İzmir ŞPO’dan İnciraltı’ndaki yıkıma ilişkin basın açıklması

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi İnciraltı yıkım tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 21.04.2011 tarihinde onaylanarak 04.05.2011 tarihinde askıya çıkan ve 04.06.2011 tarihinde askıdan inen “İzmir İnciraltı Turizm Merkezi İnciraltı Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu”nun, 60 günlük itirazlara yanıt verme süresinin dolması ile başlayan dava süreci ile ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Dava açma süresi başlangıcında, 2008 yılında yaşanan yıkım tartışmaları 2011 yılında tekrar ve aynı biçimde gündeme gelmiş, İnciraltı planlarının yıkımlarda çözüm olacağı açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamalar son derece bilinçli hazırlanmış, gün gün hesaplanmış bir senaryonun parçasıdır. Danışıklı dövüş olduğu açık olan bu uydurma yıkım tartışması sonucunda İnciraltı planlarının hazırlanmakta olduğu, planlara göre yıkıma gerek olmayacağı ifade edilmektedir.

Dava açılmamasına yönelik yaratılan bu baskının nedeni açıktır. Kendi planlarına güvenmeyen planlama otoritesi, dava açılması halinde planın iptal edileceğinden o kadar emin durumdadır ki, popülizm yoluyla engel oluşturmaya çalışmaktadır. Hazırladığı planın kamu yararına olduğuna inanan bir kurum, elbette ki dava açılmasından çekinmeyecektir.

Kamu otoritelerini sosyal hukuk devleti ilkelerine saygılı, dürüst ve adil davranmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda, kamuoyunun bazı konularda doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir.

1- Yıkım ve imar planı hazırlanması iki ayrı işlemdir. İnciraltı planlama süreci ile yıkım kararı bulunan yapıları birbiri ile ilişkilendirmek kamuoyunu yanıltmaktan başka bir ifade taşımamaktadır. Kaçak yapıların imar planı yoluyla yasallaştırılması kanunen mümkün olmamakla birlikte, bu türden girişimler toplumda hak, adalet ve eşitlik duygularını zedeleyici niteliktedir.

2- Onaylanan İnciraltı planları, 2 sene önce yargıya taşınan aynı planlardır. Yıllardır ifade ettiğimiz hataların hiçbiri düzeltilmemiş olduğundan dava açma gerekçelerimiz aynen geçerliğini korumaktadır.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı, askı süresinde yazılı iletmiş olduğumuz görüş ve itirazlara yanıt vermekten imtina etmiş, planların bilimsel, teknik ve ilkesel hatalarını gidermemiş, tüm meslek odaları ile ortaklaşa çözüm arama girişimlerinden uzak durmuştur. Bu sebeplerden dolayı meslek odamız yeniden dava açmaya zorlanmaktadır.

4- Planlama otoritelerinin onaylanmayacak planlar hazırlamak amacıyla ittifak ettiği iddiamız ispatlanmış durumdadır. Dava açmamızdan faydalanan kesim, siyasetçiler ve arsaları elinde toplayan bir grup spekülatördür. İnciraltı’ndaki arsa sahiplerini bezdiren bu süreç sonunda, bütün alan kısa sürede 8-10 büyük sermayedarın eline geçmiş olacaktır.

5- İnciraltı’ndaki olası yıkımların, plan iptallerinin, çöküntüleşmenin suçlusu meslek odaları değil, rant odaklı siyaset ve sermaye ittifakıdır. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın, İnciraltı üzerinde yıllardır sürdürülen oyunların gerçek yüzünü göstermeye, her türlü saldırıya rağmen, İzmir’i ve İnciraltı’nı savunmaya, İnciraltı’nın planlamasında temel ilkeleri korumaya, İnciraltı’nda arsa sahibi olan vatandaşları doğru bilgilendirmeye ve toplum yararı adına mücadele etmeye devam edeceği değerli basınımız aracılığıyla kamuoyuna önemle duyurulur.”

Etiketler

Bir cevap yazın