Metrik – Mekân Atölyesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, temel tasarım stüdyosunda kurgulanan “Metrik –Mekân Atölyesi"nde üst örtü tasarladılar.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf stüdyoları Doç.Dr. Mert Nezih Rifaioğlu, Dr.Öğr.Üyesi Ebru Bingöl ve Arş.Gör. Ceyhun Şekerci tarafından bütüncül eğitim yaklaşımı kapsamında yürütülüyor. Temel Tasarım ve Mimari Tasarım 1 derslerinde; mimarlık öğrencilerinin soyut iki ve üç boyutlu düşünme ve tasarlama kabiliyetlerini geliştirmek, temel tasarım elemanları ile prensiplerini özümsemek ve farklı ölçeklerde yapılan uygulamalarla derslerde edinilen bilgiyi pekiştirmek amaçlanıyor.

Stüdyolar kapsamında birbiri ile ilişkili atölyeler tasarlanıyor ve öğrencilerin atölyelerin içeriğine uygun çalışmalar yapmaları bekleniyor. Dönem boyunca çok sayıda ana atölye ve eş zamanlı ara atölye çalışmaları ile öğrenciler tasarım kavramlarına yönelik iki boyutlu soyutlama becerilerini geliştirerek üçüncü boyut soyut hacim ve mekân tasarımları çözümlediler.

Üç boyutlu soyut tasarımlarla ilerleyen sürecin sonunda öğrenciler bağlam, yer, işlev ve antropometrik boyutlarla tanımlanan bir proje ile mimari tasarım sürecine giriş yaptılar. Bu kapsamda, birinci sınıf öğrencilerinin temel tasarım stüdyosunda kurgulanan “Metrik –Mekân Atölyesi’nde” tasarladıkları üst örtü, Mimari Tasarım 1 stüdyosunun ilk atölyesi olarak fakülte bahçesinde 1/1 ölçekte uygulandı.

Uygulama sürecinin başında öğrenciler üst örtü tasarımının uygulamasına yönelik malzeme, teknik çözümlemeler, maliyet, strüktürel sistem, yapının iklimsel koşullara göre sürdürülebilirliği gibi konularda araştırma yaptı ve stüdyo yürütücülerinden kritikler aldı. Geliştirilen tasarımlardan en ideal üst örtü tasarımına ulaşılarak uygulama sürecine başlandı. Uygulama süreci başından sonuna kadar öğrencilerin sorumluluğunda örgütlenirken, inşa sürecini etaplara ayırarak gruplar oluşturan öğrenciler yapım sürecini etkin bir iş bölümü ve ortak çalışma becerisiyle tamamladılar.

Uygulama sürecinde stüdyo ortamında tasarladıkları üst örtünün tasarımına yönelik revizyonlar geliştirerek tasarım ve uygulama süreci arasındaki bağıntıları ve sorunları yerinde uygulayarak çözümlediler.

Mimarlık Fakültesi’ne armağan edilen üst örtünün tasarım ve uygulamasına katkıda bulunan öğrencilere ve stüdyo yürütücülerine başarı ve teşekkür belgeleri Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Necmi İşler tarafından takdim edildi.

Olgu Atölyesinin ve Kavramsal Bütün Anlamsal Büküm Atölyesinin Sergisi

İz Atölyesi Öğrenci Çalışmaları

Metrik Mekan Atölyesi Üst Örtü Tasarım Kritikleri

Metrik Mekân Atölyesi Üst Örtü Tasarımı ve Uygulama Süreci

Metrik Mekân Atölyesi Üst Örtü Tasarımı Final Ürünü

Etiketler

Bir cevap yazın