Mimar Selim Senin’e Rethinking The Future Awards’dan 3 Ödül

Mimar Selim Senin’in Rethinking The Future Awards 2020 için tasarladığı Hill Apartments, Dalseong Citizen’s Gymnasium ve Dubai İkonik Cami projeleri kendi kategorilerinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Proje Açıklamaları

Hill Apartments

Ruanda’nın Kigali şehrinde tasarlanan proje, topoğrafyanın eğimli yapısına karşı çözüm geliştirilerek tasarlanmıştır. Yapi arazi eğimini takip edecek şekilde kademeli olarak arazi kotlarına oturtulmuştur. Arazi kotlarıyla yakalanan uyumdan dolayı minimum hafriyatla bir çözüm elde edilerek inşaat maliyeti azaltılmıştır.

Karşılıklı blokların her birinde topla 24 adet daire tasarlanmıştır. Zemin katlar 3+1 daireler, 1. Katlar 2+1 daireler ve 2. Katlar 1+1 dairelerden oluşmaktadır. Bloklar arası sosyal alanı daha etkin hale getirebilmek için karşılıklı daireler arasında katlar yükseldikçe geri çekilmelerle mesafe arttırılmıştır. Üst cadde kotunda ve alt cadde kotunda düzenlenen 2 ayrı otoparkla yapıya farklı kotlardan erişim sağlanmıştır.

Dalseong Citizen’s Gymnasium

Proje tasarlanırken klasik bir spor salonu tasarlamak yerine yapının dinamizm ve hareket içeren fonksiyonuyla parelellik içeren bir tasarım yapılması hedeflenmiştir.Yapı programında istenen 10 adet badminton kortunun en iyi şekilde görülmesini sağlayacak seyirci pozisyonlarıyla alakalı yapılan denemelerden sonra, seyirci yerleri badminton kortlarıyla geometrik olarak kombinasyon sağlayacak şekilde çözüldü.

Badminton kortlarının etrafında 3 m’lik bir dolaşım alanı bırakılarak atletlerin ve seyircilerin kortlar etrafında serbestçe dolaşımına izin verildi.Bu dolaşım çemberi eşkenar üçgen şeklinde planda tamamlanarak seyirci koltukları için alanlar oluşturuldu.Bu mekan düzenlmesi sayesinde kortların farklı açılardan görülebileceği 360 derecelik bir panaroma seyirci alanı tasarlanmış oldu. Üçgen seyirci alanları dikey olarak yükseltilerek birbirlerine üçgen çelik strüktürlerle bağlandı ve böylece birbirini taşıyan bir strüktür tasarlandı.Yapının fonksiyonunda barındırdığı dinamizm, doğrudan yapının taşıyıcısıyla sağlanmış oldu.Üçgen çatı strüktürünün birleştiği yerde dairesel bir boşaltmayla yapı tavanı doğal ışığa açılarak polikarbonla yapı içerisine maksimum gün ışığı alınması sağlandı.

Dubai İkonik Cami

Proje alanı Dubai’de Creek Harbour bölgesi olarak adlandırılan yeni inşa edilmekte olan bir bölgedir. Creek Tower olarak isimlendirilen Calatrava tarafında tasarlanan, bittiğinde dünyanın en yüksek yapısı olacak yapıya yürüme mesafesinde bir arsada cami tasarlanması istenmiştir. Günlük kullanımdan ziyade Cuma günleri ve Bayram günlerinde kullanılacak olan ikonik bir cami tasarlanması istenmiştir.

Yapı kıble aksına göre şekillenirken bulunduğu dikdörtgen arsaya diyagonal olarak yerleşmektedir. Yapı, kıble duvarında tamamen kıble aksına yönelen cephesiyle yapıya ana girişlerin olacağı Calatrava tarafında tasarlanan kuleden gelecek girişlerin olduğu kademeli yükselen ve arsaya paralel akslar oluşturan girişlerle farklı aksların kesişiminin bir kombinasyonudur.

2,5 metre yükseklikten başlayan kütlenin, bir cephede sadece yüksekliği değişirken diğer cephede hem yüksekliği hem de eni genişleyerek girişler tanımlanmıştır. 7500 kişilik ibadet alanına sahip kapasitesiyle aynı anda binlerce kişinin yapıya girişine izin verecek olan bu yükselen kademeli girişler, aynı zamanda ibadetin insan ruhunda mayaladığı yüksek hissiyatlarında yapıda yansıtılmış halidir. Manevi bir yükselmeye girişte başlayan insanın yapının ibadet edilmesi en faziletli kabul edilen kıble tarafında namazla manevi yükselişini, insan ölçeğinde olan 2,5 metrelik bir yükseklikten başlayıp kıbleye doğru 114 metre yüksekliğe doğru yükselen kademeli mimarisiyle sembolize etmektedir.

Avluya girildiğinde avluyu boyunca derin kirişlerle tanımlanan yarı açık bir alanla karşılaşılmakta, güneşin saatlerine göre avludaki gölge-günışığı etkisi değişmektedir. İnsan ruhunun gün içinde farklı arzu ve isteklerle değişimi gibi güneşin avluya doğrudan alınmayıp derin kirişlerle mekana girişiyle, ruhtaki değişimin sembolize edildiği değişik ışık oyunlarının yaşandığı bir avlu tanımlanmıştır.

Minare yapıdan ayrı bir kütle olarak değil yapıya entegre olarak tasarlanmıştır. Yapının yüksekliğinin maksimum olduğu noktada minare başlamakta ve yapının yüksekliğini daha küçük bir alanda daha fazla arttıracak şekilde klasik minare imgesinin tavrını yansıtarak kademeli olarak yükselmektedir.

Kıble duvarında kemerle günışığına açılan kıble duvarı, yapının kademeli mimarisine uyum gösterecek şekilde kademeli bir kemerle tasarlanmıştır. Kıble duvarının dış kısmına yerleştirilen su öğesi kıble duvarının önünde gerçekleşebilecek insan yoğunluğunu engelleyerek ibadet eden kişilerin konsantrasyonlarının bozulmasının önüne geçmektedir.

Diğer bir su öğesi ise yapıyı giriş tarafında açık bahçe tarafından çevreleyerek yapıya girişte su öğesi üzerinde geçilerek girilmesini sağlamaktadır. İbadet öncesi abdest alınması gibi yapıya giriş öncesi de suyla karşılaşılarak yapıya girilmektedir. Yükselen çerçeve boşlukların içinden geçerken abdest alanlarıyla karşılaşılmakta, her giriş kendine ait abdest alanıyla bir şadırvan gibi abdest almak için mekan tanımlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın