Kopenhag, Oslo ve Stockholm Belediye Başkanlarından “Temiz İnşaat Sektörü” Çağrısı

Sera gazı emisyonlarını ve inşaat sahalarındaki hava kirliliğini azaltmak için daha temiz inşaat yöntemleri gündeme gelmeye başladı.

Lizzie Lomax Illustration

C40 Cities, Arup ve University of Leeds tarafından yayınlanan araştırmaya göre, inşaat sektöründeki yapılacak değişikliklerin binalar ve altyapıdan kaynaklanan emisyonları 2050 yılına kadar %44 azaltabileceğini ortaya koyuyor.

İnşaat ve altyapı emisyon tüketim raporunda, aşağıdaki 6 konuda yapılacak düzenlemelerin inşaat sektörünün iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltacağını ortaya koyuyor:

1. Malzeme tasarımında verimlilik uygulaması
2. Mevcut bina kullanımının arttırılması
3. Yüksek emisyonlu malzemelerin yerine sürdürülebilir ahşap kullanılması
4. Düşük karbonlu çimento kullanılması
5. Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin tekrar kullanılması
6. Düşük veya sıfır emisyonlu inşaat makineleri kullanılması

Araştırma, sera gazı emisyonlarını azaltmanın yanı sıra, “temiz” inşaatın sağlayabileceği ek ekonomik, sosyal ve sağlık yararlarından da bahsediyor. Araştırmada belirlenen müdahaleler, hava ve gürültü kirliliğini azaltarak vatandaşlar ve çevre için fayda sağlayacak ayrıca büyüyen inşaat ekonomisinde değişimi tetikleyerek yeni işler ve beceriler için fırsatlar yaratacak.

Şehir yöneticileri, inşaata dayalı tüketiminin iklim etkilerini azaltmak için harekete geçmeye başlıyor.

Kopenhag, Oslo ve Stockholm belediye başkanları, aşağıdaki konularla ilgili çeşitli politika ve düzenlemeleri yürürlüğe koyma sözü verdi.

  • Şehirlerin kendi kullanımı için biyoyakıt ve emisyonsuz makine satın alınması
  • Kamu alımlarında ve şehir destekli projelerde fosil ve emisyonsuz çözümler talep edilmesi
  • Oslo’da, tüm şehre ait makinelerin ve belediyeye ait şantiyelerin 2025 yılına kadar sıfır emisyon ile çalışması
Etiketler

Bir cevap yazın