Mimari Yansımalar

YEM Yayın’ın, Türkiye mimarlık eğitiminde iz bırakan müstesna isimlerden Prof.Dr. Şengül Öymen Gür’e armağan olarak hazırlanan, editörlüğü Gamze Kaymak Heinz ve Dilek Yasar tarafından yapılan Şengül Öymen Gür’e Armağan - Mimari Yansımalar adlı yeni kitabı yayımlandı.

Tanıtım metni:

Kuşkusuz Türkiye mimarlık eğitiminde, geçmişten bugüne değerli birçok hocanın katkısı olmuştur. Ancak bazıları vardır ki; yol gösterici rolü, sahip olduğu evrensel ve çağdaş değerler, mimarlık eğitiminde gerekliliğine inandığı sanat ve kültürün yanı sıra kaliteli insan ilişkileri, özellikle öğrencilerine karşı anlayışlı ve güleryüzlü davranışları ile bir eğitimci olmanın ötesinde iz bırakır.

İşte bu müstesna isimlerden Prof.Dr. Şengül Öymen Gür’e armağan olarak hazırlanan Mimari Yansımalar kurgulanırken, Gür’ün akademik yaşamı boyunca hem üzerinde çalıştığı hem de ilgi duyduğu mimarlık eleştirisi, felsefesi, kuramı, tarihi, eğitimi ve konut kültürü gibi alanları irdelemeye yönelik bir içerik oluşturmak hedeflendi. Bu amaçla davet edilen, Gür ile birlikte çalışmış ya da onun öğrencisi olmuş değerli akademisyenlerin hazırladıkları Türkçe ve İngilizce makalelerle, mimarlık literatürüne katkı sağlayacak nitelikte bir kitap ortaya çıktı.

Kitapta yer alan bölümler, konu başlıkları ve çalışmalarıyla katkı veren yazarlar şöyle sıralanıyor:

Kuram / Zamansal Eleştiriler

 • Rethinking the Nature of the Built World and its Functions
  JON LANG
 • Bir Mimarlık Eleştirisi Ortamı olarak Sosyal Medya
  CELAL ABDİ GÜZER
 • The Choise of the Extended Self
  PINAR ÖKTEM ERKARTAL
 • “Merdiven”den Mimarlığın Eleştirisine Bakmak
  BERİN F. GÜR

Yapı Türleri ve Örnekleri Üzerinden Eleştiriler

 • Zaman, Mekân Etkileşimleri: Cine Empire’den Meclis Binası’na
  ŞEN YÜKSEL
 • Günümüz Alışveriş Merkezi Mekânlarının Baudrillard Kuramları Üzerinden Yeniden Okunması
  ECE CEYLAN BABA
 • Yeni Akropol Müzesi[ne/nden] Paralaks Bir Bakış
  NİLGÜN KULOĞLU
 • Performans Toplumunda “Ev”in Anlamı Üzerine Aforizmalar
  AYHAN USTA
 • Konutta Ara Mekân Kavramı
  A. PINAR BİKET
 • Ofis Kavramının Yeni Nesil “Paylaşımlı Ofisler” Üzerinden Değerlendirilmesi
  RABİA KÖSE DOĞAN
 • Kentsel Mekânda Karakteristik Bir Öğe Olarak Merdivenler
  NİHAN CANBAKAL ATAOĞLU
 • Mekânsal Bir Deneyim Olarak Milli Reasürans Çarşısı
  TÜLAY ŞAMLIOĞLU

Tasarım Anlayışı ve Eğitimi Üzerine Söylemler

 • Why Posthumanism? Making the Case for a Posthumanist Architecture Studio
  KATHRYN L. BEDETTE
 • WikiHouse’dan AOÇ-II’ye: Bir Stüdyo Dersinin Düşünce ve Eylem Rejimi
  AYDAN BALAMİR
 • Yaratıcılık Olgusunda Kavramların Gücü: Bir Temel Tasarım Dersi Örneği
  DİLEK YASAR
 • Mimarlık Eğitiminde Empatik İletişim
  GÜLAY USTA
 • Theoretical Studies and Models of the Design Process
  ELİF SÖNMEZ
 • Mimarlıkta Araştırma Tabanlı Tasarım ve Sistemli Bir Yaklaşım Olarak “Model”ler
  SERKAN YAŞAR ERDİNÇ – ÜRÜN BİÇER

Mimarlık Tarihi Okumaları

 • Adolf Loos ve Bezeme: Teori ve Uygulamanın Çatışma Alanı (mı?)
  GAMZE KAYMAK HEINZ
 • Mimarlık Düşüncesinde “Aletheia” ve “Anamnez”: Metinsel Bir Deneme
  SERAP DURMUŞ ÖZTÜRK
 • Masa Nedir?
  ASU BEŞGEN
 • Bir Adım Bir Anı
  ALİ OSMAN ASASOĞLU

Kent Söylemleri

 • Trabzon’da Kentsel Hafızanın İnşası ve Lambert Planı
  EVRİM DÜZENLİ
 • Planlama Kararları / Süreci Bağlamında Değişen Kent Kimliğinde Yeni Kent Merkezi Arayışları:
  İzmit
  KAMURAN ÖZTEKİN – DUYGU KANIK
 • İstanbul’da Kapalı Yerleşmelere Çok Yönlü Bir Bakış: Tüketim, Medya ve Bireyselleştirme
  A. NİLAY EVCİL – SELHAN YALÇIN USAL

Çevre / Davranış Araştırmaları

 • Perceptual and Cognitive Codes of Architectural Space: Decomposing and Reconstructing the Object Through Conceptual Analogies
  EMİNE KÖSEOĞLU
 • Çocuk ve İkonik Yapılar
  ŞENGÜL YALÇINKAYA

Mimari Tasarım Kaygıları

 • Turizm ve Sürdürülebilirlik: Türkiye’de Eko-Etiket ve Belgelendirme Programları
  NAZMİYE ERDOĞAN
 • Dialectics of Color and Color Matters in Architectural Context
  SİBEL ERTEZ URAL – PINAR URAL
Etiketler

Bir cevap yazın