İTÜ Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Online (Çevrimiçi) olarak verilecek İTÜ Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı dersleri için son kayıt tarihi 18 Eylül 2020.

Program

Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, üç dönemden oluşmaktadır. İlk dönemde öğrenciler, cephe sistemi tasarımı ve tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, cephe sistemleri ve malzemeleri konusunda kuramsal teknik bilgilerini geliştirirler. İkinci dönemde, cephe sistemini etkileyen fiziksel çevre koşullarıyla ilişkili yapı fiziği konularında tasarım, performans geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgi ve beceri sahibi olurlar. Üçüncü dönemde ise cephe sistemlerinin üretim, yapım/montaj ve yönetimi konularında alınan teknik derslere paralel olarak ve üç dönem boyunca aldıkları tüm derslerin bütünleşik olarak işlendiği bir dönem-mezuniyet projesi ile eğitimlerini tamamlarlar.

Programın güçlü ve zengin akademik kadrosu, malzeme ölçeğinden yapı elemanı ve bileşenleri ölçeğine kadar, yapı fiziği ve bina performans sistemleri konusunda temel teknik bilgiyi tasarıma girdi olacak şekilde vermektedir. Programda tasarım bilgisi, cephe sisteminin konsept tasarımından itibaren uygulama ve yenileme dahil tüm süreçleri için verilmekte ve teknik bilgilerle desteklenmektedir. Performans tabanlı teknik bilgiler; seçmeli derslerde verilen bilgilerle desteklenirken, edinilen bilgileri kullanma becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak, zorunlu laboratuvar ve alan ölçmeleri ve simülasyon programlarının kullanılması sağlanmaktadır. Tasarım tabanlı bilgiler; seminer ve atölye çalışmaları ile desteklenirken, bütünleşik tasarım bilgisi entegre tasarım stüdyosu olarak da adlandırılabilecek dönem-mezuniyet projesi ile ölçülmektedir.

Bilgi için www.ctt.itu.edu.tr

Etiketler

Bir cevap yazın