Kemeraltı-Basmane İçin İyi Küçük Adımlar

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 2015 yılı Mimarlık Haftası Programı kapsamında "Kemeraltı-Basmane İçin İyi-Küçük Adımlar" başlıklı inceleme gezisi düzenledi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 2015 yılı Mimarlık Haftası Programı içerisinde yer alan ve yürütücülüğü Emel Kayın tarafından üstlenilen “Kemeraltı-Basmane İçin İyi-Küçük Adımlar” başlıklı inceleme gezisi, mimar, mimarlık öğrencileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentin Antik dönemden günümüze uzanan tarihsel katmanlarını barındıran Kemeraltı-Basmane bölgesindeki kültürel mirasın değeri kadar bölgede yaşanan dönüşüm süreci ve koruma sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan gezi, “doku, yapı ve yaşam” odaklı incelemelerin yanı sıra “koruma” ve “sağlıklaştırma” konusundaki evrensel ilkelerle temellenen görüş alışverişi ve tartışmalarla sürdürüldü. Alandaki çok katmanlı, çok boyutlu, çok kültürlü kültürel mirasa ilişkin meseleler, sosyo-ekonomik, kentsel, politik gelişmelerin tarihsel ve güncel kapsamdaki değerlendirmeleriyle birlikte ele alındı. Yer altında olup da sınırlı izleri görünen Antik dönem katmanlarından ortadan kalkmış bulunan iç liman ve kaleye, organik sokak örüntülerinden üretimsel-ticari uzmanlaşmalara, cami, havra gibi yapılarla simgeleşen dinsel mimarlıktan avlulu ve geçitli hanlara, geçmişin modernleşme temsilleri olan liman ve demiryolu yatırımlarından otellere, 19. yüzyılda moda olan akım ve teknolojilerden 20. yüzyıl modern mimarlığının çeşitli dönem örneklerine, yitik pastanelerden yaşayan sokak kahvecilerine, geleneksel esnaflardan mültecilere çok sayıda öğe, incelemelerin konusu oldu.

Kemeraltı-Basmane bölgesindeki dönüşüm sürecinin büyük, yabancılaştırıcı, dekorlaştırıcı, soylulaştırıcı, yıkıcı yollarla değil “iyi-küçük adımlar” ile gerçekleştirilecek sağlıklaştırma müdahaleleri ile yol alması gerektiği, gezinin her aşamasında vurgulanan ana temayı oluşturdu. Gezi, insan ve mekân temelli küçük-incelikli müdahaleler sonucunda büyük yollar kat edilmiş koruma müdahalelerinin hatırlanması ve “Kemeraltı-Basmane İçin İyi-Küçük Adımlar” atılmasının İzmir kentinin kültürel mirasının yaşatılması açısından tek “gerçek” yol olduğunun altının çizilmesiyle sona erdi.

Etiketler

Bir cevap yazın