Mecburi Sürdürülebilirlik

25. Dünya Mimarlık Kongresinde Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) 124 üye örgütü, oy birbirliğiyle benimsedikleri "Mecburi 2050" (2050 Imperative) ile sürdürülebilir mimarlığa bağlılıklarını açıkladı.

“Mecburi 2050” adlı proje, inşa edilen çevredeki karbondioksit emisyonunu 2050 yılına kadar sıfıra düşürmeyi planlıyor.

2015’te Paris’te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) konferansıyla aynı zamana rastlamasının planlandığı Mecburi 2050 adaptasyonunun amaçlarından biri, 2050 yılına kadar enerji ve endüstri sektörlerindeki karbondioksit emisyonunun aşamalı olarak azaltılması. UIA amaçlarının “dünyaya ve UNFCCC’nin partilerine, kendilerini tam olarak sürdürülebilir ve adil bir geleceğe adadıklarına dair güçlü bir mesaj göndermek” olduğunu belirtti.

UIA tarafından yapılan açıklamada;

Küresel enerji tüketiminin ve karbondioksit emisyonunun %70’inden kentsel alanlar, çoğunlukla da binalar sorumlu. Dünyadaki toplam bina stoklarının kabaca %60’ı önümüzdeki 20 yıl boyunca dünya çapında inşa edilmek ya da yeniden inşa edilmek üzere projelendirildi. Bu bize, küresel yapı sektörünü karbondioksit emisyonunun aşamalı olarak azaltılması yönünde teşvik ederek, fosil yakıtların karbondioksit emisyonunun azaltılmasında eşi benzeri olmayan bir imkan sağlıyor.

diye belirtiliyor.

Açıklama, sıfır karbon hedefine ulaşabilmek adına, genel olarak mimarlık ve yapı endüstrisi için tasarlanmış 5 temel amaçtan oluşuyor:

  • Şehirleri, kasabaları, kentsel gelişimleri, yeni binaları karbonsuz olacak şekilde planlamak ve tasarlamak. Bu da 1 yıl süresince harcadıkları enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettikleri ya da aldıkları enerji miktarını geçmemesi demek oluyor.
  • Mevcut şehirleri, kasabaları, kentsel yeniden gelişimleri ve binaları korbonsuz olacak şekilde yenileyip rehabilite ederken kültürel miras değerlerine de saygılı olmak.
  • Karbonsuzlaşmanın gerçekçi ve uygulanabilir olmadığı durumlarda, şehirleri, kasabaları, kentsel gelişimleri, yeni binaları ve onarımları gelecekte enerji ihtiyaçlarının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebilecek ya da alabilecek şekilde, yüksek verimli olarak planlamak ve tasarlamak.
  • 2050 amacına ulaşmak yolunda, araştırmalara odaklanma ve bu yönde hedefler koyma ilkesini benimsemek.
  • Sosyal yönden sorumlu mimarlığı toplum için savunmak ve tanıtımını yapmak.İhtiyaç dahilinde, bilgi ve araçlara adil ulaşım sağlamak ve geliştirmek.

Alınan kararlarla mimari otoritelerin geleceği sürdürülebilir hayal ettiklerinden artık eminiz. Benimsenen ilkelerle her geçen gün daha da fazla duymaya başladığımız sürdürülebilirlik kavramı, kentsel ölçekle daha rahat bütünleşebilecek. Ronald Lu & Partners’ın karbonsuz olarak tasarladıkları ZCB (Zero Carbon Building) gibi yapıların 2050 yılına kadar sayısı artacak gibi görünüyor.

Etiketler

Bir cevap yazın