Housing in Turkey Policy, Planning, Practice

Kent Araştırmaları Enstitüsü Konut Çalışmaları Program Direktörü ve İdealKent Yayınları Konut dizisi editörü Doç. Dr. Burcu Özdemir Sarı ile birlikte Esma Aksoy Khurami ve Nil Uzun editörlüğünde hazırlanan "Housing in Turkey Policy, Planning, Practice" başlıklı kitap Routledge Yayınları'ndan çıktı. 

Literatür için önemli bir katkı olan kitabı incelemek ve erişmek isteyenler buradan inceleyebilir.

Tanıtım metni:

Bu kitap, 2000 yılından bu yana Türk konut sisteminin izlediği yolun ana özelliklerini sunmaktadır. Birincil odak noktası, 21. yüzyılda politika, planlama ve uygulama perspektiflerinden neoliberalizmin etkileriyle iç içe bir Türkiye’de konut anlayışı inşa etmektir. Hükümet tarafından konutla ilgili felsefe ve davranış değişikliğinin sosyal, mekansal ve ekonomik sonuçlarını araştırır. Kitap, konut sonuçlarındaki başarısızlıkları hükümet başarısızlıkları, yanlış veya verimsiz düzenlemeler, düzenleme eksikliği ve politika sonuçlarının izlenme eksikliği olarak tartışıyor. Konut-ekonomi ilişkisi, finansallaşma ve borçluluk, örnek olay incelemelerine dayalı konut piyasası deneyimleri ve konut politikası üzerine bölümler, okuyucuya konut sorunlarının ve zorluklarının benzer olduğu bir dünyada farklı sonuçları gözlemleme fırsatı sunuyor.

Bu kitap, tüm dünyada konut sorununun çeşitli boyutlarıyla ilgilenen şehir plancıları, siyaset bilimcileri ve sosyologların yanı sıra lisans/yüksek lisans öğrencileri ve konut sektörü uzmanları için ilgi çekici olacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın