Mimarlık ve Tasarım Eğitimi Dijital Staj (MİTEDİS)

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı kapsamında sunulmuş olunan 120K195 numara ve "Pandemi / Afet Durumlarında Mimarlık ve Tasarım Eğitiminde Zamansal Devamlılığa Dayalı Çok Yönlü Staj Kurgusunun Dijital Süreç ve Algoritmik Model ile Yazılımın Geliştirilmesi" başlıklı proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Proje önerisi; staj programlarına pandemi sürecinde devam edilebilmesi amacıyla dijital olanakları avantaja çevirerek verimliliği artıracak online bir model önerisi sunuyor.

Projenin amaçları; COVID-19 sürecinde ve sonrasında zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırması; çok yönlü bir yaklaşımla süreç nedeniyle sosyal sorumluluk çatısı altında farklı faaliyetleri sürece dahil edebilmesi; tüm sürecin dijital ortamda kaydedilerek geri dönüşlerin ve süreç yönetiminin kolaylığı gibi avantajları sayesinde, Mimarlık ve Tasarım Eğitimi Dijital Staj (MİTEDİS) programı ile staj olanağı sağlanması ve öğrenci kazanımına yönelik verim ve kalitenin arttırılmasına bir çözüm önerisi sunmak.

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Elif SÖNMEZ (Altınbaş Üniversitesi)

Araştırmacılar:

Doç.Dr. Özge CORDAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Ümit ARPACIOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr.Öğr. Üyesi Merih KASAP (Altınbaş Üniversitesi)

Danışman:

Prof.Dr. İlkay ÖZDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Bursiyerler:

Arş.Gör. İrem BEKAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Arş.Gör. Mikail AÇIKEL (Akdeniz Üniversitesi)

Tuğba CEBECİ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Selin GÜNER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Sevcan SÖNMEZ (İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Etiketler

Bir cevap yazın