İBB’nin İstanbul Boğazı Üzerindeki Yetkileri Alınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yirmi sekiz maddelik bir kanun teklifi taslağı hazırladı. Taslağa göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki dört ilçe belediyesinin Boğaziçi Alanı üzerindeki yetkilerine son veriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, Boğaziçi Alanı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dört ilçe belediyesine ait tüm yetkiler, yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurula aktarılacak. Boğaziçi Başkanlığı ve kurul üyelerinin ataması ise Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Sözcü’nün haberine göre, düzenlenen yeni taslak doğrultusunda Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak ve kurullardaki bakanların, idare heyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri de elinden alınmış olacak.

İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında yetkili olan bu üç kurum yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek. Boğaziçi Başkanlığı’na atanacak başkan ve 3 yardımcısını Cumhurbaşkanı belirleyecek ve on bir üyeden oluşacak iki ayrı kurulun üyeleri de yine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Yeni kurulacak başkanlık; boğazlarda parselasyon planı, trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk gibi kritik yetkilerle donatılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın