İyi Tasarım/Good Design İzmir Etkinliğinin Teması Müşterek Gecelecekler

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir etkinliğinin teması Müşterek Gecelecekler. 

İzmir’in ‘bilgi, tasarım ve yenilik üreten, Akdeniz’in çekim merkezi’ vizyonunun en kapsamlı kamusal programı, “İyi Tasarım/Good Design İzmir”; sergiler, atölyeler, panel ve söyleşilerden oluşan etkinlikler dizisiyle, bir yandan tasarıma ilişkin güncel mesleki örnekler ve kuramsal tartışmalar için bir odak oluşturmayı, bir yandan da tasarımı kamuoyunun gündeminde daha merkezi bir konuma taşımayı hedefliyor.

Tema Metni:

“İzmir Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, tasarımla ilgili faaliyette bulunan tüm grupları her yıl belirli bir tema çerçevesinde bir araya getiren, hem tasarım mesleği ve eğitimi adına yapılan üretimin, hem de tasarıma ilişkin düşünsel zeminde yapılan çalışmaların paylaşıldığı bir etkinlik. Sergiler, atölyeler, film gösterimleri, panel ve söyleşilerden oluşan etkinlik, tasarımcılar, öğrenciler, üreticiler, iş dünyası, eğitimciler, akademisyenler ve tasarımla ilgili tüm çevreleri canlı bir diyalog ve tartışma ortamında buluşturarak, İzmir’in bir tasarım ve inovasyon kentine dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir etkinliğinin teması MÜŞTEREK GELECEKLER. Başvurular ile ilgili detaylı bilginin yakında paylaşılacağı etkinliğin kamusal programına katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

İYİ TASARIM İZMİR_5 “Müşterek Gelecekler” / GOOD DESIGN IZMIR_5 “Common Futures”

Takvimin on yıllık dönemeçleri ileriye dönük değerlendirmelerin yapılabileceği elverişli anlardır. İçinde bulunduğumuz binyılın rakamlarıyla uyaklı 2020 yılı, geleceğe yönelik böyle bir muhasebeye girişmek için sembolik bir öneme sahip. Kritik bir kavşak noktasındayız: Teknolojinin gündelik hayatımızda artan nüfuzu, yeryüzünün kırılgan dengelerini idrakımız, büyüme odaklı iktisadi anlayışların giderek hükmünü yitirmesi bize insan, makine ve insan-dışı varlıklar arasında yeni ortaklık ve işbirliklerini gözeteceğimiz müşterek gelecek öngörüleri yapma fırsatını tanıyor.

Yakın geleceğimizi şekillendirecek teknolojik, çevresel, toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin beraberinde getireceği bu yeni müştereklikleri tasarım disiplinlerinin penceresinden soruşturmak önem arz ediyor. Müşterek gelecek öngörülerimiz içerisinde tasarım uğraşı ve düşüncesi ne yönde evrilecek? Tasarımın tanımı, amacı, muhatabı ve bağlamı değişecek mi? Tasarımcının rolü nasıl dönüşecek? Bu soruşturmayı birbirleriyle ilişkili üç ana kulvardan yürütmek tasarım disiplinlerinin teknik ve toplumsalı barındıran ve fiziksel dünyaya müdahil çok boyutlu, karmaşık alışverişler içeren yapısına uygun görünüyor.

İstikrar fikrini giderek kaybettiğimiz, belirsizliğin yeni ölçüt olduğu bir gelecekte toplumsal dirençliliğin kapasitesini artırmada tasarımın üzerine düşen bir görev var mıdır? Tasarım üzerinden ortak iyi arayışlarımız, mahalle, kent, bölge ve gezegen ölçeğinde ne tür müşterek gelecek senaryoları oluşturmamıza vesile olabilir? Teknolojinin daha erişilebilir olmasıyla birlikte tasarım pratiği demokratikleşip toplumun geneline yayılabilir mi? Kitlesel ölçekte göçün, kar amaçlı ekonomik politikaların, yaşamı mümkün kılan kaynakların israfı ve eşitsiz da ğılımının savurduğu hayatlar, tasarım aracılığıyla yeni dayanışma modelleri oluşturabilir mi? Yaşamın giderek kırılganlaşmasına karşı tasarım köprü kurucu, birleştirici bir rol üstlenebilir mi?

Gündelik hayatımızda giderek daha çok yer işgal eden yeni teknolojilerin tasarıma etkisi ne olacak? Yapay zekâ, makine öğrenimi, akıllı teknolojiler ve kolektif zekâ arayışları, tasarım hakkında bildiklerimizi gözden geçirmemizde ne derece etkili olacak? Makinelerle artan muhabbetimiz tasarıma dair sahip olduğumuz estetik, etik ve politik yargıları dönüşüme uğratacak mı? Teknolojinin de sağladığı olanaklarla tasarım süreci açık, katılımcı, çok aktörlü bir sistem olarak şekillenebilir mi? Belirsizliklere karşı yeni bir rasyonalite devşirmeyi umduğumuz yapay zekâ, beşeri bir boyutu olan tasarımı tümden üstlenebilir mi?

Dünyayı kavrayışımızda kendi türümüze biçtiğimiz ayrıcalıklı özne konumunu terk edip maddi, toplumsal ve hatta dijital dolanıklığımızın ayırdına vardığımızda tasarım nasıl dönüşür? Doğanın kaynaklık ettiği, yere özgü olan kuşaklararası bilgi birikimlerinden tasarımcılar ne öğrenebilir? Doğanın süreçleri ve insan dışı varlıkların sosyalliği yeni teknolojilerin de yardımıyla tasarıma yol gösterebilir mi? Parçası olduğumuz fiziksel ve bilişsel ağların tasarım pratiğinde hükmü nedir?

Bu ve benzeri daha birçok soru ekseninde müşterek gelecek tahayyüllerimizi tasarım disiplinlerinin dünyaya açtığı pencerelerden tartışıp değerlendirmek üzere İyi Tasarım / Good Design İzmir_5’in hazırlıklarına başlıyoruz.”

Web sayfası

Etiketler

Bir cevap yazın