İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması’nın Soru ve Cevapları Yayınlandı

Eski ana hizmet binasının “İzQ İnovasyon Merkezi” olarak yeniden işlevlendirilmesi kapsamında 8 Ocak 2020 tarihinde ilan edilen “İzmir Ticaret Odası Yenileme Fikir Projesi Yarışması”nın soru ve cevapları yayınlandı.

SORU VE CEVAPLAR

SORU 1:

Kitapçıkta gabari dışına çıkılmaması ile kastedilen durum tam olarak nedir?

Yapının üst katında ek bir kat ( bağımsız bir hacim) oluşturabilmekte miyiz?

Yapının strüktürel elemanlarında değişiklik önerilmesi mümkün müdür? Örneğin; Bazı döşemelerin kirişleri ile beraber eksiltilip yüksek tavanlı hacimler oluşturmak gibi.

Halihazır yapı içerisinde neredeyse her köşe alanda bir mekanik şaft görülmekte. Bu mekanik durumların yapının ısıtma-soğutma, elektrik vb olan tüm birimleri gözetilerek yer değiştirilmesi ya da tek bir yerde toplanması gibi bir öneri yapılabilinir mi?

Yapının bodrum katında bulunan mekanik donatıların yapının başka hacimlerinde çözülmesi-yer değişikliği yapılması mümkün mü?

Şartnamede belirtilen “Aralık 2020 içerisinde kullanılma beklentisi ” temel sartlar-bağlayıcı kurallar içerisinde midir?

CEVAP 1:

Mevcut binanın yüksekliği 24,80 m; imar planında tanımlanan gabarisi 24,80 m’dir. Üzerine ilave kat yapmak suretiyle mevcut yapı yükseltilemez.

İç mekana yönelik tasarım ve müdahale kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Bununla birlikte “yerleşim düzeni”, “kullanım senaryoları”, “maliyet öngörüleri”, yapısal öneriler ve değişiklikler”, şartnamenin 11.f maddesinde belirtildiği üzere açıklayıcı rapora eklenmelidir.

Yapıya müdahale kararları sonucunda tüm sisteminin yapılan müdahalelerden nasıl etkileneceği, buna bağlı olarak ne gibi önlemler alınacağı açıklanmalıdır. Bu anlamda yarışmacıların önerilerini hazırlarken ilgili mühendislik alanlarından birer danışman ile çalışması tavsiye edilmektedir.

Binanın 2020 Aralık ayında hizmete alınması önemli bir bağlayıcı durumdur.

SORU 2:

İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firmaları katılabilir.” denmektedir. Bu bağlamda; mevcut koşulda halihazır İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı bir mimarlık bürosu değiliz. İstanbul ve Ankara Ticaret Odası kaydımız söz konusudur. Yarışmaya katılabilmek adına “Yarışmaya kayıt için son tarih”e kadar İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı hale gelip yarışmaya katılabilmek mümkün müdür? Yani, ister bireysel mimar olarak “Tüzel bir kişilik olarak” ister mimari büro olarak “Ticari bir kimlikle” kayıtlı olmamız yeterli midir? Kayıt detayları için hangi alt biriminizle iletişime geçmemiz ve/veya kaynaklara başvurmamız uygun görülmektedir?

“Mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firmaları katılabilir” denmektedir. Bu bağlamda; İster bireysel Mimarlar odasına kayıtlı bir mimar olarak yani “Tüzel bir kişilik olarak”, ister mimarlık bürosu tescil belgesi sahibi bir büro olarak “Ticari bir kimlikle” mimarlık tescil belgesine sahip olmak başvuruda bulunmamız mümkün müdür?

CEVAP 2:

Yarışma şartnamesinin 6. Maddesinde Yarışmaya Katılım Koşulları belirlenmiştir. Buna göre;

6. maddede İzmir Ticaret Odası’na kayıt olma ile ilgili bir süre sınırı tanımlanmamıştır. İzmir Ticaret Odasına kayıtlı olma ve mimarlık büro tescil belgesine sahip olma şartına haiz istekliler, 6. Maddede belirtilen diğer koşulları da yerine getirmek/taşımak ve şartname bedelini yatırarak dekontunu [email protected] ulaştırarak kayıt olmak suretiyle yarışmamıza katılabilir.

Ekip olarak katılım durumunda; ekip başının İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firma olma zorunluluğu vardır. Bu durumda diğer ekip üyelerinin (mimar, içmimar) İZTO’ya kayıtlı olma zorunluluğu aranmaz.

İzmir Ticaret Odası’na üyelik işlemleri http://www.izto.org.tr/tr/uyelik-islemleri bağlantısında detaylı olarak tanımlanmıştır. İzmir Ticaret Odası’na üyelik için 444 92 92 numaralı çağrı merkezimiz ile veya Oda Sicil Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

SORU 3:

Yarışma şartnamesinde yarışmaya katılım koşulları başlı altında “İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firmaları katılabilir. “ ibaresi bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak firmamız proje uygulama firmasındır, İzmir Ticaret Odasına kayıtlıdır ve büro tescil belgesi bulunmaktadır , bünyesinde odaya kayıtlı mimar, iç mimar, makine mühendisi pek çok farklı disiplinden çalışan bulunmaktadır fakat mimarlık firması unvanı bulunmamaktadır. Ofisimizde çalışan mimar arkadaşlar projeye imza atabilir fakat firma kendilerine ait olmadığı için İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip değillerdir. Bu durumda proje uygulama firması olarak yarışmaya katılma şartlarına uygunluğumuz ile ilgili geri dönüşünüzü rica ederiz.

CEVAP 3:

Yarışma şartnamesinin 6. Maddesinde Yarışmaya Katılım Koşulları belirlenmiştir. Buna göre;

İsteklilerin birincil koşul olarak İzmir Ticaret Odasına kayıtlı olması ve MİMARLIK büro tescil belgesine sahip olması gerekmektedir. Ekip olarak katılım durumunda; EKİP BAŞININ İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firması olma zorunluluğu vardır. Bu durumda diğer ekip üyelerinin (mimar, içmimar) İZTO’ya kayıtlı olma zorunluluğu aranmaz.

Bu kapsamda firmanızın İzmir Ticaret Odası’nın 70. Mimarlık Grubunda ve “71.11.01 Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri” NACE Kodunda yer alıp almadığını kontrol edebilirsiniz.

Yarışma şartnamesi ve eklerine buradan ulaşılabilir.

Yarışmaya son başvuru tarihi: 09 Mart 2020’dir.

Etiketler

Bir cevap yazın