Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak danışmanlık ve ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan kurul, Başkan tarafından, sanat tarihi, müzecilik, mimari, iç mimarlık ile güzel sanatlar ve benzeri konularda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek başkan ile birlikte 7 üyeden oluşacak. Kurul Başkanı, üyelerce seçilecek.

Kurul, İstanbul’da Başkanlık bünyesinde çalışacak, sekreterya ve raportörlük hizmetleri de Başkanlıkça yürütülecek.

Kurul, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerini bilimsel açıdan değerlendirecek.

Tarihi yapıların ve bahçelerinin rölöve ve restorasyon projelerini geliştirme, inceleme, uygulama kararlarına ilişkin tavsiyelerde bulunacak kurul, tarihi bahçelerde bulunan canlı ve cansız tüm materyallerin korunması için bilimsel ve teknik önerilerde de bulunacak.

Yeni mekanların geziye açılışı ve düzenlenmesi, tarihi eşyanın bölümlere ayrılması, teşhir ve tanzim projelerinin kullanılması hususlarını inceleyerek görüş belirtecek olan kurul, Başkanlıkça hazırlanan yıllık koruma, değerlendirme ve tanıtım programı taslağını ve yıl içinde yapılacak program değişikliklerini incelemek ve değerlendirmekle de görevli olacak.

Kurul, koruma ve değerlendirme uygulamalarının ulusal kültür yönünde gelişmesini sağlamak, doğacak veya görülecek aksaklık ve sorunları değerlendirerek görüş vermek, alınacak tedbirleri belirlemek ve önermekle de sorumlu olacak.

Kurulun çalışma şekline ilişkin de esasların belirlendiği yönetmeliğe göre, ayda en az bir defa toplanacak Kurulu, Başkan gerekli gördüğünde olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Kurulun çalışma gündemi ise Başkanlıkça hazırlanacak.

– İhtisas Komitesi

Kurulun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Başkanlık bünyesinde ihtisas komitesi veya komiteleri oluşturulabilecek.

Böylece kurul, ihtiyaç duyduğu bilgileri toplaması için gündemdeki konuları bu komiteye havale edebilecek, gerektiğinde bazı konuların ihtisas komitesi aracılığı ile yerinde incelenmesine de karar verebilecek.

– Danışmanlık Komitesi

Kurula yardımcı olmak üzere, Başkanlık bünyesinde danışmanlık komiteleri de oluşturulabilecek.

Danışmanlık komitesinin görevleri ise söyle belirlendi:

“Milli Saraylar bünyesinde yer alan tarihi saray, köşk, kasırlar, müzeler, fabrikalar ve içlerinde bulunan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin koruma, restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinin hazırlanmasına katkı vermek. Alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlamak. Yapılacak tanıtım ve kültürel etkinliklerde uygulanacak yol ve yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Kurulca öngörülen tüm sorunlara ilişkin somut öneriler vermek ve kurul çalışmaları için bilim ve teknolojinin gerektirdiği uygulamaların yapılmasını sağlayacak çalışmaları sürdürmek.”

Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete duyurusunu buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın