İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması’nın Kayıtlarla İlgili Soru ve Cevapları Yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından açılan "İstanbul'un Mezarları Tasarım Yarışması"nın soru ve cevapları yayınlandı.

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu belgede sadece kayıtlarla ilgili sorular yanıtlanmıştır. Yarışmayla ilgili sorular yarışma takviminde “Soruların Yanıtlarının İlanı” olarak belirtilen tarihte açıklanacaktır.

Gelen soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

13. Metin OKTAY ve 15. Necmeddin OKYAY’a ait mezarlar çeşitli nedenlerle yarışmanın dışında kalmıştır. Şartname ve ekleri bu mezarlar çıkarılarak güncellenmiştir.

Yarışma dışında kalan Metin OKTAY ve Necmeddin OKYAY’a ait mezarlara başvuran yarışmacılar kayıtlarını başka bir mezar için kullanabilir ya da yatırdığı kayıt bedelinin iade edilmesini isteyebilir. Bu konudaki başvurular en geç 18 Eylül 2020’ye kadar yarışma e-posta adresine yazarak yapılabilir.

1. Nasıl ve nereye kayıt yaptırmak gerekiyor?

Yarışmaya katılmak isteyenler her bir mezar için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek raportörlüğe kayıt yaptıracaklardır. Şartname bedeli “MEZAR” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile kayıt yaptırılacak mezar numarası ve mezar ismi belirtilerek raportörlük adresine ([email protected]tanbul) e-posta yoluyla gönderilecektir.

Yarışmacılar mezarların her biri için proje teslim edebilir ve her bir mezar için ayrı ödül alabilirler. Birden fazla mezar için yarışmaya katılmak isteyenler, katılmak istedikleri her mezar için raportörlüğe kayıt yaptıracaklardır. Bu durumda yarışma kaydının (katılmak istenilen mezar numaraları ve mezar isimleri belirtilerek) ve şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her mezar için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde yapılması yeterlidir.

2. Yarışma kaydı için istenilen ücreti edts kodu ile nasıl yatırabilirim?

Şartname bedelini yatırırken “Açıklama” kısmına “MEZAR 99010 EDTS” yazılmalıdır.

3. Şartnamede geçen “yarışma kaydının (katılmak istenilen mezar numaraları ve mezar isimleri belirtilerek) ve şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her mezar için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde yapılması” ibaresinden hareketle birden çok mezar için şartname bedelinin tek seferde yapılması zorunlu mudur, birkaç ayrı seferde farklı mezarlar için ödeme yapılabilir mi?

Yapılabilir. Yarışmacının birden fazla mezara katılınması durumunda, her bir mezar için 100 TL yatırılması gereklidir.

4. Yarışma kaydı için raportörlüğe isim ve adres kaydımı nereden yaptırabilirim?

Yarışmaya kayıt için raportörlük adresine ([email protected]) aşağıdaki bilgiler gönderilmelidir:

  • Yarışmacının isim ve iletişim bilgileri
  • Yarışmacının kayıt olmak istediği mezar numaraları ve mezar isimleri
  • Yarışmacının şartname bedelini yatırıldığına dair ilgili dekontu (yarışmacının birden fazla mezara katılması durumunda, her bir mezar için 100 TL yatırılması gereklidir)

5. Mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak istiyorum. Katılmak için nereye başvurmam
gerekiyor?

Yarışmaya kayıt için raportörlük adresine ([email protected]) aşağıdaki bilgiler gönderilmelidir:

  • Yarışmacının isim ve iletişim bilgileri
  • Yarışmacının kayıt olmak istediği mezar numaraları ve mezar isimleri
  • Yarışmacının şartname bedelini yatırıldığına dair ilgili dekontu (yarışmacının birden fazla mezara katılması durumunda, her bir mezar için 100 TL yatırılması gereklidir)

6. Ekip ile katılınması durumunda kayıt sırasında müelliflerden birinin bilgileri yeterli midir?

Evet.

7. Yarışmaya mimarlık bölümü öğrencileri katılabiliyor mu?

Evet. Yarışma şartnamesi “5- Yarışmaya Katılım Koşulları”nda belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C. kimlik numarasına sahip olan ve 1 Ocak 2003 tarihinden önce doğan kişiler bu yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar ilgili maddedeki diğer koşullara da uymak zorundadır.

8. Yarışmaya mimarlık öğrencileri de katılım sağlayabiliyor mu? Yoksa sadece mimarlar mı dahil oluyor?

Yarışma şartnamesi “5- Yarışmaya Katılım Koşulları”nda belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C. kimlik numarasına sahip olan ve 1 Ocak 2003 tarihinden önce doğan kişiler bu yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar ilgili maddedeki diğer koşullara da uymak zorundadır.

9. Şartnamede herhangi bir mezara kayıt yaptırdığımızda, o mezara yapılan kayıt sayısı 10’un altında kalıyorsa mezarın yarışma dışı kalacağı yazıyor. Bize, kayıt yaptırdığımız mezarın yarışma dışı kalacağı 18 Eylül yarışma başlangıç tarihinden önce bildirilecek mi? Yarışma dışı kalan mezar için yatırılan ücretler geri mi ödenecek? Bu anlamda süreç nasıl işleyecek?

Her mezara kaç kayıt olduğu ile ilgili ara bilgi 4 Eylül 2020’de yayınlanacaktır. Yayınlanan bu listeye göre, henüz kayıt yaptırmamış yarışmacılar 18 Eylül 2020’ye kadar kayıt olabilirler. 18 Eylül 2020’de, katılım sayısına göre, hangi mezarların yarışma dışı kaldığı bilgisi yarışmacılarla paylaşılacaktır. Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

10. ”Herhangi bir mezara en az 10 kayıt yapılmaması durumunda o mezar yarışma dışında tutulacaktır. Bu durumda o mezara ait ödül miktarı kullanılmayacaktır.”
Birbirinden değerli kişilerin mezarlarının seçilmemesi sebebiyle yarışma dışı bırakılması ve mezarlarının yenilenmemesi, önemsenmediği algısı yaratacağı sebebiyle ailesine vereceği üzüntü açısından olumlu bulmadım. Yer alan bu maddenin 10 kayıt şartını fazla buldum ve tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. Ek olarak Seçtiğim mezara en az 10 kayıt yapılmaması durumunda başvurum geçersiz sayılıp ödediğim kayıt ücreti iade mi yapılacak?

Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

11. Her mezar için alt kayıt limitinin 10 olduğunu belirtmişsiniz. Peki kayıt olduğumuz mezarın son kayıt gününe kadar alt limite ulaşmaması durumunda otomatik kaydımız iptal mi olucak yoksa mezar değişikliği yapabilecek miyiz?

Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

12. 1 mezara 10’dan fazla katılımcı olmaması durumunda o ismin yarışma dışı kaldığı yazıyor. Bu durumda hemen açıklama yapacak mısınız hangi isimlerin yarışma dışı kaldığını ki çalışmalarımızı bunun üzerinden devam ettirmeyelim? Bu durumda yarışmaya başka bir isim üzerinden devam edebilecek miyiz ve ya ücretimiz iade mi edilecek?

Her mezara kaç kayıt olduğu ile ilgili ara bilgi 4 Eylül 2020’de yayınlanacaktır. Yayınlanan bu listeye göre, henüz kayıt yaptırmamış yarışmacılar 18 Eylül 2020’ye kadar kayıt olabilirler. 18 Eylül 2020’de, katılım sayısına göre, hangi mezarların yarışma dışı kaldığı bilgisi yarışmacılarla paylaşılacaktır. Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

13. 4 Eylül tarihinde açıklanacak kayıt sayılarında 10’dan az kayıt yapılmış olan mezarlar yarışma dışı mı bırakılacaktır? Eğer bu karar için son kayıt tarihi olan 18 Eylül beklenecekse az katılım olan mezarlara kayıt yaptırmamız durumunda yarışmaya hiç bir koşulda katılma şansımız olmayacaktır. Belli mezarlar üzerinde çalışmaktan öte bu yarışmaya katılımın önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu konuyla ilgili temel sorum şu: 18 Eylül tarihi itibariyle 10’dan az katılım sağlanan bir veya birden fazla mezara kayıt yaptırmış isek; bu mezarlar yarışma dışı bırakılacağı için katılım hakkımızı farklı mezarlara aktarmamız mümkün olacak mıdır?

Her mezara kaç kayıt olduğu ile ilgili ara bilgi 4 Eylül 2020’de yayınlanacaktır. Yayınlanan bu listeye göre, henüz kayıt yaptırmamış yarışmacılar 18 Eylül 2020’ye kadar kayıt olabilirler. 18 Eylül 2020’de, katılım sayısına göre, hangi mezarların yarışma dışı kaldığı bilgisi yarışmacılarla paylaşılacaktır.

Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

14. Yarışma dışı bırakılacak mezarlara ilişkin kararın hangi tarihte verileceği ve bu mezarlara kayıt yapmıştır katılımcıların yarışma haklarının nasıl sağlanacağı konusunda açıklamanızı rica ederim. Şartnamede, “Herhangi bir mezara en az 10 kayıt yapılmaması durumunda o mezar yarışma dışında tutulacaktır.” şeklinde belirtilmiştir.Kayıt yaptırdığımız mezar için yeterince başvuru olmaz ve iptal edilirse, kaydımızı başka bir mezarla değiştirebiliyor muyuz? Ayrıca kayıt için ödeme yapıyoruz, kayıt yaptırdığımız mezarın değiştirilmediği durumda iade gerçekleşiyor mu?

Her mezara kaç kayıt olduğu ile ilgili ara bilgi 4 Eylül 2020’de yayınlanacaktır. Yayınlanan bu listeye göre, henüz kayıt yaptırmamış yarışmacılar 18 Eylül 2020’ye kadar kayıt olabilirler. 18 Eylül 2020’de, katılım sayısına göre, hangi mezarların yarışma dışı kaldığı bilgisi yarışmacılarla paylaşılacaktır.

Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

15. Seçtiğimiz mezar veya mezarlar için 10 adetten az başvuru veya teslim gelmesi durumunda şartname bedeli iade edilecek midir?

Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

16. Yarışma şartnamesinde yer alan “Herhangi bir mezara en az 10 kayıt yapılmaması durumunda o mezar yarışma dışında tutulacaktır” ibaresinde olduğu gibi bir sonuçla karşılaşıldığında, gerekli açıklama kayıt olmak için belirtilen son gün 18 Eylül 2020 tarihinden sonra mı yapılacaktır? Şayet tarih 18 Eylül ise, 4 Eylül de açıklanancak kayıt sayısı genel bilgi amaçlı mıdır? Böyle bir durumun yaşanmasında, elenen mezarlardan birine kayıt yaptıran yarışmacı nasıl bir yol izleyebiliyor?

Her mezara kaç kayıt olduğu ile ilgili ara bilgi 4 Eylül 2020’de yayınlanacaktır. Yayınlanan bu listeye göre, henüz kayıt yaptırmamış yarışmacılar 18 Eylül 2020’ye kadar kayıt olabilirler. 18 Eylül 2020’de, katılım sayısına göre, hangi mezarların yarışma dışı kaldığı bilgisi yarışmacılarla paylaşılacaktır.

Yarışma dışı kalan mezarlar için yatırılan şartname bedeli geri ödenecektir.

17. Yarışma Takviminde Kayıt Olmak için Son Tarih 18 Eylül gözükürken Kayıt Sayısının Açıklanması 4 Eylül gözükmektedir. Kayıtlar bitmeden açıklanacağı belirtilen bu kayıtlar nedir?

Her mezara kaç kayıt olduğu ile ilgili ara bilgi 4 Eylül 2020’de yayınlanacaktır.

18. Her mezar için kaç kayıt yapıldığı açıklanacak mı?

18 Eylül 2020’de açıklanacaktır.

19. Farklı takım arkadaşlarıyla farklı mezarlara başvuru yapabiliyor muyuz? Örneğin; bireysel olarak Metin Oktay’ın tasarımını yaptım , ve bir grup dahilinde de Adile Naşit’ e başvurmak istiyorum.

Evet. Farklı ekiplerle farklı mezarlara başvuru yapılabilir. Yarışmacılar mezarların her biri için proje teslim edebilir ve her bir mezar için ayrı ödül alabilirler.

Yarışmada bir kişi her mezar için bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir mezar için birden fazla ödül alsa dahi aynı mezardan kazandığı diğer ödül hükümsüz sayılır.

20. Kayıt olduktan sonra yarışmaya devam edemeyip teslim yapamamız durumunda öylece çekilme hakkımız saklı mı?

Yarışmaya kayıt olduktan sonra proje gönderip göndermemek yarışmacının inisiyatifindedir.

21. Mimarlar odasına şu an için üye değilim. Yarışma için üyelik şart mı?

Bu yarışmaya katılmak için 1 Ocak 2003 tarihinden önce doğmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak yeterlidir

Etiketler

Bir cevap yazın