Kuzguncuk-Beylerbeyi Erişilebilirlik Raporu

Kentlerin erişilebilirlik sorunları üzerine çalışan Erişilebilir Kent Atölyesi ekibinin, Kuzguncuk-Beylerbeyi güzergahında fiziksel erişilebilirlik problemleri üzerine analiz çalışmalarının yer aldığı raporu yayınlandı.

Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA), ‘Herkes için Erişilebilir Kentler’ konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan; çeşitli üniversitelerden farklı disiplinlerde eğitim gören öğrencileri bünyesinde bulunduran, bir atölye topluluğu. Erişilebilir ve sürdürülebilir kentler konusunda çalışmalar yapmakta olan ekip tarafından yayınlanan Kuzguncuk-Beylerbeyi raporunda da var olan problemler analiz niteliğinde ortaya konulmuştur.

Erişilebilir Kent Atölyesi Kuzguncuk-Beylerbeyi Erişilebilirlik Raporunu incelemek için tıklayın.

Yapılan araştırmada,  Kuzguncuk ve Beylerbeyi semtleri örneği üzerinden fiziksel erişilebilirlik problemleri ve bu problemlerin yarattığı zorluklar incelenmiştir. Rota boyunca ulaşım ağları ile yapılı çevre ve kamusal alanlar iki ana çerçevede incelenmiştir.

Hızlı istihdam büyümesi, geniş ekonomik yeniden yapılandırma süreçleri ve ulaşım, telekomünikasyon teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, hem çalıştığımız hem de yaşadığımız yerin mekânsal ve organizasyonel yapısını temelden değiştirmiştir. Bu mekânsal süreçler, insanların toplu biçimde yaşamasını giderek zorlaştırmaktadır. Söz konusu gelişim ile birlikte plansız kentleşmenin, fiziksel açıdan herhangi bir engeli olmayan insanlar üzerinde bile ciddi verim kaybına yol açması, geçici ve kalıcı engeli bulunan insanların sorunlarına daha çok dikkat çekmektedir.

Erişilebilirlik kavramı; sadece engelli bir birey problemi olarak algılanmasının ve uygulamaya engellerin aşılması yönüyle konulmasının dışında; toplumda kent fonksiyonlarına erişim hakkı olan tüm bireyleri kapsayan bir kavramdır. “Herkes İçin Tasarım” ilkeleri ile daha geniş bir perspektiften bakmayı sağlayabilen bütüncül bir yaklaşım ile tasarlanmış kentler daha yaşanılabilir olmaktadır. Günümüz metropollerini bu yönüyle incelemek adına atılan adımlar büyük önem taşır.

Ülkemizdeki kent ve bina ölçeğindeki düzenlemelerde uygulamaya yönelik var olan ciddi sorunlar; standartlara uyulmayan, sürekli ve bütüncül olmaktan uzak tasarım ve uygulamaları beraberinde getirmektedir. Giderek karmaşıklaşan ve plansız yapılaşmanın arttığı şehir yapılarındaki bu erişilebilirlik problemleri çözüm bekleyen bir hale bürünmüştür.

Kuzguncuk-Beylerbeyi Erişilebilirlik Raporu, İstanbul gibi kozmopolit bir kentin erişim problemini İstanbul’da yaşayan her bir birey için sorgulanır kılıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın