Google’ın Yeni Yazılımı İklim Değişikliğine Çözüm Arıyor

Düşük karbonlu bir geleceğe yatırım yapmak için Google yeni yazılımı "The Environmental Insights Explorer"ı geliştirdi. Uygulama veri tabanındaki bilgileri analiz ederek dünyadaki karbon emisyonlarını şehir şehir hesaplıyor.

Dünya’nın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değil. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış; okyanus ve deniz suyu seviyesinde yükselme; okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altında.

Dünyanın bu önemi sorununun çözülmesine katkıda bulunmak için ‘”Google Çevresel Analiz Gezgini” verilerin ve teknolojilerin, dünyanın düşük karbonlu bir geleceğe geçişini sağlayan eylemleri, endüstrileri ve yatırımları hızlandırmaya yardımcı olabileceği fikri üzerine kuruldu.

Yeni yazılım “The Environmental Insights Explorer”, öncelikle Google Haritalar’da kullanıma sunulan bilgilere dayanıyor.Yazılımdaki anonim veriler diğer kaynaklar ile birleştirilmiş.

İklim değişikliğine sebep olan sera gazı envanterinin hesaplanması, belirli bir uzmanlık seviyesi gerektiren ve en önemlisi şehir çapındaki en doğru verilere erişmesi karmaşık bir girişim. Sera gazı emisyonları anlaşılmaya çalışıldığında veya iklim eylem planlaması hakkında düşünülmeye başlandığında, birçok şehir için doğru verilere ulaşmak zor bir eylem. Google’ın “The Environmental Insights Explorer”ı, şehirlerin sera gazı envanterini hesaplamayı sağlıyor.

“The Environmental Insights Explorer”, bu sera gazı hesabı için öncelikle bir şehirde emisyon yapan kaynakları tanımlanıyor. Şehir sınırları içinde sera gazı emisyonları üreten faaliyetlerden bazıları enerji üretimi, ulaştırma, endüstriyel faaliyetler, atık yönetimi, tarım ve ormancılık. Ardından şehirde tüketilen enerji, yakılan yakıtların hacmi ve türü belirleniyor ve yakıtın kWh’si veya galonu sera gazı emisyonlarına sayısal olarak dönüştürülüyor.

Taşımacılıkta Sera Gazı Hesaplaması

Ulaşım araçları, doğrudan fosil yakıtların yanmasından ve dolaylı olarak elektrikli araçların (EV) tükettiği elektriğe bağlı olarak sera gazı emisyonları üretiyor. Bir şehirdeki ulaştırma sektörü tarafından salınan sera gazı miktarı, ulaşım türleri, kullanılan yakıt tipleri, araç filosunun yaşı ve etkinliği, toplam seyahat sayısı ve gidilen yıllık mil gibi faktörlere bakılarak hesaplanıyor.

Binalarda Sera Gazı Hesaplaması

Binalar, fosil yakıtların doğrudan yanmasından (örneğin ısıtmadan) ve dolaylı olarak konut sakinleri ve ekipmanın tükettiği elektrikten kaynaklanan sera gazı emisyonları üretir. Binaların doğrudan veya dolaylı olarak yaydığı sera gazı miktarı, bina sayısı, türü, kullanılan ısıtma ve soğutma teknolojileri ve kullanılan yakıt türleri, elektrik kaynağı ve bina ve ekipmanın enerji verimliliği gibi birçok faktöre bakılarak hesaplanıyor. 

“The Environmental Insights Explorer”, çevresel bilgileri sağlam bir platformda ele alarak, ticari çözümler ve ürünler sunmayı hedefliyor. https://insights.sustainability.google adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın