İstanbul Buluşmaları’nın İkinci Günü de Dopdoluydu

11 Ekim 2011 tarihinde İTÜ Taşkışla'da başlayan İstanbul Buluşmaları'nın ikinci günü de dolu dolu geçti. Konferans, akademisyenlerin, STK'ların ve siyasi aktörlerin bir arada bulunduğu geniş konuşmacı kitlesi ile dikkat çekti.

Konferansın ikinci gününde “Planlama, Siyaset ve Ulaşım” başlıklı ilk oturum, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi başkanı Tayfun Kahraman moderatörlüğünde, Prof.Dr. Mesture Aysan Buldurur, Dr. Orhan Demir, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Etüt, Proje ve Ulaşım Başmühendisliği’nden Metin Küçükoğlu ve Prof.Dr. Haluk Gerçek’in konuşmaları ile gerçekleşti. İlk konuşmacı Prof.Dr. Mesture Aysan Buldurur, konuşmasında, planlamanın tarihsel sürecini aktararak bugün plan bütünlüğüne uymayan köprü, karayolları gibi çeşitli projelerden örneklere değindi. Sonraki konuşmacı Dr. Orhan Demir, tarihsel süreçte Osmanlı’dan bugüne yapılan ulaşım hamleleri ile bu projelerin karar mekanizmalarını değerlendiren bir sunum gerçekleştirdi. Demir’den sonraki konuşmacı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Etüt, Proje ve Ulaşım Başmühendisliği’nden Metin Küçükoğlu ise konuşmasında, Marmara Bölgesi ve İstanbul özelinde uygulamaya koydukları karayolu projelerini aktardı. Metin Küçükoğlu’ndan sonraki konuşmacı Prof.Dr. Haluk Gerçek, İstanbul’da bugüne kadar uygulanan ulaşım politikalarını eleştirdi ve konuşmasında 3. Köprü projesinin üzerinde durarak bir plancı olarak projeler hakkında halkın bilinçlendirilmesini sağlama konusuna dikat çekti.

Konferansın ikinci oturumu “Kent ve Muhalefet” başlığı ile Prof.Dr. Fatma Ünsal moderatörlüğünde, Dr. Şükrü Aslan, Yrd.Doç.Dr. Erbatur Çavuşoğlu, Prof.Dr. Deniz İncedayı, İstanbul S.O.S. Girişimi’nden Esra Balcı ve Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu’ndan Cemal Ejder’in katılımı ile gerçekleşti. Oturumun ilk konuşmacısı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Prof.Dr. Deniz İncedayı, konuşmasında muhalefetin ve STK’ların önemine vurgu yaparak örgütlü hareketlerin öneminden bahsetti. İkinci konuşmacı Yrd.Doç.Dr. Erbatur Çavuşoğlu ise konuşmasına, “aydınlar ve akademi muhalefetin neresinde duruyor?” sorusu ile başlayarak okları muhalefete çeviren bir konuşma gerçekleştirdi. Kentsel muhalefetin aktörlerini değerlendiren Çavuşoğlu, muhalefeti eleştiren sert konuşması ile dikkat çekti. Üçüncü konuşmacı Dr. Şükrü Aslan ise muhalefetin toplumsal katmanlardaki karşılığı ve toplumsal hareketlerin rolü üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Dördüncü konuşmacı İstanbul S.O.S. Girişimi’nden Esra Balcı ise, bugün İstanbul’un tarihi yıkımına dikkat çekerek STK olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı. Son konuşmacı Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu’ndan Cemal Ejder ise, kentsel dönüşüm karşısında gösterdikleri tepkiyi ve İstanbul’a geldikleri tarihten bugüne, devletin kendilerine karşı olan bakış açısının değişimini ve bunun üzerlerinde yarattıkları baskıyı coşkulu bir dille aktardı.

İstanbul Buluşmaları, oturum başkanlarının kapanış oturumunda yaptıkları değerlendirme ve tartışma bölümü ile son buldu.

Etiketler

Bir cevap yazın