İstanbul Bisiklet Çalıştayı Raporu Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde, “İstanbul Bisiklet Master Planı” ve “Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi” başlıklarında düzenlenen; bisikletlilerin, uzmanların, akademisyenlerin, tasarımcıların ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı; bisiklet yol ağı ve altyapısının öncelikli sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı İstanbul Bisiklet Çalıştayı'nın raporu yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde, “İstanbul Bisiklet Master Planı” ve “Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi” başlıklarında iki çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, kent içi toplu taşıma sistemi ile entegre bisiklet yolu ağı ve altyapıları ile ilgili sorun ve öneriler konuşuldu.

Bisiklet Şefliği tarafından düzenlenen çalıştayın, şehir çapındaki diğer paydaşlarla birlikte, bisiklet yolları ile ilgili düzenlemelerin sadece benimsenmesini değil, en doğru şekilde yapılmasını sağlamak için de olanak ve yol haritası sunması hedefleniyor.

Bisiklet Şefliği İstanbul’da bisiklet yol ağının genişlemesi, bisiklet kullanıcısı sayısının artması ve bisikletli ulaşımın yaygınlaşması ile İstanbul’un bisiklet dostu bir şehir olmasını amaçlıyor. Bisikletli sayısının artırılması, yoldaki herkes için güvenliği artırırken, aynı zamanda artan sayıları korumak ve şehrin bisiklet alt yapısında daha fazla iyileştirmeye yönelik ivme yaratmak için çalıştay, bisiklet yollarından yeni işaretlemelere kadar daha fazla bisikletçiyi davet edebilmek için yapılması gerekenleri kapsamlı bir şekilde ele almak ve paydaşların katkısını almak hedefleri ile düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki dönemde İstanbul’da bisikletin ulaşım ağına dahil olmasına ve toplu taşıma ile bütünleştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda çalıştayın hedefleri:

 • Bisikletli ulaşım konusunda farklı kullanıcı gruplarının ortak ve ayrışan sorunlarının ve olası çözüm önerilerinin alınması,
 • Yerel yönetimler, karar vericiler ve tasarımcıları bisiklet kullanıcıları ile bir araya getirerek bakış açılarının paylaşılması,
 • Bisiklet Şefliği çalışmaları ve ulaşım planlaması ile ilgili konularda destekleyici uygulamaların neler olabileceği konusunda paydaşlarla fikir alışverişi yapılması,
 • Ulaşım Daire Başkanlığı ve Bisiklet Şefliğinin İstanbul’da kentsel hareketlilik konusundaki sorunların çözümünde yaya ve bisikletlilerin sorunlarını çözmek, bisiklet kültürünü geliştirmek, yaya ve bisikletli ulaşımı daha güvenli hâle getirmek, bisiklet kullanımını toplu taşıma ile bütünleştirmek hedeflerine ulaşmak için uygulayacağı stratejileri paydaşların önerileri ile güçlendirmek, tasarım ve uygulama aşamasında, karar vericilerin bu fikirlerle desteklenmesi,
 • Sonraki adımları tespit edebilmek için önceliklendirme yapılması adına aşağıdaki konularda araştırmalar yapmak:
  – İstanbul’da bisiklet kültürü nasıl geliştirilebilir?
  – Bisikletli ulaşımın daha güvenli hâle gelmesi için yapılması gerekenler nelerdir?
  – Toplu taşıma ile bisiklet kullanımı nasıl bütünleştirilebilir?

İstanbul’da Bisiklet Çalıştayı katılımcılarının katkılarını özetlemek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü Bisiklet Şefliğinin yapacağı çalışmalarda değerlendirmek üzere bir belge oluşturabilmesi için hazırlanan İstanbul Bisiklet Çalıştayı Raporu’na buradan ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın