Kozmoloji ve Mimari: İslam Geleneği ve Tasarım Süreci Üzerine Okumalar

Mimari mekan anlayışının, İslam sanatı içinde aşkın olanı ve kutsalı nasıl yansıttığını ele alan "Kozmoloji ve Mimari: İslam Geleneği ve Tasarım Süreci Üzerine Okumalar", Nefes Yayınları'ndan çıktı.

Kitabın tanıtım metninden:

Elinizdeki kitap, mîmarlık, kozmoloji ve tasavvuf arasındaki bağlantıyı ortaya koyan disiplinler arası etkileyici bir çalışma. Literatüre yeni çeviriler, basılmamış kaynaklardan alıntılar ve pek çok görsel unsur ekleyen bu kitapta Samer Akkach, İslâm sanatı içinde mimari mekân anlayışının aşkın olanı ve kutsalı nasıl yansıttığını bize gösteriyor.

Oldukça geniş bir tasavvufî metin taraması içeren Kozmoloji ve Mimari’de, büyük sûfî İbnü’l-Arabî’nin çalışmalarına ayrı bir ihtimam ile eğilen Akkach bizi, teolojik kavrayış içinde ele alınan zaman ve mekân kavramlarının, mimari ürünü nasıl şekillendirdiğine dair bir seyre davet eder. Orta Çağ merkeziyetçiliği içinde süreklilik gösteren bu mekânsal hassasiyet; teolojinin, kozmoloji, kutsal coğrafî alanlar, insanın cismi ve yapılı formlar açısından kavrayışı ile de desteklenmiştir. Geometrik olarak tanımlanmış ve düzenlenmiş bu âlemde, hiçbir şey tecrit edilmiş olarak veya belirsizlik içinde durmaz; her şey birbiriyle ilişkili ve hassas bir hiyerarşi içinde konumlandırılmıştır. Bu hiyerarşik düzeni detaylandıran Kozmoloji ve Mimari, İslâmî gelenek içinde yaşayanların bu bağlar çerçevesinde dünyayı tanımlamalarının önemini gösterirken kozmoloji anlayışının, yapılar ve gündelik yaşam içindeki tezahürüne dikkat çekiyor. İslâm kültürü ve estetiği, mimarlık tarihi, sanat-din ve yaratıcılık-maneviyat ilişkisi üzerine önemli bilgiler içeren son derece özgün içeriğe sahip bir eser.

Etiketler

Bir yanıt yazın