Makale Çağrısı – Balat: Living Together

The Cultural and Social Narratives Laboratory (CSN Lab), Şehir Dedektifi İnisiyatifi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Balat’ın çokkültürlü semt hafızasını araştıran Balat: Living Together projesi kapsamında akademik katkılarda bulunacak araştırmacılara makale çağrısında bulunuyor. Araştırma özeti göndermek için son tarih 20 Eylül 2020.

Proje Hakkında:

Disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgulanan Balat: Living Together projesi, Balat’ın çokkültürlü hafızasının araştırılmasını, görselleştirilmesini ve hakkında bir anlatı oluşturulmasını hedefliyor. Ermeni, Türk, Yahudi ve Rum ailelerin Balat’ta komşuluk yaptığı dönemde semt farklı etnik ve dini grupların birlikte yaşadığı bir yerdi. Günümüzde Balat çokkültürlü özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Yine de, birkaç yüz metre arayla konumlanmış camiler, Surp Hreshdagapet Ermeni Kilisesi, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi, Ohrid Sinagogu ve daha pek çok dini yapı geçmişin çokkültürlü yapısının izlerini görünür kılıyor. Proje, Ermeni ve Türklerin bir arada barışçıl bir şekilde yaşadığı döneme dair günlük
pratikleri ve hafızayı, çokkültürlü görünüm ve imgeleri birleştirerek ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Birçok araştırmacıya göre Balat’ta Ermeni, Rum ve Yahudiler 1960’lara kadar birlikte yaşamışlardır. Projenin temel vurgusu Ermeni ve Türk toplumlarının birlikte yaşadıkları dönemin toplumsal ve kent hafızasını incelemektir. Balat’ın çoğunlukla Ermeni toplumunun yaşadığı bir bölge olarak bilinmediğinin farkında olmakla birlikte, burada önemli olan husus Ermenilerin ve Türklerin çokkültürlü bir kent olan İstanbul’un Balat semtinde diğer etnik gruplarla birlikte yaşamış olmasıdır. Çağrı beşeri bilimlerin tüm disiplinlerinden araştırmacılara açıktır. Çokkültürlü toplumların tarihini ve hafızalarını inceleyen araştırmacıların yanı sıra kültürel, mimari, kentsel ve antropolojik çalışmalar yapan araştırmacılar da katkıda bulunabilirler.

Projenin önceliği Balat’ın herhangi bir tarihsel döneminde Ermeni ve Türk toplumlarının birlikte yaşam pratiklerini inceleyen araştırmalardır. Ermeni ve Türk toplumlarının birlikte yaşama pratiği ile ilişkilendiği takdirde semtte yaşayan diğer etnik grupları konu alan araştırmalar da kabul edilir. Katkıda bulunmak isteyen araştırmacılar aşağıda belirtilen konulardan bir veya birkaçına yoğunlaşabilirler:

● Mekânsal hafıza
● Kentsel ve mimari hafıza
● Sosyal hafıza (Ailelerin hafızası ve toplumsal hafızanın farklı formları),
● Kurguya yansıyan hafıza (otobiyografi, hatıratlar vb.)

Araştırmacılar, Ermenice, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış 150 kelimeyi geçmeyecek çalışma özeti, kısa biyografi ve CV’lerini [email protected] adresine mail atarak başvuruda bulunabilirler. Araştırmanın orjinal içeriği olmalıdır ve mükerrer yayın olmaması adına başka herhangi bir kuruma gönderilmemiş olması gerekir. Başvurusu kabul edilen çalışmaların en az 10.000 karakter ve 21.000 karakteri aşmayan tam metinleri için son teslim tarihi 30 Kasım 2020’dir.

Araştırmaların telif hakkı the Cultural and Social Narratives Laboratory’ye ait olacaktır. Yayımlanan makaleler gerekli kaynakça bilgisi verildiği takdirde alıntılanabilir. Makalelerin tam metin olarak tekrar basımı için editörün izni gereklidir. Makaleler Ermenice, Türkçe ve İngilizce olarak “Balat: Living Together” projesi kapsamında 2021 yılının sonunda hazırlanacak kolektif monografinin içerisinde ve projenin web sitesinde yer alacaktır.

Yayın süreci ile sorularınız için monograf editörü Tigran Amiryan’a [email protected] mail atabilirsiniz.

Kabul edilen diller: Ermenice, Türkçe, İngilizce

Başvuru Takvimi

● Araştırma özeti göndermek için son tarih 20 Eylül 2020
● Başvuru sonuçlarının açıklanması 5 Ekim 2020
● Kabul edilen başvuruların tam metinlerinin iletilmesi için son tarih 30 Kasım 2020

Bu proje Avrupa Birliği’nin fonladığı “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürecine Destek Üçüncü Evre” programının bir parçası olan Eurasia Partnership Foundation/Avrasya Ortaklık Vakfı (EPF) tarafından yürütülen alt hibe planı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın