurmalıyız?

Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir adet katılım ücreti ödenmesi yeterlidir. Kimlik zarfında istenilen bilgilerin ise grup çalışmasındaki tüm öğrenciler için doldurulması gereklidir.

Mimari tasarım 3 projem aslında okulumda 2.sınıfta bahar döneminde alınan bir proje, ben dönem kaybından dolayı 3.sınıfta 2011-2012 güz döneminde aldım. Projenin ait olduğu yıl: 2.sınıfa mı dahil olur almış olduğum 3.sınıfa mı?

Projenin katılacağı kategori projenin ait olduğu yılı ile ifade etmektedir.

Türkiye’de bulunamamaktayım. Başvuru formunu doldurup, başkası aracılığıyla üniversitedeki gerekli yürütücü ve koordinatörlere imzalattırırsam MimED2012’ye katılma ihtimalim var mıdır?

Tüm dokümanlar elden veya posta ile iletilebilir. Dokümanların proje sahibi / sahipleri tarafından teslim edilmesi zorunluluğu yoktur.

Bir döneme ait bütün projelerle mi katılacağız? O dönemde yaptığımız projelerden yalnızca birini seçip katılabiliyor muyuz?

Aynı dönemde birden fazla proje yaptınızsa istediğiniz biri, birkaçı ya da tümüyle yarışmaya katılabilirsiniz. Her proje, aynı dönemde yapılmış olsalar da, ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Birden fazla proje ile yapılan katılımlarda her bir proje için ayrı kimlik kodu kullanılacak ve katılım ücreti yatırılacaktır.

Yarışma şartlarında mimarlık öğrencileri olarak belirtilmiş. İç mimarlık öğrencilerinin de katılımı mümkün mü acaba?

Peyzaj mimarlığı öğrencisiyim ama ilk üç dönem mimari proje aldım. Aldığım mimari projelerle yarışmaya katılabilir miyim?

Şartnamenin 1. maddesinde de belirtildiği gibi MimED yarışması sadece Türkiye ve KKTC’deki mimarlık lisans programlarına kayıtlı öğrencilere açık bir yarışmadır.

A1 paftalarda planlar kesitler dönem içinde teslim edilen ölçekte sığmazsa yapılması gereken nedir?

Sergi ve yayın için A1 paftaların düşey ve ayrı ayrı asılacak biçimde düzenlenmesi şarttır. Yatay ya da iki pafta birleşik düşünülerek yapılan düzenlemeler jüri kararıyla yarışma dışı bırakılabilir.

Tüm çizimler için ‘çizgi ölçek’ kullanmak kaydıyla, paftalarda istenen düzenleme yapılabilir.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın