Maltepe Havagazı Fabrikası Alanı Değerlendirme Projesi Fikir Yarışması Sonuçlandı

Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen "Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması"nda ödül alan projeler belirlendi.

Ankara kentinde işlevsel, ekonomik ve mimari değeri olan, kent merkezi içinde kalmış özellikli yapıların / alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla düzenlenen “Kent Düşleri” mimari fikir yarışmalarının onuncusu olan, mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlenen “Maltepe Havagazı Fabrikası Alanı Değerlendirme Projesi Fikir Yarışması”na katılan projeler Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan projeler belirlendi.

“Ankara kenti içerisinde Cumhuriyetin önemli endüstri miraslarından olan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 19 Mart 1991 tarihinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Maltepe Havagazı Fabrikası alanının korunarak kente kazandırılması ve yaşatılması” ana temasıyla açılan yarışmada

 • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması,
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,
 • Ankara’nın başkent kimliğinin öne çıkartılması,
 • Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapılarının farkına varılarak bilince çıkartılması,
 • Mekanın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin açığa çıkartılması,
 • Mekanın bellek mekanı olarak kent sağlığı, halk sağlığı açısından bilince çıkartılması amaçlandı. 

Yarışmaya katılan 22 adet projenin 6 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Jüri Değerlendirmesi” sonrası 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Değerlendirme Konferansına” davet edilmesine karar veridi.  Değerlendirme Konferansı sonrasında yapılan jüri değerlendirmesi sonucu 6 adet proje ödüle layık bulundu; farklı yaklaşımlarıyla tartışma ortamını zenginleştirmesi nedeniyle 3 adet projeye de “Jüri Özendirme Ödülü” verilmesine karar verildi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 20a46b rumuzlu proje;

 • Büşra Öner,
 • Dersu Değer,
 • Furkan Erkuş,
 • Melih Gündüz,
 • Melihcan Öner


İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: PR4000 rumuzlu proje;

 • Okan Alptürk,
 • Esra Gök,
 • Elif Yıldırım


ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: AF0319 rumuzlu proje;

 • Ayşe Nur Türker,
 • Fatma Zehra Arcaklıoğlu,
 • Hatice Tuğba Karayama,
 • Ayşe Betül Arcaklıoğlu Temel


MANSİYON ÖDÜLÜ: EC3009 rumuzlu proje;

 • Ceren Yağmur Yıldırım


MANSİYON ÖDÜLÜ: MD6619 rumuzlu proje;

 • Gülşah Birler,
 • Ezgi Kütük,
 • Zeynep Berfin Ersayın,
 • Adnan Kürşat Yıldırım


MANSİYON ÖDÜLÜ: HK5241 rumuzlu proje;

 • Çağıl Ezgi Aydemir,
 • Elif Didem Pamuk,
 • Abdurrahman İlker Yurtcan,
 • Naufal Andi Irsyad,
 • Işınsu Yılmaz


JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: FN0354 rumuzlu proje;

 • Ayten Doğruyol,
 • Eşref Baloğlu,
 • Mehmet Erdoğan,
 • Erdem Ertekin,
 • Şaban Kadir Köleli


JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: FN0354 rumuzlu proje;

 • Buse Ezgi Sökülmez


JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: SS0330 rumuzlu proje;

 • Merve Çetin,
 • Melike Aydemir,
 • Seyhan Demir
Etiketler

Bir yanıt yazın