Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

Yaşayan Kentler Platformu tarafından düzenlenen "Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması" sonuçlandı.

119 (yüz on dokuz) ön başvuru alınan, yarışmaya 37 proje teslimi olmuştur. 37 projeden 5 tanesi eksik evrak teslimi nedeniyle yarışma dışı bırakılmıştır.

Jüri Değerlendirme Sonuçları

Jüri üyeleri genel değerlendirme ilke ve kriterlerini aşağıdaki başlık ve içeriklerde belirlemiştir:

  • Proje alanın neden seçildiğinin açıklanmış olması ve alanın   kendine özgü karakterinin şartnamede belirtilen kriterler göz önünde tutularak analiz edilmesi, üst ölçekli yaklaşım planı ve kurgusunun yapılmış olması,
  • Proje alanını bütüncül olarak ele alan kırsal kalkınma stratejisinin önerilmesi, strateji ve modeli destekleyen şemaların olması,
  • Bu stratejinin kırsal üretim kültürünün araştırıldığı, esnek, yenilikçi yöntem ve senaryoları içermesi,
  • Yerel yönetimlere kırsal kalkınma için yol gösterici, uygulanabilir, kırsalın özgünlüğünü koruyan, yaşam kalitesini iyileştirirken ekonomik ve sosyal canlılığı da gözeten yenilikçi, katılımcı ve disiplinlerarası bir modelin oluşturulması,
  • Yalnızca fiziki mekânların kalitesini geliştirmekle sınırlı kalmayan, kırsalın geleceğine yön verebilecek stratejik önerileri içeren, yeni istihdam ve üretim alanları öneren ve müdahale araçlarını geliştirilen bir kavramsal çerçevenin kurgulanması,
  • Yerel mimari dokuya saygılı, koruma-kullanma dengesini sağlayan öneri ve kararların oluşturulması.

Yarışma jürisi ortaya çıkan genel görüş doğrultusunda 32 projenin 2. Tura geçmesine karar vermiştir. 2. Turda 32 proje belirlenen genel değerlendirme ilke ve kriterleri üzerinden değerlendirilerek, genel ilke ve kriterleri taşımayan projeler elenmiştir. 3. tura kalan projeler;

16742, 35726, 35749, 81537, 14627, 37491, 18204, 09135, 27309, 90156, 14207, 47315, 49121, 90976

Üçüncü tura geçen projeler jüri üyelerince yeniden değerlendirilmiş ödül gruplarına girebilecek projeler seçilmiş ve ödül derecelendirilmesi yapılmıştır.

Birincilik Ödülü
Rumuz: 35749
Furkan ÖKSÜZ, Ravza KABAKTEPE, İlkay Dilan TAŞKİREÇ – İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

İkincilik Ödülü
Rumuz: 90156
Ezgi AKPINAR – İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Üçüncülük Ödülü
Rumuz: 35726
Aysun KEÇELİ, Derya TEKİN, Ebru Hanna BALIK, Egenur BAKKAL, Nurşah KAVİ, Sedanur SEYMAN – İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Eşdeğer Mansiyon Ödülü
Rumuz: 18204
Behiye Sezin GENÇ, Elif AVCI – İYTE, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Eşdeğer Mansiyon Ödülü
Rumuz: 27309
Ceren ZENGİN, Aysu YILDIZ, Berivan İLÇİ – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Eşdeğer Mansiyon Ödülü
Rumuz: 47315
İbrahim Durdu UÇAR, Hilal ÇOBAN, Sevda ÖZTÜRK – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Etiketler

Bir cevap yazın