Mimarlık ve Konut Sorunu Üzerine Bir Kitap

Can Bilsel ve Juliana Maxim editörlüğünde hazırlanan Architecture and the Housing Question, dünya çapında konut tasarımının ve konut sağlanmasının hem rekabet halindeki siyasi projeler hem de mimarlık mesleği için nasıl merkezi bir hale geldiğini inceliyor.

Kitabın tanıtım metni:

Konut uzmanı olarak hareket eden mimarlar sınıf, ırk ve cinsiyet eşitsizliğinin hafifletilmesine veya uygulanmasına nasıl yardımcı oldu? Mimari bir görev ve sorumluluk olarak çokluğa sığınmanın disipliner sonuçları nelerdir? sorularını ele alan kitap, mimarlık tarihi yazımı ve konut sorunu üzerine makaleler ve Belçika, Çin, Fransa, Gana, Hollanda, Somali, Sovyetler Birliği, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bir dizi tarihsel vaka incelemesi içeriyor. Koleksiyonun tematik organizasyonu, konut uzmanlığını, devlet aygıtını, ayrımcılığı ve sömürgeciliği sorgularken, uluslararası görünümünün temelini oluşturan metodolojik soruları vurguluyor.

Mimarlık ve konut sorunu üzerine eğilen kitap; mimarlık, mimarlık tarihi, teori ve kentsel araştırmalardaki öğrencilere ve akademisyenlere hitap ediyor.

 

Etiketler

Bir cevap yazın