Manisa Mimarlar Odası’ndan Çağrı

Manisa Mimarlar Odası "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişikliği öneri çalışmasına destek olmaları için meslektaşlarına çağrıda bulundu.

“Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz üzere ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 01/06/2013 tarihinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlamış olup yönetmeliğin içeriğindeki bir çok konu, ruhsat veren ilgili idareler, proje hazırlayan proje müellifleri ve yapımcı firmalar tarafından farklı yorumlara sebebiyet vermiştir.

Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği olarak üyelerimizden oluşan çalışma komisyonumuzun yaptığı toplantılar sonucu tespit ettiğimiz sorunlar Manisa Belediyesi Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil ‘in başkanlık ettiği; çalışma komisyonumuz ile Manisa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Türkan Taş Köroğlu ve Plan ve Proje Müdürü Taner İçöz ile ilgili dairelerde görev yapan mimar, mühendis ve şehir planlamacısı dostlarımızın katıldığı toplantıda irdelenmiştir.

Söz konusu toplantıda özellikle şehir içindeki henüz yapılaşmamış parselleri ilgilendiren söz konusu parsellerdeki yapılaşma imkanını kilitleyen ve söz konusu parsel sahipleri arasında hakkaniyet sağlamayan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 14. MADDENİN 2. Bendindeki Taban Alanı Kat Sayısı ile ilgili hüküm ve aynı yönetmeliğin Yönetmeliğin 36’ncı maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt bendindeki yan bahçe mesafelerindeki hüküm konusundaki uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı görüş sorulmasına;

Bununla birlikte Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin düzenleyeceği; söz konusu yönetmelik değişikliğinin anlatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü yetkililerinin sunum yapacağı seminere katılım sağlanmasına karar verilmiştir.

Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na söz konusu yazılı görüş sorulmuş olup cevabı beklenmektedir.

Bununla birlikte söz konusu seminerin gerçekleşmesi için Mimarlar Odası İzmir Şubesi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü yetkililerinden talep edilen randevu Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama yılının sona ermesi gerekliliği gerekçe gösterilerek temmuz ayına ertelenmiştir. Yasama yılının sona ermesi ile yinelenen randevu talebi sonrası söz konusu yönetmelik değişikliği sonrası ülkenin bir çok ilinden şahsi, meslek odaları, belediyeleri ve ruhsat veren idarelerinden Bakanlığa ulaştırılan soru ve sorunlar nedeni ile tekrar revizyona tabi tutulacağı bu nedenle yönetmelikte tespit edilen eksik ve yanlış hükümler ile varsa çözüm önerilerinin yazılı olarak iletilmesi gerekçesi ile ertelenmiştir.

Bu sebeple Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin başlatmış olduğu söz konusu yönetmelik değişikliği öneri çalışmasına destek olabilmek adına şahsınız adına tespit ettiğiniz söz konusu yönetmelikteki eksik ve yanlış hükümlerin 19/07/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Temsilciliğimize faks, e-posta veya basılı olarak ulaştırmanızı talep etmekteyiz.

Konuya hassasiyet göstereceğinizi umar, iyi çalışmalar dileriz.”

Etiketler

Bir cevap yazın