Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi NO: 1 Tasarla Sonlandı

Lokal: Araştırma ve Tasarım İşliği tarafından düzenlenen Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi’nin ilk aşaması olan NO:1 Tasarla sonlandı. Atölye ile 1980’lerden itibaren Kırklareli Vize, Kızılağaç Köyü’nde ortaokul olarak kullanılan ancak on yılı aşkın süredir kullanımda olmayan köy okulunu, köyün yeni ihtiyaçlarına cevap verecek bir kamusal mekan olarak yeniden işlevlendirmek için çalışmalara başladı.

Tasarla NO:1 atölyesinde köydeki gündelik hayata dair bilgi analiz edildi, gözlemlenen ihtiyaçlar çerçevesinde sosyo-mekânsal senaryolar geliştirildi ve bu senaryoların gerçekleşeceği mekânsal kurgu üretildi.

Açık çağrı ile katılımcıları belirlenen atölyeye Türkiye’deki 33 farklı üniversitenin mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerinden 113 öğrenci başvurdu. 11 farklı üniversiteden 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen atölye 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Atölyenin ilk günü İstanbul’dan Kızılağaç’a seyahatle başladı. Okul bahçesinde şehir plancısı ve oyuncu Betül İngin’in kolaylaştırıcığında mekanı beden aracılığıyla farklı biçimlerde duyumsamayı sağlayacak oyunla başlayan gün, öğleden sonra analiz ve veri toplamaya ilişkin çalışmalarla devam etti. Köyü, çevresini ve köydeki gündelik hayatı analiz etmek, okul binası ve bahçesindeki yapıların nitelikleri, ihtiyaçları ve mevcut durumlarını kaydetmek ve köy halkıyla kısa görüşmeler yapmak üzere 24 öğrenci üç gruba ayrılarak veriler toplanmasıyla devam etti ve ardından İstanbul’a dönüldü.

İkinci gün Kızılağaç’ta gündelik hayatı, ihtiyaçları, talepleri ve okul yapısının mevcut durumunu anlamaya yönelik yapılan çalışmaların aktarımıyla başladı. Mimar Can Çilek’in “Yeni Amaca Uyum” başlıklı sunuşuyla devam eden gün; çalışma gruplarının mekanın köylünün mevcut ihtiyaçlarına yönelik yeniden işlevlendirilmesi için yapı programı önerileri üzerine çalışmasıyla devam etti. İlk gün çeşitli çalışmalar, görüşmeler ve okul binasının analiz eden gruplar atölyenin ikinci gününde TAK’ta gözlemlerini birbirine aktardı. Katılımcılar, uzun yıllardır atıl kalmış Kızılağaç Köy Okulu’nun köyde gerçekleştirilen analiz çalışmaları, görüşmeler ve grup tartışmaları üzerine mekanın köylünün mevcut ihtiyaçlarına yönelik yeniden işlevlendirilmesi için yapı programı önerileri üzerine çalışmaya başladı.

Atölyenin üçüncü gününde gruplara ayrılan öğrenciler mekansal öneriler geliştirmeye başladı. Katılımcılar tarafından önerilen kullanımlar, yapı programları ve ilişkilerin nasıl aktarılacağını tartışmak üzere örnekler üzerinden bir sunuş yapıldı. Okul binasının yeni kullanım potansiyellerine yönelik mekansal öneriler geliştirmek üzere gruplara ayrılan mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama öğrencileri birbirlerine kritik vererek gün boyunca önerileri geliştirmeye devam etti.

Atölyenin son gününde öğrenciler köy okulu binasının yeni kullanım potansiyellerine yönelik geliştirdikleri mekansal önerileri sonlandırdı. Köyün bütününe dair analizlerin yanı sıra dört farklı proje önerisi çıkarılan atölye, grupların proje sunumlarıyla tamamlandı.

Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi’nin ilk aşaması olan NO:1 Tasarla’nın ardından süreç, atölye süresince tasarlanan dört projenin değerlendirilmesiyle devam edecek. Projeler farklı aktörler ve köy halkı tarafından mekansal ihtiyaçları karşılama, uygulanabilirlik, maliyet vb. kriterler üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirmelerin ardından projeler sentezlenecek ve uygulamaya yönelik hazırlıklar başlayacak. Yanı sıra, söyleşiler ve ara atölyelerle devam edecek olan süreç 2022 yılının yaz aylarında düzenlenecek NO:2 Uygula ile sonlanacak.

“Projenin ilk aşamasının gerçekleşmesine katkı sağlayan Kırklareli Ticaret Borsası’na, Kırklareli TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’na, İkikalem Mimarlık’a, atölyenin İstanbul’da gerçekleşen bölümünde mekan kullanımı sağlayan Kadıköy Belediyesi’ne ve Tasarım Atölyesi Kadıköy çalışanlarına teşekkür ederiz.” Lokal ekibi.

Lokal: Araştırma ve Tasarım İşliği Ne Yapar?

Kamu yararı gözeterek mekansal ihtiyaçlar ve birlikte yaşam odağında mekana temas eden farklı aktörlerle birlikte eşitlikçi, ekolojik ve ekonomik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Teori ile pratik arasında bir sarkaç hareketiyle karşılıklı bir öğrenme deneyimi oluşturmayı hedefler.

Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği Ekibi:

Arif Gönül, Ekin Ünlü, Elif Sidar Ökdemir, Mehmet Ali Gasseloğlu, Merve Yıldırım, Tolga Kılıçkap

Katılımcılar:

Ali Tıknazoğlu, Alper Aksu, Aylin Karanfil, Ayşe Zorer, Ayşenur Baltacı, Baran Çakıl, Begüm Cebeci, Berivan Güzel, Burak Karaca, Ece Savaş, Elif Çay, Eylül Güngör, Ezgi Ayan, İpek Aslı Ark, İpek Naz Toraman, Melek İnce, Miray Cessur, Nazlı Giriftinoğlu, Seha Yüksel, Seheri Canan Tamar, Serhat Uğurcan Akman, Serkan Gürkan, Zeynep Gülce Aydın

Ali Rıza Bayrak, Betül İngin, Musa Can Çilek’e destekleri için teşekkür ederiz.

İletişim Bilgileri:
Mail: [email protected]
Instagram: @lokal.islik

 

Etiketler

Bir cevap yazın