Kawaba “Yeşil Değer Programı”

Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, meslek odaları/örgütleri, iklim krizi ile mücadele etmek için sürdürülebilir stratejiler geliştiriyor. Bunlardan biri de Japonya’nın Kawaba köyünde gerçekleştirilen Yeşil Değer Programı (Green Value Program).

Sanayi, akademi ve yerel yönetim arasındaki iş birliği yoluyla yerel ekonomiyi canlandırmayı ve ormanları korumayı hedefleyen girişim; sürdürülebilir ormancılık, biyokütle enerji üretimi, serada tarım ve karbon denkleştirme (carbon offset) gibi faaliyetler geliştiriyor.

Kawaba Köyü ve Shimizu Corporation iş birliğiyle Tokyo Tarım Üniversitesi tarafından tasarlanan proje, ormanların korunmasına odaklanan, biyokütle elektrik üretimi ve karbon denkleştirme yoluyla küresel ısınmayı azaltan bir köy yaratarak yeni bir yaşam modeli sunuyor. Japonya’daki diğer köyler ve kasabalar için tekrarlanabilir model, kırsal alanlara ekonomik hareketlilik sağlamayı hedefliyor.

2012 yılında model köyün oluşturulması için yapılan anlaşmanın ardından, 2015 yılında “Wood Village Kawaba Co, Ltd” kurulmuş. Yerel ekonominin canlandırılmasını hedefleyen Wood Village Kawaba, 2016 yılında 9.600 metrekarelik kereste fabrikası ve ağaç yongalama tesisi açarak talaş üretimine başlamış. Yongalar ve ahşap ürünler için düşük kaliteli kereste kullanarak kereste fabrikasının süreç verimliliğini yükseltmiş. Yerel kanallar aracılığıyla satılan çilekleri yetiştirmek için ahşap biyokütle enerji üretim tesisinden gelen atık ısıdan yararlanan 2.000 metrekarelik sera tesisi kurmuş.

2017 yılında 45kW’lık bir biyokütle termoelektrik jeneratörü ile elektrik üretmeye ve Tokyo’nun Setagaya semtine satmaya başlanmış. Elektrik tesisi, afet durumunda yerel bir yedek enerji kaynağı olarak esneklik sağlıyor. Üretilen gücün ölçeği, maliyet kısıtlamaları göz önüne alındığında küçük olsa da, küçük bir kasaba tarafından tam olarak kullanılıyor ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunuyor.

Girişim, ormanların inceltilmesi yolu ile taşkın kontrolünün sağlanmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve su tutulmasını iyileştirerek toprak kaymalarının önlenmesine katkıda bulunmuş, afetlerin önlenmesinde önemli rol oynamış. Üstelik tesisler sayesinde köy sakinlerine yeni istihdam alanı yaratılmış, yerel öğrenciler ilkbahar ve sonbahar aylarında orman tımarıyla uğraşabilme imkânı bulmuş.

2018 yılında Japonya Dayanıklılık Ödülü’ne layık görülen Kawaba Köyü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni karşılayarak hükümet, akademi ve özel sektör iş birliğine dayalı yeni ve başarılı bir model sunuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın