Jüri Üyelerinden Nemrut Kalderası Seyir Noktaları Mimari Proje Yarışması’nın İptaliyle İlgili Açıklama Metni

Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ilan edilen "Nemrut Kalderası Seyir Noktaları Mimari Proje Yarışması"nın iptal edilmesi üzerine jüri üyeleri konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Açıklama metninin tamamı şu şekilde:

Nemrut Kalderası Seyir Noktaları Mimari Proje Yarışması’nın iptal edilmesi ile ilgili bu yarışmanın jüri heyeti olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

Nemrut Kalderası ile ilgili yerelde seyir terası ve kafeterya ile ilgili bir beklentinin olduğu ve bu konuda bazı çalışmaların yapılmaya çalışıldığı bilgisinin BETAV ile paylaşılması üzerine Jüri başkanı Dr. Mimar Devrim Çimen sürece bu kanaldan dahil olmuş ve BETAV ile birlikte dönemin Bitlis Vali Ahmet Çınar ile 2017 Şubat ayı içerisinde konu ile ilgili toplantılar yapmışlardır. Toplantılar sonucunda Nemrut’un çok özel ve dünya çapında öneme sahip bir yer olduğu ve bu alanda yapılacak herhangi bir işin özel yöntemlerle yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmış ve bir seçenek olarak yarışma yöntemi ön plana çıkmıştır.

Daha sonra 2017 Nisan ayında sürece mimar Ömer Yılmaz da katılmış, yarışma fikri dönemin Bitlis Valisi Ahmet Çınar, BETAV ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte iyice olgunlaştırılmış ve bu doğrultuda gerek akademik gerekse profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası ölçekte saygın ve konularında uzman isimlerden oluşan yetkin bir jüri teşkil edilmiş, Mimarlar Odasından gelen jüri üyeleri ile birlikte asli ve yedek jüri heyeti tamamlanmıştır. Yarışma kapsamında ilgili kamu aktörlerinin sürece müdahil olmaları amacı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile de iletişime geçilerek ve hatta Ankara’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı ziyaret edilerek danışman jüri heyetinde yer almaları sağlanmıştır.

Jüri heyetinin kesinleşmesinden sonra 2017 Mayıs ayı başında tüm jüri Bitlis’e gelerek dönemin Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile toplantılar yapmış, yarışmadan beklentiler, yarışmanın takvimi ve en önemlisi yarışmanın bütçesi konularında tüm taraflar mutabık kalmışlardır. Daha sonrasında jüri heyeti alanı ziyaret etmiş ve akabinde 2 gün süren verimli bir çalışma süreci ile yerelin beklentileri de gözetilerek iyi bir problem tanımı ortaya koyulmuş, yarışmanın şartnamesi jüri heyeti ve idare tarafından oluşturmuştur. Daha sonrasında ise yarışma 26 Mayıs 2017 tarihinde Resmî Gazetede ilan edilerek resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

Şartname uyarınca yarışmaya girecek ekiplerin alanı özümsemeleri için yeri görmeleri zorunlu kılınmış ve bu bağlamda yüzlerce mimar maddi, manevi bir yük altına girerek alanı görmek için Türkiye’nin dört bir köşesinde Bitlis’e gelmişlerdir. Bu konu ile ilgili raportör arkadaşlarımız oldukça özverili bir çalışma yürütmüşler ve hafta sonu olmasına karşın gelen tüm yarışmacıları en iyi biçimde ağırlamış ve alanı gezdirmişlerdir.

2017 Temmuz ayı başında jüri heyeti yarışmacılardan gelen soruları yanıtlamak için bir araya gelmiş ve gelen 75 soruyu büyük bir titizlikle yanıtlayıp yarışmacılara ulaştırmışlardır.

Yarışmaya ilişkin tüm süreç oldukça sağlıklı, yasa/yönetmeliklere uygun biçimde ve gerek jüri heyeti gerekse yarışmacılar açısından ilgisi, motivasyonu ve heyecanı yüksek bir dozda seyrederken 2 Ağustos günü idareden gelen bir mesaj ile yarışmanın iptal edildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Bu bilgi jüri heyetinde büyük bir düş kırıklığı yaratmıştır. Jüri olarak bizler irademiz dışında gelişen bu duruma ilişkin bir açıklama yapmayı Türkiye’de uzun, köklü ve saygın bir geleneğe sahip olan yarışma ortamı için bir borç olarak görmekteyiz. Gerek idare gerekse jüri olarak büyük özverilerle ortaya çıkarmış olduğumuz bu yarışmanın aynı özveri ile yarışmacı mimarlar tarafından sahiplenildiğini görmek bizi nasıl mutlu ettiyse yarışma sürecinin ani olarak kesilerek iptal edilmesi de bir o kadar üzmüştür.

Oldukça makul bir bütçe ve büyük özveri ile kotarılmış bu yarışma ile başarılabilecek Bitlis kentinin ve bölgedeki nice değerlerin hak ettiği dünya çapında fark edilme fırsatı ne yazık ki kaçırılmıştır. Bunun da ötesinde başlamış bir yarışmanın iptali, dünya çapında ilgi merkezi olma niteliğinde ve üstün doğal özelliklere sahip Nemrut Kalderası için gereken özenli yaklaşımın, ülkemizin mimar, mühendis ve uzmanlarının ortaya koyacağı fikir ve çalışmalar ile ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatinin odağı olma fırsatlarını ortadan kaldırılmıştır.

  • Oğuz Cem Çelik
  • Devrim Çimen
  • Hakan Demirel
  • Cem İlhan
  • Sabite Müftügil
  • Nevzat Oğuz Özer
  • Dürrin Süer
  • Ömer Yılmaz
Etiketler

Bir cevap yazın