Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Oldu

Tarihi Kentler Birliği'nin 14 yıldır düzenlediği Özendirme Yarışması'nın ödül töreni, YAPEX Restorasyon Fuarı'nda yapıldı. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtımın işbirliğinde düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarı, TKB tarafından 14 yıldır düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenne ev sahipliği yaptı. Metin Sözen Büyük Ödülü, II.Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazı Alanı ve Kentsel Tasarım projesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin oldu. Jüri Özel Ödülünü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı Müzesi projesi ile alırken; TKB’nin 15. yılı anısına verilen 15. Yıl Özel Ödülünü ise Hışvahan restorasyonuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aldı.

Bu yıl yarışmaya 32 belediye, toplam 51 proje ile başvurdu. Törende Büyük Ödül ve Özel Ödüllerin yanı sıra 5 Proje, 5 Uygulama ve 6 Süreklilik Ödülü ile 13 Başarı Belgesi sahiplerine verildi.

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Üyelerimizin özveriyle hazırladığı koruma proje ve uygulamalarını ‘özendirmek’ amacıyla başlattığımız yarışmamıza 14 yılda 1000’in üzerinde başvuru oldu. Toplam 209 koruma projesine ödül verdik. Birliğimizin verdiği hibe desteğiyle 190 proje hayata geçti. Yarışma sonuçlarını yayınladığımız kataloğu incelediğinizde, Türkiye’deki kültürel mirasın ne emeklerle korunduğunu, artan kaliteli uygulamaları görebilirsiniz. Sokakların, terkedilmiş tarihi mahallelerin restorasyon sonrası nasıl yeniden canlandığına şahit olacaksınız” dedi.

Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın sunumuyla ödüller sahiplerine teslim edildi.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, II.Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazı Alanı ve Kentsel Tasarım Projesi:
Projede Anadolu tarihi ve kimliği açısından büyük öneme sahip Alaaddin Tepesi üzerinde, alanın kültürel değerine yakışır mimari ve kentsel tasarım önerileri sunulmuştur. Farklı, özgün ve cesur kararların alındığı proje, arkeolojik sit alanını korurken kent merkezinde kamusal niteliği yüksek bir rekreasyon alanı yaratabilmektedir. Yeşil alan ve açık hava müzesinin uyum içinde çözüldüğü projenin kent ile ilişkisi başarılı biçimde kurulmuştur. Ayrıca II. Kılıçarslan Köşkü için önerilen koruma yaklaşımı iyi bir mühendislik ve mimari tasarım çözümü olarak dikkat çekicidir.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi Projesi:
Anıtsal bir Selçuklu eserinin içinde kurgulanan müze projesi, müzecilik anlayışı olarak yüksek niteliktedir ve Anadolu’da pek çok benzer projeye model oluşturmuştur. Konusunda dünyanın en kapsamlı müzesi konumundaki projede, dinamik iç mimari çözümleri ve sergileme teknikleri özellikle dikkat çekicidir. Proje kurduğu işbirlikleri açısından olumlu bir model oluşturmaktadır. Proje ayrıca çevresindeki yeşil alanlar ve kamusal mekânlarla kurduğu ilişki ile bütüncül bir kentsel senaryonun parçası olmayı başarmaktadır.

15. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hışvahan Restorasyonu:
Jüri bu yıl TKB’nin kuruluşunun 15. yılı şerefine, koruma konusunda kısa sürede pek çok örnek çalışmaya imza atan, bütüncül koruma stratejisini istikrarlı biçimde sürdüren, korumayı kentsel gelişim senaryosunun önemli bir parçası haline getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne Hışvahan Restorasyonu projesi ile özel bir ödül vermiştir. Yıllardır sürmekte olan Kültür Yolu Projesi’nin önemli bir odağı olan Hışvahan’ın restorasyonu, uygulama kalitesinin yüksekliği ile dikkat çekicidir.

PROJE ÖDÜLLERİ

Kuşadası Belediyesi, Müze, kültür evi ve Güvercinada çevre düzenlemesi projesi:
Kuşadası Belediyesi’nin bütüncül bir kentsel koruma senaryosu çerçevesinde yaklaştığı “Müze Sokağı” projesini tamamlayan, müze ve kültür evi projeleri ödüle layık görülmüştür. Projelerin kurgusu ve yıllara yayılan bir programın istikrarlı biçimde uygulanması olumlu bulunmuştur.

Melikgazi Belediyesi, Gemir Bezirhane ve Jandarma Okulu Restorasyon Projeleri:
Melikgazi Belediyesi tarafından sunulan projelerde temel eylemlerin kent kimliğinin devamlılığını sağlaması dikkat çekicidir. Projelerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin koruma programı ile uyumu ve birbirlerini tamamlıyor olması, proje programları ve işlevlendirme önerilerinin kapsamlı bir senaryoya sahip olması, çalışmaların gelecekteki koruma faaliyetlerine kapı açacak sürdürülebilir bir yapıya sahip olması, jüri tarafından olumlu bulunmuştur.

Milas Belediyesi, Baltalı kapı, Hacı İlyas meydanı ve çevreleri restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri:
Milas Belediyesi tarafından sunulan kentsel ölçekteki bütün projeler birlikte değerlendirilmiştir. Projelerin çok kapsamlı bütüncül bir dil oluşturması ve kamusal alanlardan anıtsal yapı restorasyonlarına, sokak sağlıklaştırmadan alt yapı düzenlemelerine kadar farklı kulvarları içeren detaylı bir program haline getirilmiş olmaları dolayısıyla ödüle layık görülmüştür.

Nilüfer Belediyesi, Gölyazı Değirmeni Restorasyon Projesi:
Nilüfer Belediyesi’nin sunduğu proje, yapının korunuyor olmasından, küçük ama özenli bir proje olarak niş bir örnek teşkil etmesinden dolayı ödüle layık görülmüştür.

Tire Belediyesi, Bedesten, Kutluhan ve Yalınayak Hamamı Projeleri:
Tire Belediyesi’nce önerilen projelerin tamamı geleneksel kent merkezi ve çarşıdaki anıtsal nitelikteki yapıları kapsamaktadır. Bütüncül bir yaklaşım sergileyen bu projeler bir arada değerlendirildiği zaman geniş kapsamlı bir koruma çalışmasının ilk ayağını oluşturdukları görülmektedir.

UYGULAMA ÖDÜLLERİ

Bergama Belediyesi, Havra ve Ev Restorasyonu:
Bergama Belediyesi tarafından uygulanan projeler geçmiş uygulamalar ile uyumları, özenli teknik uygulama detayları ve ulusal anlamda örnek oluşturmaları nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür.

Burdur Belediyesi, Tarihi Şehir Kulübü Restorasyonu:
Şehir Kulübü binasının restorasyon projesi, kent ile kurduğu ilişkinin niteliği, işlevin günümüz şartlarına uyarlanarak korunması ve özenli bir uygulama örneği teşkil etmesinden dolayı ödüle layık görülmüştür.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Kapı ve Anzele Kaynak Suyu Çevre Düzenlemeleri:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan projeler bir arada değerlendirilmiş, her iki projenin de kent kimliğini koruyan niteliği, kentin kimliğini destekleyen farklı katmanları gün ışığına çıkarma çabası, kamusal mekanı ön planda tutan proje anlayışları ve koruma senaryosu içindeki bütüncül bakış açıları jüri tarafından olumlu karşılanmıştır.

Tarsus Belediyesi, Makam-ı Daniyal Cami Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi:
Projede arkeolojik eserlerin korunurken farklı işlevlerin bir arada çalışmasına olanak veren yaratıcı mimari çözüm dikkat çekicidir. Kent merkezinde odak durumundaki yapının koruma çalışmaları ve nitelikli mimari tasarımı; kente turistik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan olumlu katkı sağlayacak karakterdedir.

Uzunköprü Belediyesi, Kilise Restorasyonu:
Proje, belediyenin imkanları ile özenli bir teknik uygulamanın, iyi bir işlevlendirmenin, doğru bir işletme programının uygulanabileceğine dair benzer ölçekteki belediyelere örnek olacak niteliktedir. Uzunköprü’deki ilk koruma çalışmalarından sayılabilecek proje, ayrıca kentteki kültürel canlanmanın da odağını oluşturmaktadır.

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ

Süreklilik ödülleri, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verilmiştir.

Alanya Belediyesi, Hasanağalar Konağı Restorasyonu: Kent içinde sivil mimarlık örneklerinin korunmasına yönelik devam eden çalışmaların parçası olduğu için.

Eyüp Belediyesi, Zal Mahmut Paşa Cami Restorasyonu: Eyüp merkezinde devam eden canlandırma ve anıtsal eser koruma çalışmalarının devamı olduğu için..
Konak Belediyesi, Agora Carfi evi ve 960. Sokak Sağlıklaştırma Projesi: Basmane – Alsancak arasında devam eden mahalle ölçekli canlandırma ve koruma çalışmalarının devamı olduğu için.

Odunpazarı Belediyesi, Sivrioğlu Konağı Restorasyon ve Çürük Hoca Sokak Sağlıklaştırma Projeleri: Odunpazarı kentsel sit alanı içinde devam eden sivil mimarinin korunması ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının parçası olduğu için.

Safranbolu Belediyesi, Mualimler Birliği Rekonstrüksiyonu: Uzun yıllardır sivil mimarinin korunması konusunda kent ölçeğinde istikrarlı biçimde devam eden çalışmaların parçası olduğu için.

Şahinbey Belediyesi, Mecidiye Hanı Restorasyon Projesi: Gaziantep Kültür Yolu’nu destekleyen ve kent merkezindeki geleneksel kent dokusunun ayağa kaldırılmasına yönelik devam eden canlandırma çalışmalarının parçası olduğu için.

BAŞARI ÖDÜLLERİ

Jüri tarafından ayrıca 13 belediyeye tarih ve kültür mirasının korunması konusunda değerli katkılarından ve başarılı faaliyetlerinden dolayı başarı ödülü verildi:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Buldan Belediyesi, Eflani Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kartal Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Sivrihisar Belediyesi, Talas Belediyesi, Ünye Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi.

Etiketler

Bir yanıt yazın