Mimarlık Afişleri Sergisi

Mimarlık Afişleri Sergisi

Gazi Üniversitesi 2021-2022 Bahar Dönemi M3762 Mimarlıkta Bağlam ve Bağlamsalcılık ve M4971 Mimarlıkta Orijinallik Paradigması ve Paradigma Değişimi isimli seçmeli dersler kapsamında hazırlanan Mimarlık Afişleri Sergisi ağustos ayı sonuna kadar erişime açık.

Bu çevrimiçi sergi, mimarlığı yeniden tanımlama denemesi olarak görülebilir. Mimarlık tarihinde birçok kez mimarlığı yeniden tanımlamaya yönelik girişimler ve denemeler olmuştur. Bunlar genellikle(modernizm, postmodernizm, dekonstrüktivizm gibi)  “izmler” olarak bilinen ana mimarlık akımlarıyla birlikte öne çıkmış olan denemelerdir. Ancak mimarlığı ve mimarlığın temel üretimi olan mekanı herhangi bir akıma, modaya ya da biçimsel bir üsluba bağlı kalmadan yeniden tanımlamak da mümkündür. Buna ünlü kuramcı ve mimar Bernard Tschumi’nin “bağımsız” olarak ürettiği bir dizi afiş örnek gösterilebilir.

Tschumi tarafından ilk kez 1976-77 yıllarında üretilmiş ve mimarlık ortamıyla paylaşılmış olan Advertisements for Architecture dizisi, mimarlığın ne olduğu ve ne olmadığı üzerine mimarlıkla profesyonel olarak uğraşmayan ya da mimarlık eğitimi almamış olan insanlar dahil herkese bir mesaj verir niteliktedir. Bu afişler, mekansal deneyimin; herhangi bir mekanda gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi olası olan eylemlerin, olayların ve etkinliklerin görsel ve yazılı birer manifestosu gibidir. Afişlerin asıl amacı, mimarlığı yeniden tanımlamak olmasa da bunları gören insanların (reklam afişlerinde olduğu gibi) mekan, bina, mimarlık üretimi ve eylemleri hakkında çarpıcı ve akılda kalıcı bir mesaj edinmesi önemlidir. Bu nedenle afişler, her ne kadar üretiminin üzerinden 40 yılı aşkın bir zaman geçmiş olsa bile, Tschumi tarafından mimarlık bienalleri gibi uluslararası ve geniş katılımlı paylaşım ortamları için yeniden ve yeniden üretilmektedir.

Bu sergi, söz konusu üretimden etkilenerek ve esinlenerek hazırlanmıştır. Sergide mimarlığı yeniden tanımlamanın ötesinde bizi mekanı, bağlamı, binayı, olayı ve genel olarak mimarlığı düşünmeye ve dahası eleştirmeye yönlendiren afişler yer almaktadır.

Bizim gibi sizlerin de bu sergiyi keyifle ve mimarlık üretimine ilişkin eleştirel bir gözle gezmeniz dileğiyle.

Teşekkürlerimizle.

Doç. Dr. Gülşah Güleç  – Sergi Küratörü & Ders Yürütücüsü

Bu sergi, Derslere ve sergiye katılan tüm öğrencilerimize emekleri için teşekkürler.

Çevrimiçi sergi ağustos sonuna kadar buradan ziyaret edilebilir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın