Kanal İstanbul İmar Planı İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kanal İstanbul Projesi'ne karşı idare mahkemesinde açtığı bir dava sonuçlandı: İstanbul 11. İdare Mahkemesinin, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal kararı kesinleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 15 Temmuz 2021’de onayladığı Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın askıya çıkması sonrasında planı idare mehkemesine taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iptal talebi kabul edildi.

İBB’nin, bir ay süreyle askıya çıkarılan plana 16 Temmuz 2021’de İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde yaptığı itiraza bakan İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın imar planını iptal etti.

Yapılan haberlere göre, idare mahkemesi kararında “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı” belirtildi.

Bilirkişi raporu yok

Mahkeme kararında, dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği ve bu durumun belirsizlik yarattığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunda nüfus hesaplarının eksik olduğu ve yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine ilişkin bilginin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin de mevzuata uygun olmadığı kaydedildi.

Şubat’ta verilen karar kesinleşti

İstanbul 11. İdare Mahkemesi 14 Şubat’ta İBB’nin “plan değişikliklerine ilişkin itirazının haklı bulunduğunu” belirterek, planın şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığını vurgulamış ve kararını açıklamıştı. “Başvurusunda, planın kamu yararına aykırı olduğu ve çevreye zarar vereceğini savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu karar idare mahkeme kararı olduğu için kesin değil. Kararın gerekliliklerinin 30 gün içerisinde yerine getirilmesi istendi.” demişti.

Karar 1 Temmuz itibarıyla kesinleşti.

Kaynak

Etiketler

Bir yanıt yazın