Kentsel Planlama ve Tasarım

"Kemal Ahmet Aru, Kentsel Planlama ve Tasarım" başlıklı kitap, Prof. Kemal Ahmet Aru ile birlikte çalışmış akademisyenlerin makalelerinden oluşuyor.

Kitabın tanıtım metninden:

UNESCO, 25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirdiği 36. Genel Konferansı’nda oybirliği ile 2012 yılında Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Kemal Ahmet Arû’nun (1912-2005) doğumunun 100. yılının UNESCO’nun katılımı ile uluslararası düzeyde kutlanmasına karar vermiştir. Kutlama kararında, Şehir ve Bölge Planlama Bilim Alanının ülkemizdeki öncülerinden, mimar ve şehir plancısı Prof. Kemal Ahmet Arû’nun “bütün dünya mimarları ve şehircileri için de bir referans olduğu” vurgulanmıştır.

Prof. Kemal Ahmet Arû’nun 1940-1982 yılları arasında 42 yıl kesintisiz görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi de, bu anma ve kutlamalara, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle katılma kararı almıştır. Bu etkinliklerden biri de Prof. Kemal Ahmet Arû’nun mimarlık, planlama ve kentsel tasarım bilim alanına kuramsal ve uygulama alanındaki katkılarının çağdaş bir bakış açısı ile değerlendirildiği “Uluslararası Kentsel Planlama ve Kentsel Tasarım Sempozyumu”dur. Sempozyumda sunulan bildirilerin bir bölümü yeniden düzenlenerek bir kitapta toplanmış ve bu kitap İTÜ Vakfı yayını olarak basılmıştır.

“Kemal Ahmet Aru, Kentsel Planlama ve Tasarım” başlıklı kitap, Prof Kemal Ahmet Arû’nun yaşamı boyunca mimarlık ve kent planlama eğitimine ve mimarlık, kentsel planlama, kentsel tasarım, yerleşmeler ve konut konularına kuramsal ve uygulama alanında katkılarının değerlendirildiği ve bu alandaki çağdaş yaklaşımlara değerli yorumların yapıldığı Prof. Kemal Ahmet Aru ile birlikte çalışmış seçkin akademisyenlerin makalelerinden oluşmaktadır.

İngilizce ve Türkçe on altı makale, önsöz ve üç panel yazısından oluşan bu kitabın, Prof. Kemal Ahmet Arû’nun anılması, mimarlık, kentsel tasarım ve planlama disiplinlerine katkılarının tanıtılması yanında, günümüz araştırmacılarının çalışmalarını ve çağdaş yaklaşımlarını da yansıtması nedeniyle ilgili bilim alanına önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın