Kepez’den Bilge Mimara Vefa

Kepez Belediyesi, “bilge mimar” olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever’in anısına her yıl şubat ayında ulusal düzeyde mimarlık sergisi düzenleyecek ve mimarlık ödülü verecek.

Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi’nde yeni açtığı yola ismini verdiği ünlü şehir plancısı, mimar ve düşünür Turgut Cansever’i, mimarlık alanında da yaşatacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim döneminde vaat ettiği 70 proje arasında yer alan Turgut Cansever anısına mimarlık ödülü verilmesiyle ilgili gerekli olan meclis kararı alındı.

Yönetmelik Hazırlandı

Kepez Belediye Meclisi’nin, Haziran ayı olağan meclis toplantısında Ak Parti Grubu, “Ulusal Yüksek Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri” verilmesiyle ilgili meclis kararı alınması için önerge vermişti. Önerge, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmişti. Komisyon’un hazırladığı Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği de Kepez Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Yarışmanın Amacı

Yönetmeliğe göre ulusal düzeydeki mimarlık yarışması, Kepez Belediyesi adına Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin koordinasyonunda yapılacak. Yönetmelikte mimarlık ödülünün verilmesinin amacı, “Turgut Cansever anısına, ülkemizde mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi ile güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla Ulusal Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri verilir.” olarak belirtildi.

Ödüller Şubat’ta Verilecek

Yönetmelikte yarışmanın kapsamı ise “Her yıl şubat ayı içerisinde bir yıl proje, bir yıl yapı dalında olmak üzere Turgut Cansever Mimarlık Sergisi düzenlenir ve ünlü mimarın ölüm günü olan 22 Şubat’ta Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri verilir.” şeklinde belirlendi.

Yapı ve proje dalında ödüllerinin verileceği yarışmanın seçici kurulu ise mimarlık tarihçisi veya eleştirmeni niteliklerine sahip 1 üye, mimarlık uygulamalarıyla bilinen, biri en az 10 yıl meslek deneyimli, diğerleri en az 20 yıl meslek deneyimli mimarlar arasından seçilecek 3 üye ve akademisyen mimarlardan seçilecek 1 üye olmak üzere 5 üyeden oluşacak.

Serginin ve katılma esaslarının genel ilkeleri ise şu şekilde belirlendi:

  • Sergiye ve ödüllere adaylık için Mimarlar Odası’na kayıtlı ve üyeliği devam eden her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, bireysel veya ekip olarak katılabilir.
  • Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.
  • Yapı ve proje dallarlında katılabilmek için müellif(ler)in Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.
  • Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.
  • Sergiye katılacak ve aday olacak eserler, sekretaryaya teslim edildikten sonra geri çekilemez.
  • Teslim edilen çalışmaların katalogda yayınlanması kabul edilmiş sayılır.

Turgut Cansever kimdir?

1920 de Antalya da doğdu; Galatasaray Lisesi ve İDGSA Mimarlık Bölümü nde okudu.1951 de mimarlık bürosunu kurdu; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nden “Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun Başlıkları” adlı teziyle sanat tarihi doktoru, “Modern Mimarinin Sorunları” adlı tezi ile doçent ünvanını aldı. 1959-60’ta kuruluşunda bulunduğu Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Başkanlığı ve 1961’de İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1974-75’te Dünya Bankası İstanbul Metropol Planlama Projesi’ne başkanlık yaptı. 1974 -76 arasında Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Üyeliği; 1975-80 arasında İstanbul Belediyesi’nde, 1979’de Ankara Belediyesi’nde metropol planlama, yeni yerleşmeler, kent merkezleri ve koruma danışmanlığı, 1983 te Charles Moore, Roland Simounet, James Stirling, P. W.Sudin, Rifat Chadirji, Habib Fida-Ali, Mübeccel Kiray, Ismaïl Serageldin le birlikte Ağa Han Büyük Jüri üyeliği yaptı.

“Bilge Mimar” da olarak anılır. Kent, imar, koruma alanlarında pek çok görev almış, Beyazıt Meydanı nı tasarlamıştır. Türkiye deki ilk sanat tarihi doktora tezinin sahibidir. Dünyada üç Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimar olarak 22 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti.

Etiketler

Bir cevap yazın